Jste zde

Ke stažení

Další dokumenty ke stažení naleznete v sekci Elektronická knihovna.

Soubory ke stažení

Název Jazyk Soubor Velikost
Přístroje se rtutí (Používání rtuti v měřidlech – používání měřidel pracujících se rtutí) Microsoft Office document icon 3022-IC-C.doc 56 KB
Stanovisko Auto Škoda (Informace o kubaturách palivových nádrží vozidel Škoda) PDF icon 5078-ID-C.pdf 446.6 KB
Prezentace ČMI na konf. NCSL 2010, magazín NCSL Measure Česky PDF icon 5017-ID-A_NCSL INTERVIEW 2010.pdf 4.52 MB
ceník sešitů (ceník sešitů Školicí materiály právní úpravy) Microsoft Office document icon CENÍK SEŠITŮ.doc 46.5 KB
METROLOGIE V KOSTCE (TŘETÍ VYDÁNÍ, prosinec 2009) Česky PDF icon 2400-ID-C_ZVEŘEJNĚNO.pdf 3.25 MB
obrázek A (Národní metrologický systém - subjekty) Image icon obr NMSA.jpg 69.66 KB
povolení 30 dnů (povolení k používání stanoveného měřidla mezi opravou a ověřením) PDF icon Povolení 30 dní.pdf 265.45 KB
CMI associated laboratories Anglicky Office presentation icon 001-IC-A001-03.ppt 415 KB
obrázek B (Návaznost v NMS) Image icon obr NMSB.jpg 69.88 KB
RegMet Template - good leg. practice Anglicky PDF icon 02-RegMet template.pdf 609.6 KB
Kvalifikační dokumenty ČMI
Název Jazyk Soubor Velikost
Certifikační orgán pro měřidla: Osvědčení o akreditaci Česky PDF icon 363_2021_Osvědčení o akreditaci_Certifikační orgán pro měřidla.pdf 297.36 KB
Development and production of secondary standards of radionuclides: Management System Certificate Anglicky PDF icon Český metrologický institut_cert 9k_RC 2021_ENG-20210208.pdf 230.88 KB
Rozhodnutí o aurorizaci_NV_326/2002, 464/2005 PDF icon Rozhodnutí o autorizaci_NV_326_2002_464_2005.pdf 1.22 MB
CMI Manufacturer of Reference Materials: Certificate of accreditation Anglicky PDF icon 465_2018_Certificate of accreditation_Manufacturer of Reference Materials.pdf 5.05 MB
CMI Calibration Laboratory: Certificate of accreditation Anglicky PDF icon 292_2023_Certificate of Accreditation_CMI Calibration Laboratory.pdf 289.38 KB
Establishing constitutional document Anglicky PDF icon MPO - zřizovací listina - 09.12.2021.pdf 1.83 MB
TESTCOM - Certifikační orgán pro certifikaci výrobků: Osvědčení o akreditaci Česky PDF icon 452_2022_Osvědčení o areditační_TESTCOM - Certifikační orgán certifikaci výrobků.pdf 398.63 KB
Kalibrační laboratoř ČMI: Příloha k Osvědčení o akreditaci Česky PDF icon 292_2023_příloha_Osvědčení o akreditaci_Kalibrační laboratoř ČMI.pdf 19.93 MB
Certifikační orgán pro měřidla: Příloha k Osvědčení o akreditaci Česky PDF icon 363_2021_příloha k OA_Certifikační orgán pro měřidla.pdf 302.21 KB
Interlaboratory comparison: Certificate of accreditation Anglicky PDF icon 340_2021_Certificate of accreditation_ILC.pdf 310.81 KB
CMI Testing Laboratory: Annex to Certificate of accreditation Anglicky PDF icon 294_2023_příloha_Osvědčení o akreditaci_Zkušební laboratoř ČMI.pdf 12.52 MB
Vývoj a výroba sekundárních etalonů radionuklidů: Certifikát systému řízení Česky PDF icon Český metrologický institut_cert 9k_RC 2021_CZE-20210208.pdf 254.52 KB
CMI Manufacturer of Reference Materials: Annex to Certificate of Accreditation Anglicky PDF icon 465_2018_Annex to CA_Manufacturer of Reference Materials.pdf 103.55 KB
CMI Calibration Laboratory: Annex to Certificate of accreditation Anglicky PDF icon 292_2023_Appendix_Certificate of Accreditation_CMI Calibration Laboratory.pdf 23.04 MB
TESTCOM - Certification Body for Products: Certificate of accreditation Anglicky PDF icon 452_2022_Osvědčení o areditační_TESTCOM - Certifikační orgán certifikaci výrobků_anglicky.pdf 270.93 KB
Quality policy statement Anglicky PDF icon P01_011-VZ-C001_Prohlášení o politice kvality_anglicky_21_004.pdf 216.77 KB
TESTCOM - Certifikační orgán pro certifikaci výrobků: Příloha k Osvědčení o akreditaci Česky PDF icon 452_2022_příloha k OA_TESTCOM_Certifikační orgán pro certifikaci výrobků.pdf 1.68 MB
Prohlášení o politice kvality ČMI Česky PDF icon P01_011-VZ-C001_Prohlášení o politice kvality verze_21_004 (2).pdf 1.24 MB
Organizační schéma ČMI Česky Image icon Organizační schéma ČMI_1.5.2021.jpg 344.46 KB
Výrobce referenčních materiálů ČMI: Osvědčení o akreditaci Česky PDF icon 465_2018_Osvědčení o akreditaci_Výrobce referenčních materiálů ČMI.pdf 532.73 KB
Zkušební laboratoř ČMI: Osvědčení o akreditaci Česky PDF icon 294_2023_Osvědčení o akreditaci_Zkušební laboratoř ČMI.pdf 285.45 KB
Interlaboratory comparison: Annex to Certificate of accreditation Anglicky PDF icon 340_2021_Annex to CA_ILC.pdf 186.38 KB
Rozhodnutí o aurorizaci_NV_426/2000 Sb. PDF icon Rozhodnutí o autorizaci_NV_426_2000.pdf 615.44 KB
CMI Testing Laboratory: Certificate of accreditation Anglicky PDF icon 294_2023_Osvědčení o akreditaci_Zkušební laboratoř ČMI.pdf 285.45 KB
TESTCOM - Certification Body for Products: Annex to Certificate of accreditation Anglicky PDF icon 452_2022_příloha k OA_TESTCOM_Certifikační orgán pro certifikaci výrobků_anglicky.pdf 1.15 MB
Quality policy statement - Arrangement of the CIPM MRA Anglicky PDF icon Self-declaration_2015_CIPM MRA.pdf 69.96 KB
Mezilaboratorní porovnání: Osvědčení o akreditaci Česky PDF icon 340_2021_Osvědčení o akreditaci_MPZ.pdf 510.41 KB
Prohlášení o politice kvality ČMI Ujednání CIPM MRA Česky PDF icon Prohlášení o politice kvality_česky_2014_Ujednání CIPM MRA.pdf 124.09 KB
CMI Organogram Anglicky Image icon CMI Organogram_1.5.2021.jpg 374.64 KB
Výrobce referenčních materiálů ČMI: Příloha k Osvědčení o akreditaci Česky PDF icon 465_2018_Příloha k Osvědčení o akreditaci_Výrobce referenčních materiálů.pdf 105.59 KB
Zkušební laboratoř ČMI: Příloha k Osvědčení o akreditaci Česky PDF icon 294_2023_příloha_Osvědčení o akreditaci_Zkušební laboratoř ČMI.pdf 12.52 MB
Certification Body for Measurement Instruments: Certficate of accreditation Anglicky PDF icon 363_2021_Certificate of accreditation_Certification Body for Measurement Instruments.pdf 298.22 KB
Certifikační orgán pro personál: Osvědčení o akreditaci PDF icon 50_2021_Osvědčení o akreditaci_COP.pdf 527.41 KB
Technical competence Anglicky PDF icon Tech_competence_CMI_2014_22 1 2015_final.pdf 89.37 KB
Mezilaboratorní porovnání: příloha k Osvědčení o akreditaci Česky PDF icon 340_2021_příloha k OA_MPZ.pdf 611.18 KB
Způsobilost k metrologickým výkonům Česky PDF icon zpusobilost ČMI_2014_22.1.2015_final.pdf 139.2 KB
Zřizovací listina ČMI Česky PDF icon ČMI - zřizovací listina - 09.12.2021.pdf 1.83 MB
Certification Body for Measurement Instruments: Annex to Certificate of accreditation Anglicky PDF icon 363_2021_Annex to CA_Certification Body for Measurement Instruments.pdf 304.18 KB
Certifikační orgán pro personál: Příloha k Osvědčení o akreditaci PDF icon 50_2021_příloha k OA_COP.pdf 206.77 KB
Kalibrační laboratoř ČMI: Osvědčení o akreditaci Česky PDF icon 292_2023_Osvědčení o akreditaci_Kalibrační laboratoř ČMI.pdf 298.65 KB
Legální metrologie
Název Jazyk Soubor Velikost
Sdělení k aplikaci CMV 2019_váhy (pro subjekty) Česky PDF icon Sdělení k aplikaci CMV 2019_váhy (pro subjekty).pdf 734.33 KB
Systémové řešení problematiky vah s neautomatickou činností (NAWI) propojených s pokladním systémem (POS) s použitím pro přímý prodej (Stanovisko ČMI 04-2015) Česky PDF icon Stanovisko 04-2015 (NAWI+POS)-pro veřejnost.pdf 510.67 KB
Možné příčiny nesprávného měření protečeného množství vody mechanickými vodoměry v provozních podmínkách (Možné příčiny nesprávného měření protečeného množství vody mechanickými vodoměry v provozních podmínkách) Česky PDF icon Stanovisko ČMI-11012015 (chyby vodoměrů v provozu)-pro veřejnost.pdf 500.77 KB
Stanovisko ČMI k problematice NAWI+POS (11-2015) (Systémové řešení problematiky vah s neautomatickou činností (NAWI) propojených s pokladním systémem (POS) s použitím pro přímý prodej - prodloužení lhůty pro dosažení korektního stavu (datum vydání: 25. 11. 2015)) Česky PDF icon Stanovisko 11-2015 (NAWI+POS)-pro veřejnost.pdf 681.77 KB
Systémové řešení NAWI + SW (Systémové řešení problematiky vah s neautomatickou činností (NAWI) propojených s perifériemi, které opakují nebo dále zpracovávají výsledky vážení.) Česky PDF icon Stanovisko ČMI 01-2016 (NAWI+SW).pdf 226.87 KB
Instrukce_01-2019 (01-06-2019) Česky PDF icon Instrukce_01-2019 (01-06-2019).pdf 906.69 KB
Potvrzení o ověření stanoveného měřidla (Obsahové náležitosti dokumentu Potvrzení o ověření stanoveného měřidla (především neumísťování otisku úředního razítka), který je jako nepovinný dokument vydáván na základě zvláštního požadavku zákazníků.) Česky PDF icon Informace- změny v PO (pro subjekty)_2022.pdf 380.23 KB
Stanovisko ČMI k problematice NAWI+POS (23-03-2015)_základní informace (Stanovisko ČMI k problematice vah s neautomatickou činností (NAWI) propojených dodatečně s pokladním systémem (POS) v ČR - popis základních aspektů zjištěného stavu (vydání stanoviska 23. 3. 2015)) Česky PDF icon STANOVISKO ČMI_váhy s EPOS_23-03-2015-pro veřejnost.pdf 259.88 KB
Sdělení ČMI k problematice používání přístrojů na měření tlaku krve ve zdravotnických zařízeních (Sdělení ČMI k problematice používání přístrojů na měření tlaku krve ve zdravotnických zařízeních) PDF icon Sdělení-tonometry (2021).pdf 386.13 KB
Sdělení ČMI k aplikaci CMV 2022_váhy-závaží (Ve spolupráci s Unií výrobců vah ČR zveřejnil ČMI podpůrný výkladový dokument k aplikaci Ceníku metrologických výkonů pro rok 2022 při ověřování vah a závaží) PDF icon Sdělení ČMI k aplikaci CMV 2022_váhy-závaží.pdf 589.35 KB
Výdejní stojany PH s ATC Česky PDF icon Výdejní stojany PH s ATC.pdf 505.38 KB
Taxametry a nulítka leden 2015 (Důsledky realizace opatření k zamezení daňových úniků při používání tzv. nulítek u taxametrů) Česky PDF icon 3036-IC-C.pdf 78.31 KB
Sdělení ČMI k používání NAWI třídy IIII ve zdravotnictví (Informace k používání NAWI třídy IIII ve zdravotnictví ve vztahu k jejich ověřování) PDF icon Sdělení ČMI k používání NAWI třídy IIII ve zdravotnictví.pdf 369.02 KB
Metrologické značky (úřední značky ČMI, AMS, kalibrační značky, informativní značky) Česky PDF icon 0031-IS-C-V01.pdf 633.32 KB
Kalibrace a ostatní služby
Název Jazyk Soubor Velikost
Ceník a nabídka CRM - oddělení 6016 Microsoft Office document icon ceník ČMI CRM a RM 2016 česky.doc 76 KB
ceník 1033 Česky PDF icon Ceník teplota+vlhkost_2022 (1.7.2022).pdf 223.99 KB
Katalog - 1035 Česky PDF icon katalog_cz.pdf 2.13 MB
Ostatní dokumenty
Název Jazyk Soubor Velikost
MPZ 1000-22 Česky Microsoft Office document icon MPZ 1000-22.doc 755.5 KB
Information to transition to new MID_NAWI_2016 Anglicky Soubor Information to transition to new MID_NAWI_2016_final.docx 706.29 KB
ILC 2300-23 Anglicky Soubor ILC 2300-23.docx 60.73 KB
Program školení AMS,UM_20-21.10.2020 Soubor Program školení AMS,UM_20-21.10.2020.DOCX 779.64 KB
MPZ 1600-23 Česky Soubor MPZ 1600-23.docx 61.03 KB
MPZ 100-22 Česky Microsoft Office document icon MPZ 100-22.doc 746 KB
tachografy_10_2016 Česky Microsoft Office document icon Pozvanka_tachografy_říjen_2016.doc 2.38 MB
ILC 1400-23 Anglicky Soubor ILC 1400-23.docx 61.31 KB
žádost HBZ Brno (žádost HBZ Brno) Soubor Žádost_HBZ_Brno.docx 15.67 KB
ILC 1300-22 Anglicky Microsoft Office document icon ILC 1300-22.doc 739.5 KB
BILC_APPLICATION Anglicky Microsoft Office document icon BILC_APPLICATION.doc 729 KB
MPZ 700-23 Česky Soubor MPZ 700-23.docx 61.21 KB
ILC 500-23 Anglicky Soubor ILC 500-23.docx 60.68 KB
žádost o registraci Opava (žádost o registraci Opava) Soubor Žádost_registrace_Opava.docx 14.93 KB
ILC 400-22 Anglicky Microsoft Office document icon ILC 400-22.doc 742 KB
Příloha k OSVĚDČENÍ O AKREDITACI Referátu MPZ_2016 Česky PDF icon Příloha k Osvědčení o akreditaci Referátu MPZ_2016.pdf 110.44 KB
Základní informace o přístupnosti budovy ČMI LPM Praha Soubor Základní informace o přístupnosti budovy ČMI LPM Praha pro osoby se zdravotním postižením.docx 21.56 KB
Základní informace o přístupnosti budovy ČMI OI Jihlava Soubor Základní informace o přístupnosti budovy ČMI OI Jihlava pro osoby se zdravotním postižením.docx 20.99 KB
Překlad dokumentu JCGM 106:2012 do češtiny Česky PDF icon JCGM106-2012-11-October_CZ_vfin2.pdf 1.24 MB
6016_Ceník a nabídka CRM_07_2022 Česky PDF icon ceník a nabídka CRM 2022_platný od 1.7.2022.pdf 130.12 KB
Nové komunikační kanály Česky PDF icon Info_komunikační strategie.pdf 324.32 KB
MPZ 2100-23 Česky Soubor MPZ 2100-23.docx 61.06 KB
žádost o registraci Budějovice (žádost o registraci Budějovice) Soubor Žádost_registrace_ČB.docx 14.79 KB
MPZ 1500-22 Česky Microsoft Office document icon MPZ 1500-22.doc 743.5 KB
Calibration of particle counters Anglicky PDF icon CMI_particle counters_web.pdf 359.33 KB
ILC 2000-23 Anglicky Soubor ILC 2000-23.docx 61.19 KB
Plán genderové rovnosti ČMI Česky PDF icon Plán genderové rovnosti ČMI.pdf 450.26 KB
MPZ 600-22 Česky Microsoft Office document icon MPZ 600-22.doc 745 KB
ILC 1900-23 Anglicky Soubor ILC 1900-23.docx 62.83 KB
ILC 1800-22 Anglicky Microsoft Office document icon ILC 1800-22.doc 742 KB
PROGRAMY MPZ 2020 Česky Soubor PROGRAMY_MPZ_2020.docx 131.01 KB
Nádrže vozidel Škoda Auto 05_2015 (Sdělení o objemech palivových nádrží osobních vozidel zn. Škoda) PDF icon 5078-ID-C 05_2015.pdf 64.98 KB
MPZ 1200-23 Česky Soubor MPZ 1200-23.docx 63.13 KB
ILC 1000-23 Anglicky Soubor ILC 1000-23.docx 62.87 KB
žádost HBZ Most (žádost HBZ Most) Soubor Žádost_HBZ_Most.docx 15.56 KB
ILC 900-22 Anglicky Microsoft Office document icon ILC 900-22.doc 740 KB
X-ray computed tomography – offer of accredited services Anglicky PDF icon aktualita_scribus_eng.pdf 4.38 MB
DMPZ - TACHOGRAFY (Žádost o dvoustranné porovnání pro tachografy) Česky Microsoft Office document icon T-DMPZ žádost_v 0518a_GDPR.doc 97.5 KB
MPZ 300-23 Česky Soubor MPZ 300-23.docx 61.48 KB
Annex to the Certificate_ILC_2021 Anglicky PDF icon ANNEX TO THE CERTIFICATE OF ACCREDITATION_ILC_2021.pdf 186.38 KB
ILC 100-23 Anglicky Soubor ILC 100-23.docx 62.24 KB
žádost o registraci Jihlava (žádost o registraci Jihlava) Soubor Žádost_registrace_Jihlava.docx 14.9 KB
MPZ 2000-22 Česky Microsoft Office document icon MPZ 2000-22.doc 847.5 KB
Základní informace o přístupnosti budovy ČMI OI Plzeň - detašované pracoviště Karlovy Vary Soubor Základní informace o přístupnosti budovy ČMI OI Plzeň - detašované pracoviště Karlovy Vary pro osoby se zdravotním postižením.docx 19.44 KB
Základní informace o přístupnosti budovy ČMI OI Liberec Soubor Základní informace o přístupnosti budovy ČMI OI Liberec pro osoby se zdravotním postižením.docx 16.66 KB
CMI membership in OIML TC_SC Anglicky PDF icon CMI membership in OIML TC_SCs.pdf 185.21 KB
MWA ČMI (Kompletní uživatelská příručka) Česky PDF icon WebCMI_manual_19012015.pdf 5.13 MB
Zdravotnické prostředky_duben_2021 (Info o postupu žádosti ČMI o OS pro EU MDR.) Česky Soubor Aktualita_duben 2021_CZ.docx 14.76 KB
MPZ 1100-22 Česky Microsoft Office document icon MPZ 1100-22.doc 735.5 KB
ILC 2400-23 Anglicky Soubor ILC 2400-23.docx 60.8 KB
Program školení AMS a UM_20-21.10.2020.DOCX Soubor Program školení AMS,UM_20-21.10.2020.DOCX 779.64 KB
Interní protikorupční program ČMI Česky PDF icon Interní protikorupční program ČMI.pdf 363.89 KB
MPZ 1700-23 Česky Soubor MPZ 1700-23.docx 63.29 KB
MPZ 200-22 Česky Microsoft Office document icon MPZ 200-22.doc 741 KB
tachografy_3_2016 Česky Microsoft Office document icon Pozvanka_tachografy_březen_2016.doc 2.39 MB
ILC 1500-23 Anglicky Soubor ILC 1500-23.docx 63.31 KB
žádost HBZ Kroměříž (žádost HBZ Kroměříž) Soubor Žádost_HBZ_Kroměříž.docx 15.58 KB
ILC 1400-22 Anglicky Microsoft Office document icon ILC 1400-22.doc 737 KB
MPZ 800-23 Česky Soubor MPZ 800-23.docx 60.46 KB
ILC 600-23 Anglicky Soubor ILC 600-23.docx 61.55 KB
žádost o personální osvědčení (žádost o personální osvědčení) Microsoft Office document icon žádost o osvědčení personálu.doc 90 KB
ILC 500-22 Anglicky Microsoft Office document icon ILC 500-22.doc 738 KB
CERTIFICATE OF ACCREDITATION_ILC Department_2016 PDF icon Certificate of Accreditation_ILC Department_2016.pdf 232.5 KB
Žádost registrace Olomouc Soubor Žádost_registrace_Olomouc.docx 23.77 KB
Základní informace o přístupnosti budovy ČMI OI Pardubice Soubor Základní informace o přístupnosti budovy ČMI OI Pardubice pro osoby se zdravotním postižením.docx 20.79 KB
Seznam PNÚ (Seznam resortních metrologických předpisů charakteru PNÚ) Microsoft Office document icon Seznam PNÚ.doc 36.5 KB
PROGRAMY MPZ_2024 Česky Soubor PROGRAMY MPZ_2024.docx 273.11 KB
Den metrologie Česky Image icon dm (002).png 461.66 KB
MPZ 2200-23 Česky Soubor MPZ 2200-23.docx 60.43 KB
žádost o registraci Plzeň (žádost o registraci Plzeň) Soubor Žádost_registrace_Plzeň.docx 14.96 KB
MPZ 1600-22 Česky Microsoft Office document icon MPZ 1600-22.doc 745 KB
Validation of Monte Carlo model of HPGe detector for field-station measurement of airborne radioactivity (Validation of Monte Carlo model of HPGe detector for field-station measurement of airborne radioactivity) PDF icon Solc_JINST_033P_0116.pdf 354.03 KB
Zpráva o vyhodnocení koncepce rozvoje NMS ČR - 2022 (Obsahuje dílčí zprávu o vyhodnocení koncepce rozvoje NMS ČR - usnesení vlády č. 961/2021 za r. 2022. ) Česky Soubor vyhodnocení Koncepce NMS k 31.12.2022_web.docx 5.13 MB
CMI_MDR Anglicky Soubor Czech Metrology Institute_MDR.docx 16.73 KB
MPZ 700-22 Microsoft Office document icon MPZ 700-22.doc 739 KB
ILC 2000-23 Anglicky Soubor ILC 2000-23.docx 60.92 KB
ILC 1900-22 Anglicky Microsoft Office document icon ILC 1900-22.doc 738.5 KB
Ceník sešitů 05_2015 (informace o prodeji a ceně sešitů školicích materiálů pro metrologii) Microsoft Office document icon CENÍK SEŠITŮ 05_2015.doc 35 KB
MPZ 1300-23 Česky Soubor MPZ 1300-23.docx 59.99 KB
ILC 1100-23 Anglicky Soubor ILC 1100-23.docx 61.59 KB
žádost HBZ Liberec (žádost HBZ Liberec) Soubor Žádost_HBZ_Liberec.docx 15.54 KB
ILC 1000-22 Anglicky Microsoft Office document icon ILC 1000-22.doc 756.5 KB
Zařízení na zkoušení systémů rekuperace benzínových par Česky Soubor Zařízení na měření účinnosti odsávání par.docx 1.34 MB
MPZ 400-23 Česky Soubor MPZ 400-23.docx 61.52 KB
ILC 200-23 Anglicky Soubor ILC 200-23.docx 60.39 KB
žádost o registraci Brno (žádost o registraci Brno) Soubor Žádost_registrace_Brno.docx 14.84 KB
ILC 100-22 Anglicky Microsoft Office document icon ILC 100-22.doc 748 KB
Základní informace o přístupnosti budovy ČMI OI Olomouc Soubor Základní informace o přístupnosti budovy ČMI OI Olomouc pro osoby se zdravotním postižením.docx 20.59 KB
Základní informace o přístupnosti budovy ČMI OI Most Soubor Základní informace o přístupnosti budovy ČMI OI Most pro osoby se zdravotním postižením.docx 20.73 KB
Medical devices_April_2021 Anglicky Soubor News_April 2021_EN.docx 15.47 KB
MPZ 1200-22 Česky Microsoft Office document icon MPZ 1200-22.doc 751.5 KB
ILC 2500-23 Anglicky Soubor ILC 2500-23.docx 61.23 KB
CMM Zeiss UPMC (Informace o uvedení do provozu repasovaného třísouřadnicového stroje Zeiss UPMC na OI Brno ) Česky PDF icon CMM Zeiss UPMC.pdf 368.7 KB
Veřejné zakázky v ČMI (Dokument upravující postup při zadávání veřejných zakázek v ČMI) Česky PDF icon Veřejné zakázky ČMI.pdf 593.75 KB
MPZ 1800-23 Česky Soubor MPZ 1800-23.docx 60.77 KB
MPZ 300-22 Microsoft Office document icon MPZ 300-22.doc 750.5 KB
tachografy_6_2016 Česky Microsoft Office document icon Pozvanka_tachografy_červen_2016.doc 2.39 MB
ILC 1600-23 Anglicky Soubor ILC 1600-23.docx 61.24 KB
žádost HBZ Olomouc (žádost HBZ Olomouc) Soubor Žádost_HBZ_Olomouc.docx 15.58 KB
ILC 1500-22 Anglicky Microsoft Office document icon ILC 1500-22.doc 745 KB
Seminář - Nové trendy v oblasti měření vysokých teplot PDF icon Seminar Nove trendy v oblasti mereni vysokych teplot.pdf 296.99 KB
kalibrace luxmetru Soubor Poptávkový formulář pro kalibraci luxmetru.docx 704.03 KB
MPZ 900-23 Česky Soubor MPZ 900-23.docx 61 KB
General Terms and Conditions for Interlaboratory Comparison Anglicky PDF icon TERMS and CONDITIONS for ILC_2022.pdf 779.71 KB
ILC 700-23 Anglicky Soubor ILC 700-23.docx 61.33 KB
žádost HBZ Praha (žádost HBZ Praha) Soubor Žádost_HBZ_Praha.docx 15.5 KB
ILC 600-22 Anglicky Microsoft Office document icon ILC 600-22.doc 748 KB
Annex to the CERTIFICATE OF ACCREDITATION_ILC Department_2016 PDF icon Annex to the Certificate of Accreditation_ILC Department_2016.pdf 119.89 KB
Základní informace o přístupnosti budovy ČMI OI Praha - budova A Soubor Základní informace o přístupnosti budovy A ČMI OI Praha pro osoby se zdravotním postižením.docx 21.66 KB
Seznam TPM (Seznam resortních metrologických předpisů charakteru TPM) Microsoft Office document icon Seznam TPM.doc 88.5 KB
ILC PROGRAMS_2024 Anglicky Soubor ILC PROGRAMS_2024.docx 283.17 KB
Osvědčení o akreditaci_MPZ_2021 Česky PDF icon OSVĚDČENÍ O AKREDITACI_MPZ_2021.pdf 302.8 KB
MPZ 2300-23 Česky Soubor MPZ 2300-23.docx 60.2 KB
žádost o registraci Most (žádost o registraci Most) Soubor Žádost_registrace_Most.docx 15.01 KB
MPZ 1700-22 Česky Microsoft Office document icon MPZ 1700-22.doc 743.5 KB
MPZ 300-23_1 Česky Soubor MPZ 300-23_1.docx 61.5 KB
Žádost o prověření způsobilosti úředního měřiče Soubor Žádost-ÚM_VZOR_v. 20-001.docx 60.15 KB
MPZ 800-22 Česky Microsoft Office document icon MPZ 800-22.doc 736 KB
ILC 2100-23 Anglicky Soubor ILC 2100-23.docx 60.89 KB
ILC 2000-22 Anglicky Microsoft Office document icon ILC 2000-22.doc 739 KB
MPZ 1400-23 Česky Soubor MPZ 1400-23.docx 61.15 KB
Programy MPZ 2023 Česky Soubor PROGRAMY_MPZ_2023.docx 273.18 KB
tachografy_3_2016 Česky Microsoft Office document icon Pozvanka_tachografy_březen_2016.doc 2.39 MB
ILC 1200-23 Anglicky Soubor ILC 1200-23.docx 63.04 KB
žádost HBZ Pardubice (žádost HBZ Pardubice) Soubor Žádost_HBZ_Pardubice.docx 15.57 KB
ILC 1100-22 Anglicky Microsoft Office document icon ILC 1100-22.doc 737 KB
Program k Setkání zaměstnanců ČMI Soubor Program_2017_1.docx 800.27 KB
MPZ 500-23 Česky Soubor MPZ 500-23.docx 60.53 KB
ILC 300-23 Anglicky Soubor ILC 300-23.docx 61.79 KB
žádost o registraci Kroměříž (žádost o registraci Kroměříž) Soubor Žádost_registrace_Kroměříž.docx 14.96 KB
ILC 200-22 Anglicky Microsoft Office document icon ILC 200-22.doc 743.5 KB
Základní informace o přístupnosti budovy ČMI OI Brno Soubor Základní informace o přístupnosti budovy ČMI OI Brno pro osoby se zdravotním postižením.docx 20.92 KB
Základní informace o přístupnosti budovy ČMI OI Kroměříž Soubor Základní informace o přístupnosti budovy ČMI OI Kroměříž pro osoby se zdravotním postižením.docx 21.52 KB
BILC_APPLICATION1 Anglicky Microsoft Office document icon BILC_APPLICATION1.doc 729.5 KB
MPZ 1300-22 Česky Microsoft Office document icon MPZ 1300-22.doc 737 KB
MPZ 1900-23 Česky Soubor MPZ 1900-23.docx 63.15 KB
Žádost AMS_02-2020 Soubor Žádost-AMS_VZOR_v.02-20.docx 59.5 KB
MPZ 1900-23 Česky Soubor MPZ 1900-23.docx 63.35 KB
MPZ 400-22 Česky Microsoft Office document icon MPZ 400-22.doc 740 KB
tachografy_10_2016 Česky Microsoft Office document icon Pozvanka_tachografy_říjen_2016.doc 2.38 MB
ILC 1700-23 Anglicky Soubor ILC 1700-23.docx 62.37 KB
žádost HBZ Opava (žádost HBZ Opava) Soubor Žádost_HBZ_Opava.docx 15.58 KB
ILC 1600-22 Anglicky Microsoft Office document icon ILC 1600-22.doc 746 KB
Nahled vysoké teploty Image icon Nahled.JPG 201.33 KB
ověření luxmetru Soubor Poptávkový formulář pro ověření luxmetru.docx 701.93 KB
MPZ 1000-23 Česky Soubor MPZ 1000-23.docx 62.82 KB
Materiály ke stažení TACHO (Dokumenty aktuální ke dni 24.11.2015.) Package icon Materiály na školení.zip 21.98 MB
ILC 800-23 Anglicky Soubor ILC 800-23.docx 60.72 KB
žádost HBZ Budějovice (žádost HBZ Budějovice) Soubor Žádost_HBZ_ČB.docx 15.62 KB
ILC 700-22 Anglicky Microsoft Office document icon ILC 700-22.doc 740.5 KB
Základní informace o přístupnosti budovy ČMI OI Praha - budova B Soubor Základní informace o přístupnosti budovy B ČMI OI Praha pro osoby se zdravotním postižením.docx 23.34 KB
Seznam MPM (Seznam resortních metrologických předpisů charakteru MPM) Microsoft Office document icon Seznam MPM.doc 41 KB
MPZ 100-23 Česky Soubor MPZ 100-23.docx 61.85 KB
Příloha k Osvědčení_MPZ_2021 Česky PDF icon PŘÍLOHA K OSVĚDČENÍ O AKREDITACI_MPZ_2021.pdf 189.43 KB
MPZ 2400-23 Česky Soubor MPZ 2400-23.docx 60.32 KB
žádost o registraci Liberec (žádost o registraci Liberec) Soubor Žádost_registrace_Liberec.docx 14.91 KB
MPZ 1800-22 Česky Microsoft Office document icon MPZ 1800-22.doc 738 KB
Základní informace o přístupnosti budovy ČMI OI České Budějovice Soubor Základní informace o přístupnosti budovy ČMI OI České Budějovice pro osoby se zdravotním postižením.docx 18.74 KB
ILC 300-23_1 Anglicky Soubor ILC 300-23_1.docx 62 KB
Opis úplného textu MK Česky PDF icon Opis úplného textu MK.pdf 93.8 KB
MPZ 900-22 Česky Microsoft Office document icon MPZ 900-22.doc 738.5 KB
Překlopení MID a NAWID 04 2016 (některé zásady přechodu posuzování shody podle směrnic MID na verze roku 2014) Soubor Informace k překlopení B_dopis GŘ 22_02_2016_finále.docx 709 KB
ILC 2200-23 Anglicky Soubor ILC 2200-23.docx 60.74 KB
Catalog - 1035 - 2015 Anglicky PDF icon katalog_OI Praha_2015_english.pdf 1.55 MB
MPZ 1500-23 Česky Soubor MPZ 1500-23.docx 62.13 KB
ILC programs 2023 Anglicky Soubor ILC PROGRAMS_2023.docx 283.25 KB
tachografy_6_2016 Česky Microsoft Office document icon Pozvanka_tachografy_červen_2016.doc 2.39 MB
ILC 1300-23 Anglicky Soubor ILC 1300-23.docx 60.27 KB
žádost HBZ Jihlava (žádost HBZ Jihlava) Soubor Žádost_HBZ_Jihlava.docx 15.58 KB
ILC 1200-22 Anglicky Microsoft Office document icon ILC 1200-22.doc 751 KB
DMPZ_ŽÁDOST Česky Microsoft Office document icon DMPZ_ŽÁDOST.doc 722.5 KB
MPZ 600-23 Česky Soubor MPZ 600-23.docx 61.45 KB
ILC 400-23 Anglicky Soubor ILC 400-23.docx 62.09 KB
žádost o registraci Olomouc (žádost o registraci Olomouc) Soubor Žádost_registrace_Olomouc.docx 14.93 KB
ILC 300-22 Anglicky Microsoft Office document icon ILC 300-22.doc 751.5 KB
OSVĚDČENÍ O AKREDITACI Referátu MPZ_2016 Česky PDF icon Osvědčení o akreditaci referátu MPZ_2016.pdf 220.91 KB
Základní informace o přístupnosti budovy ČMI TESTCOM Praha Soubor Základní informace o přístupnosti budov ČMI TESTCOM Praha pro osoby se zdravotním postižením.docx 19.38 KB
Základní informace o přístupnosti budovy ČMI OI Opava Soubor Základní informace o přístupnosti budovy ČMI OI Opava pro osoby se zdravotním postižením.docx 20.88 KB
ECOTANK PDF icon ECOTANK.pdf 138.75 KB
žádost o registraci Praha (žádost o registraci Praha) Soubor Žádost_registrace_Praha.docx 14.92 KB
MPZ 1400-22 Česky Microsoft Office document icon MPZ 1400-22.doc 733 KB
Kalibrace čítačů částic Česky PDF icon CMI_čitače častic_web_fin.pdf 372.86 KB
ILC 400-23 Anglicky Soubor ILC 400-23.docx 62.14 KB
MPZ 2000-23 Česky Soubor MPZ 2000-23.docx 60.69 KB
MPZ 500-22 Česky Microsoft Office document icon MPZ 500-22.doc 736 KB
Materialy_na_skoleni_12_2015 Česky Package icon Materialy_na_skoleni_12_2015.zip 22.01 MB
ILC 1800-23 Anglicky Soubor ILC 1800-23.docx 60.88 KB
Oznámení o HBZ (Oznámení o zahájení uvádění HBZ na trh) Microsoft Office document icon Oznámení o uvedení HBZ.doc 38.5 KB
ILC 1700-22 Anglicky Microsoft Office document icon ILC 1700-22.doc 743 KB
Pozvánka na seminář o měření vysokých teplot PDF icon Seminar Nove trendy v oblasti mereni vysokych teplot.pdf 296.99 KB
PROGRAMY MPZ 2021 Soubor PROGRAMY_MPZ_2021.docx 130.23 KB
MPZ 1100-23 Česky Soubor MPZ 1100-23.docx 61.55 KB
výstupní dokumenty k § 11a pro tachografy (Osvědčení o přezkoušení stanoveného měřidla a zkušební protokol o přezkoušení, a to ve formátu speciálně doplněného pro tachografy) Microsoft Office document icon dokumenty k § 11a tachografy 24_11_2015.doc 86.5 KB
ILC 900-23 Anglicky Soubor ILC 900-23.docx 61.06 KB
žádost HBZ Plzeň (žádost HBZ Plzeň) Soubor Žádost_HBZ_Plzeň.docx 15.52 KB
ILC 800-22 Anglicky Microsoft Office document icon ILC 800-22.doc 737.5 KB
Základní informace o přístupnosti budovy ČMI OI Praha - budova C Soubor Základní informace o přístupnosti budovy C ČMI OI Praha pro osoby se zdravotním postižením.docx 21.28 KB
DMPZ - TACHOGRAFY (Žádost o dvoustranné porovnání pro tachografy) Česky Microsoft Office document icon T-DMPZ žádost_v 0518a_GDPR.doc 94.5 KB
MPZ 200-23 Česky Soubor MPZ 200-23.docx 60.01 KB
Certificate of accreditation_ILC_2021 Anglicky PDF icon CERTIFICATE OF ACCREDITATION_ILC_2021.pdf 310.81 KB
MPZ 2500-23 Česky Soubor MPZ 2500-23.docx 60.94 KB
žádost o registraci Pardubice (žádost o registraci Pardubice) Soubor Žádost_registrace_Pardubice.docx 14.99 KB
MPZ 1900-22 Česky Microsoft Office document icon MPZ 1900-22.doc 738 KB
Zastoupení ČMI v OIML Česky Microsoft Office document icon P01_011-RR-C009_Členění OIML na technické komise a subkomise_revize 2016.doc 143.5 KB
Základní informace o přístupnosti budovy ČMI OI Plzeň Soubor Základní informace o přístupnosti budovy ČMI OI Plzeň pro osoby se zdravotním postižením.docx 19.48 KB
Pravidla přístupnosti pro redaktory webu ČMI (Vytvořeno v rámci zakázky NMS-2023-0001-0612 na úpravu MWA – odstranění nedostatků detekovaných kontrolou MVČR.) Česky PDF icon Pravidla_pristupnostiCMI.pdf 1013.49 KB
Členění OIML na technické komise a subkomise PDF icon Členění OIML na technické komise a subkomise.pdf 232.15 KB
Experiment in HiLASE Prague Anglicky Soubor RPPM_Bivoj_Jan_2021_GP MS PW.docx 468.88 KB
Dokumenty k aktualitám
Název Jazyk Soubor Velikost
Vyhodnocení realizace UV č. 1129/2016 Česky PDF icon Zaverecne-vyhodnoceni-plneni-Koncepce-rozvoje-NMS-2017-2021.pdf 747.74 KB
Školení na MSA + VDA Česky Soubor Školení MSA - program.docx 20.51 KB
New piston prover Anglicky Soubor New CMI piston prover.docx 1.34 MB
ČMI podává přihlášku jako OS na EU MDR (Informace pro subjekty/výrobce zdravotnických prostředků, že dne 17.12. podá ČMI přihlášku k posouzení jako OS k nařízení EU MDR. ) Česky Soubor Český metrologický institut_MDR_final.docx 16.76 KB
Info o situaci ČMI - duben 2020 (Informace pro klienty o situaci ČMI v době pandemie Covid-19 - duben 2020.) Česky PDF icon Info_CMI_duben 2020.pdf 254.74 KB
Leták - NC ČR 2022 (Vyhlášení národních cen. ) Česky PDF icon Leták - NC ČR 2022.pdf 746.87 KB
EURAMET General Secretary - advertisment PDF icon 2015-07-16 Job Advertisement General Secetary.pdf 27.5 KB
Nová služba na OI Opava Česky Soubor Opava_nová služba_tlak.docx 310.41 KB
Nový etalon látkového množství Česky Soubor Nový etalon ČMI pro látkové množství (automaticky uloženo).docx 1009.04 KB
36. zasedání Výboru WELMEC (Fotografie účastníků 36. zasedání Výboru WELMEC) Image icon 2019-04-10 10-38-50 9.JPG 6.59 MB
Info about CMI in April 2020 Anglicky PDF icon Info_CMI_April 2020.pdf 282.64 KB
New bell prover for gas flow Anglicky Soubor Nový etalon ČMI Bell Prover EN.docx 1.17 MB
Pozvánka na pracovní den Metrologické zabezpečení měřidel ve zdravotnictví Česky PDF icon Pracovni_den_pozvanka_program_15_11_16.pdf 225.92 KB
Překlad dokumentu JCGM 106:2012 (Překlad dokumentu JCGM 106:2012 do češtiny na bázi dokumentu typu LaTex. ) Česky PDF icon JCGM106-2012-11-October_CZ_vfin2.pdf 1.24 MB
Nové měřicí zařízení pro EV (Informace o dokončení vývoje nového zařízení pro zkoušení přesnosti nabíjecích stanic pro EV.) Česky Soubor Merici_pripravek_elektromobily_web_aj.docx 314.8 KB
Kalibrace čítačů částic Česky Microsoft Office document icon CMI_čitače častic_web_fin.doc 2.03 MB
Školení na nejistoty měření tlak + chemie Česky Soubor Nejistoty měření _tlak + chemie 2015.docx 18.82 KB
ČMI_master scanner_závity (Nabídka kalibrací závitových kalibrů na novém master scanneru ČMI. ) Česky Microsoft Office document icon ČMI_master scanner_závity.doc 3.28 MB
Nový etalon ČMI pro tlaky do 1 GPa Česky Soubor Etalon 1 GPa aktualita2022 - 02.docx 779.86 KB
New CMI standard of amount of substance Anglicky Soubor New CMI standard of amount of substance.docx 1010.23 KB
Změny ve struktuře soustavy jednotek SI (Grafické zobrazení vazeb mezi základními jednotkami SI před a po redefinici ) Česky PDF icon Změny ve struktuře SI.pdf 112.69 KB
Covid_termokamery (Informace ČMI o měření tělesné teploty termokamerami v rámci epidemie Covid.) Česky PDF icon Covid_termokamery_informace ČMI.pdf 260.26 KB
Test system to test petrol vapour recovery systems Anglicky Soubor Test system to test petrol vapour recovery systems.docx 1.34 MB
Přihláška na pracovní den Česky Microsoft Office document icon Přihláška - Metrologické zabezpečení měřidel ve zdravotnictví.doc 708 KB
New CMI standard for electromobility Anglicky PDF icon CMI_EV_accuracy measurements.pdf 267.99 KB
Calibration of particle counters Anglicky Microsoft Office document icon CMI_particle counters_web.doc 2.03 MB
Nový referenční etalon pro vysokorychlostní měřičky délek Česky Soubor Etalon měřičky délek aktualita2022.docx 302.71 KB
NAWI - nová směrnice Česky Soubor NAWI_nová směrnice.docx 17.91 KB
Nový etalon ČMI pro metrologické zkoušky měřiček délek Česky Soubor Nový etalon ČMI pro měřičky délek.docx 1.26 MB
Zvonový etalon průtoku plynu (Informace o uvedení do plného provozu tohoto etalonu.) Česky Soubor Nový etalon ČMI Bell Prover.docx 1.17 MB
CMI_master scanner_screw thread Anglicky Microsoft Office document icon CMI_master scanner_ screw threads.doc 3.28 MB
New CMI high pressure standard Anglicky Soubor New CMI standard for pressures up to 1 GPa.docx 780.47 KB
MDR - podání žádosti (Podání žádosti o designaci ČMI jako oznámeného subjektu k Nařízení EU MDR o zdravotnických prostředcích) Česky PDF icon CMI_MDR_prosinec 2020.pdf 137.33 KB
CMI accreditation certificate - calibration lab Anglicky PDF icon CMI_accreditation certificate_cal lab.pdf 135.01 KB
Changes in the SI system of units Anglicky PDF icon Changes in SI.pdf 111.85 KB
Rozšíření projektu ThyroPIX (Rozšíření projektu v rámci programu TAČR Trend za účasti ČMI.) Česky PDF icon ThyroPIX_rozšíření projektu.pdf 2.16 MB
Nový pístový etalon průtoku Česky Soubor Nový pístový etalon ČMI.docx 1.34 MB
Změna na pozici GŘ ČMI Česky PDF icon Změna na pozici GŘ.pdf 69.78 KB
New reference standard for high-speed measuring instruments of length Anglicky Soubor CMI reference standard_high speed length measuring instruments_2022.docx 302.91 KB
Zdravotnické prostředky_srpen_2020 (Popis přípravy ČMI na činnost OS pro zdravotnické prostředky podle Nařízení EU MDR - stav v srpnu 2020.) Česky PDF icon ČMI_ZP_srpen 2020.pdf 125.15 KB
NAWI - new directive Anglicky Soubor NAWI_new directive.docx 19.7 KB
New CMI standard for testing of material measures of length Anglicky Soubor New CMI standard_material measures of length.docx 1.26 MB
Rentgenová výpočetní tomografie - nabídka akreditovaných měření Česky PDF icon aktualita_scribus_cs.pdf 4.31 MB
Soubory ke stažení: