Jste zde

Ostatní služby

Z důvodu vyhovění co nejširšímu spektru zákazníků nabízí ČMI i další služby v oblasti metrologie a to:

MPZ – mezilaboratorní porovnání
Referát MPZ je akreditovaný organizátor mezilaboratorních porovnávání (zkoušení způsobilosti) podle mezinárodní normy ČSN EN ISO/IEC 17043.

T-DMPZ – dvoustranné mezilaboratorní porovnání zkoušek tachografů
T-DMPZ - služby pro pracoviště AMS na ověřování tachografů referátem RPZ - Referát pro posuzování způsobilosti.

OUTSOURCING – komplexní služby v oblasti metrologie

Další služby a školení - ČMI nabízí další specifické služby zákazníkům, především z hlediska jejich dalšího vzdělávání, a pořádá různé druhy školení v oblasti metrologie; na přání zákazníků i specifická školení přizpůsobená jejich konkrétním požadavkům.