Jste zde

Služby oznámeného subjektu

Obecné informace 

  1. Český metrologický institut je autorizovanou / notifikovanou osobou / oznámeným subjektem pro oblast posuzování shody vah s neautomatickou činností podle nařízení vlády č. 121/2016 Sb. (dříve 326/2002 Sb.), které implementuje Směrnici Evropského parlametu a Rady 2014/31/EU (dříve  90/384/EHS).
  2. Český metrologický institut je autorizovanou / notifikovanou osobou / oznámeným subjektem pro oblast posuzování shody měřidel podle nařízení vlády č. 120/2016 Sb. (dříve 464/2005 Sb.), které implementuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady  2014/32/EU (dříve  2004/22/ES).
  3. Český metrologický institut je autorizovanou / notifikovanou osobou  pro oblast posuzování shody rádiových a telekomunikačních koncových zařízení vlády č. 426/2016 Sb., které implementuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU - dále viz středisko 0220 TESTCOM - Certifikační orgán pro výrobky.
  4. Český metrologický institut podal dne 17.12.2020 žádost o jmenování oznámeným subjektem pro oblast posuzování shody zdravotnických prostředků podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/745, o zdravotnických prostředcích (MDR). V současné době probíhá ze strany kompetentních autorit proces přezkumu žádosti a prověření splnění všech nezbytných podmínek pro jmenování ČMI oznámeným subjektem pro tuto oblast. Více informací – dále viz středisko 8800 – ČMI Medical – Centrum pro certifikaci zdravotnických prostředků.

Český metrologický institut je uveden jako notifikovaná osoba 1383 v informačním systému Evropské komise NANDO:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/

 

Databáze certifikátů

Zde je nová databáze certifikátů

http://typover.cmi.cz/

Kontakty

Kontakt pro případ dotazů, připomínek, stížností apod.:

Český metrologický institut

Mgr. Jan Kalandra

Okružní 31

638 00 BRNO

e-mail: jkalandra@cmi.cz