Jste zde

Prohlášení o přístupnosti

Tyto webové stránky se snaží maximálně reflektovat pravidla přístupnosti, použitelnosti a bezbariérovosti tím, že splňují všechny důležité zásady přístupnosti podle metodik Best practice — Pravidla pro tvorbu přístupného webu připravené Ministerstvem informatiky České republiky, metodiky Blind Friendly Web (projekt Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých) i metodiky Web content Accessibility Guidelines.

Forma uveřejňovaných informaci je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna povinná pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky.

Pro popis všech informací na tomto webu je použit jazyk HTML5, vzhled stránek je zajišťován oddělenými soubory kaskádových stylů, použité skripty zabezpečují pouze funkce uživatelského rozhraní, jejichž absence nebrání kompletnímu zobrazení informací.

Texty jsou na webu publikovány se snahou o co nejvyšší jednoduchost a srozumitelnost, výjimku mohou tvořit stránky určené odborníkům v oblasti metrologie. Všechny texty na webu včetně strukturálních prvků je možné zvětšovat a zmenšovat pomocí běžných funkcí lupy ve webovém prohlížeči. Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby byly stránky dostupné jak pro prohlížeče na stolních počítačích, mobilních zařízeních i pro osoby se specifickými potřebami. Veškeré odkazy jsou v textu vyznačeny zvýrazněním, výjimku tvoří samotná navigace, která je graficky oddělena od obsahu sdělení.

Informace prezentované v jiných datových formátech

Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto soubory jsou v textu vyznačeny graficky nebo textově příslušnou ikonou či doplňujícím textem specifikujícím formát cílového odkazu, nebo jsou umístěny do specifické sekce “Ke stažení”, kde jsou doplněny informací o datové velikosti.

Může se jednat o tyto formáty:

  • PDF — prohlížení tohoto typu souborů Ize ve volně dostupném programu Adobe Acrobat Reader nebo vestavěnými funkcemi prohlížeče.
  • DOC, XLS, PPT, XLS a DOCx, PPTx, XLSx, PPTx - formáty kancelářského balíku Microsoft Office, ke kterým je volně ke stažení prohlížeč těchto dokumentů.
  • RTF— Rich Text Format dokáže zobrazit většina běžně používaných textových editorů. 
  • ZIP — některé soubory mohou byt' z důvodu velikosti nebo nutnosti zabalit více souborů najednou komprimovány. Pro jejich dekompresi je na internetu dostupné programů.
  • JPG, PNG, GIF, SVG - pro specifické grafické informace, které je možné zobrazit v každém současném prohlížeči.

Kontakt na správce webu

Tvůrcem tohoto webu je společnost e-Business Services a.s.. Vaše náměty, připomínky či informace o problémech, na které narazíte při používání těchto webových stránek můžete poslat na adresu info@e-bs.cz, nebo využít kontaktního formuláře.