Jste zde

Věda a Výzkum

Český metrologický institut je největší a nejvýznamnější výzkumnou organizací v oblasti metrologie v České republice se širokým zapojením do mezinárodního a koordinovaného evropského výzkumu v oblasti metrologie. Metrologie jako vědní a technický obor je nedílnou součástí ekonomické infrastruktury a její zabezpečení je jedním ze základních požadavků bezpečnosti a kvality výrobků, konkurenceschopnosti, odstraňování technických překážek obchodu, ochrany spotřebitele a dalších veřejných zájmů. Více informací o zapojení Českého metrologického institutu do jednotlivých významných výzkumných projektů je na následujících stránkách rozděleno podle jednotlivých programů.