You are here

Download

Other documents to download, see Electronic Library.

Files

Title Language File Size
povolení 30 dnů (povolení k používání stanoveného měřidla mezi opravou a ověřením) PDF icon Povolení 30 dní.pdf 265.45 KB
obrázek A (Národní metrologický systém - subjekty) Image icon obr NMSA.jpg 69.66 KB
MP004 (metrologická kontrola hotově baleného zboží) PDF icon MP004.pdf 624.78 KB
CMI associated laboratories English Office presentation icon 001-IC-A001-03.ppt 415 KB
obrázek B (Návaznost v NMS) Image icon obr NMSB.jpg 69.88 KB
RegMet Template - good leg. practice English PDF icon 02-RegMet template.pdf 609.6 KB
Přístroje se rtutí (Používání rtuti v měřidlech – používání měřidel pracujících se rtutí) Microsoft Office document icon 3022-IC-C.doc 56 KB
Stanovisko Auto Škoda (Informace o kubaturách palivových nádrží vozidel Škoda) PDF icon 5078-ID-C.pdf 446.6 KB
Prezentace ČMI na konf. NCSL 2010, magazín NCSL Measure Czech PDF icon 5017-ID-A_NCSL INTERVIEW 2010.pdf 4.52 MB
ceník sešitů (ceník sešitů Školicí materiály právní úpravy) Microsoft Office document icon CENÍK SEŠITŮ.doc 46.5 KB
MP001 (registrace subjektů) PDF icon MP001.pdf 511.48 KB
METROLOGIE V KOSTCE Czech PDF icon 2400-ID-C_ZVEŘEJNĚNO.pdf 3.25 MB
CMI Qualification documents
Title Language File Size
Osvědčení o akreditaci - COP (Osvědčení o akreditaci - COP) PDF icon 31_2016_Osvědčení o akreditaci_COP.pdf 1.67 MB
Příloha k Osvědčení o akreditaci - Inspekční orgán ČMI anglicky English PDF icon Příloha k OA_Inspekční orgán_677_2014_anglicky.pdf 314.66 KB
Certificate of accreditation - CMI Calibration Laboratory English PDF icon Certificate_2202.pdf 5.2 MB
Příloha k Osvědčení o akreditaci - MPZ česky Czech PDF icon 407_2016_Příloha k OA_MPZ_česky.pdf 116.5 KB
Quality policy statement - Arrangement of the CIPM MRA English PDF icon Self-declaration_2015_CIPM MRA.pdf 69.96 KB
Způsobilost k metrologickým výkonům Czech PDF icon zpusobilost ČMI_2014_22.1.2015_final.pdf 139.2 KB
Osvědčení o akreditaci - Výrobce referenčních materiálů ČMI anglicky English PDF icon 666_2015_Osvědčení o akreditaci_VRM_english.pdf 584.66 KB
Certificate of accreditation - ILC (Certificate of accreditation - ILC - english version) English PDF icon 407_2016_Certificate of accreditation_MPZ_english.pdf 234.54 KB
Příloha k Osvědčení o akreditaci - COP (příloha k OA - COP) PDF icon 31_2016_Příloha OA_COP.pdf 1.24 MB
CMI Organogram English Image icon Organizační schéma ČMI_8.9.2015_anglicky.jpg 2.07 MB
Osvědčení o akreditaci - Kalibrační laboratoř ČMI česky Czech PDF icon 2202.pdf 412.36 KB
Annex to Certificate of accreditation - CMI Calibration Laboratory English PDF icon P1_1341_233-2018_EN.pdf 492.14 KB
Osvědčení o akreditaci - COM česky Czech PDF icon 436_2016_Osvědčení o akreditaci_COM_česky.pdf 552.83 KB
Technical competence English PDF icon Tech_competence_CMI_2014_22 1 2015_final.pdf 89.37 KB
Rozhodnutí o aurorizaci_NV_326/2002, 464/2005 PDF icon Rozhodnutí o autorizaci_NV_326_2002_464_2005.pdf 1.22 MB
Příloha k Osvědčení o akreditaci - Výrobce referenčních materiálů ČMI anglicky English PDF icon 666_2015_Příloha OA_VRM_english.pdf 826.5 KB
Annex to Certificate of accreditation - ILC (Annex to Certificate of accreditation - ILC - english version) English PDF icon 407_2016_Annex to CA_MPZ_english.pdf 120.4 KB
Osvědčení o akreditaci - TESTCOM - COV Czech PDF icon OA COV.pdf 1.34 MB
Příloha k Osvědčení o akreditaci - Kalibrační laboratoř ČMI česky Czech PDF icon OA_AKL_235-2018_CS.pdf 1.98 MB
Osvědčení o akreditaci - Výrobce referenčních materiálů ČMI Czech PDF icon 666_2015_Osvědčení o akreditaci_VRM_česky.pdf 860.83 KB
Certificate of accreditation - CMI Testing Laboratory - english English PDF icon Certificate_1341.pdf 4.96 MB
Příloha k Osvědčení o akreditaci - COM Czech PDF icon 436_2016_Příloha k OA_COM_česky.pdf 552.83 KB
Management System Certificate - standards of radionuclides (Management System Certificate - development and production of secondary standards of radionuclides) English PDF icon DNV-GL002_standard radionuclide sources_anglicky.pdf 1.57 MB
Vývoj a výroba sekundárních etalonů radionuklidů Czech PDF icon DNV-GL001_radionuklidové zdroje_česky.pdf 1.52 MB
Certificate of accreditation - TESTCOM - COV English PDF icon certificate COV.pdf 1.04 MB
Certficate of accreditation - COM english English PDF icon 436_2016_Certificate of accreditation_COM_english.pdf 586.19 KB
Příloha k Osvědčení o akreditaci - TESTCOM - COV Czech PDF icon příloha k OA COV.pdf 3.59 MB
Establishing constitutional document English PDF icon Zřizovací listina ČMI_anglicky.pdf 415.32 KB
Prohlášení o politice kvality ČMI Czech Microsoft Office document icon Prohlášení o politice kvality_česky_2015.doc 70 KB
Příloha k Osvědčení o akreditaci - Výrobce referenčních materiálů ČMI Czech PDF icon 666_2015_příloha k OA_VRM_česky.pdf 743.73 KB
Annex to CA - CMI Testing Laboratory - english English PDF icon P1_1341_233-2018_EN.pdf 492.14 KB
Osvědčení o akreditaci - Zkušební laboratoř ČMI česky Czech PDF icon 1341.pdf 407.91 KB
Osvědčení o akreditaci - IO ČMI Czech PDF icon Osvědčení o akreditaci_Inspekční orgán_677_2014_oprava.pdf 493.96 KB
Rozhodnutí o aurorizaci_NV_426/2000 Sb. PDF icon Rozhodnutí o autorizaci_NV_426_2000.pdf 615.44 KB
Osvědčení o akreditaci - IO ČMI anglicky English PDF icon Osvědčení o akreditaci_Inspekční orgán_677_2014_anglicky_oprava.pdf 495.26 KB
Organizační schéma ČMI Czech Image icon Organizační schéma ČMI_8.9.2015.jpg 1.99 MB
Annex to Certificate of accreditation - TESTCOM COV English PDF icon annex OA COV.pdf 3.64 MB
Příloha k Osvědčení o akreditaci - COM anglicky English PDF icon 436_2016_Annex to CA_COM_english.pdf 586.19 KB
Osvědčení o akreditaci - MPZ česky Czech PDF icon 407_2016_Osvědčení_o_akreditaci_MPZ_česky.pdf 226.53 KB
Quality policy statement English PDF icon Quality policy statement_2015.pdf 157.62 KB
Prohlášení o politice kvality ČMI Ujednání CIPM MRA Czech PDF icon Prohlášení o politice kvality_česky_2014_Ujednání CIPM MRA.pdf 124.09 KB
Zřizovací listina ČMI Czech PDF icon Zřizovací listina ČMI_česky.pdf 1.52 MB
Příloha k Osvědčení o akreditaci - Zkušební laboratoř ČMI česky Czech PDF icon OA_AZL_233-2018_CS.pdf 498.71 KB
Příloha k Osvědčení o akreditaci - Inspekční orgán ČMI Czech PDF icon Příloha k OA_Inspekční orgán_677_2014.pdf 328.49 KB
Legální metrologie
Title Language File Size
MP 010 Úřední měření průtoku vody v profilech s volnou hladinou Czech PDF icon MP 010_2018_web.pdf 773.07 KB
MP 018 Czech PDF icon MP 018.pdf 2.77 MB
Metrologické značky Czech PDF icon 0031-IS-C-V01.pdf 633.32 KB
MP 018 Záznam o zkoušce Czech File Příloha 1 MP 018-17 Záznam o zkoušce.docx 54.83 KB
MP 017 Czech PDF icon MP 017_verze_duben 2017.pdf 2.73 MB
Systémové řešení problematiky vah s neautomatickou činností (NAWI) propojených s pokladním systémem (POS) s použitím pro přímý prodej Czech PDF icon Stanovisko 04-2015 (NAWI+POS)-pro veřejnost.pdf 510.67 KB
MP 018 P1 Záznam o zkoušce Czech PDF icon P1_Zaznam-o-zkousce.pdf 744.72 KB
MP 018 Zápis o zkoušce Czech File Příloha 2 MP 018-17 Zápis o zkoušce.docx 23.5 KB
MP012 (statistická kontrola - plynoměry) PDF icon MP 012 statistika plynoměry 06_01_2016 neprodejné.pdf 537.93 KB
Možné příčiny nesprávného měření protečeného množství vody mechanickými vodoměry v provozních podmínkách Czech PDF icon Stanovisko ČMI-11012015 (chyby vodoměrů v provozu)-pro veřejnost.pdf 500.77 KB
MP 018 P2 Zápis o zkoušce Czech PDF icon P2_Zapis-o-zkousce.pdf 291.29 KB
Stanovisko ČMI k problematice NAWI+POS (11-2015) Czech PDF icon Stanovisko 11-2015 (NAWI+POS)-pro veřejnost.pdf 681.77 KB
Taxametry a nulítka leden 2015 Czech PDF icon 3036-IC-C.pdf 78.31 KB
Systémové řešení NAWI + SW Czech PDF icon Stanovisko ČMI 01-2016 (NAWI+SW).pdf 226.87 KB
MP 018 Zpráva o kontrole na manipulaci Czech File Příloha 4 MP 018-17 Zpráva o kontrole na manipulaci.docx 18.15 KB
MP013 (statistická kontrola - elektroměry) PDF icon MP 013 statistika elektroměry 05_01_2016 neprodejné.pdf 651.67 KB
MP 018 P4 Zpráva o kontrole na manipulaci Czech PDF icon P4_Zprava-o-kontrole-na-manipulaci.pdf 274.42 KB
Stanovisko ČMI k problematice NAWI+POS (23-03-2015)_základní informace Czech PDF icon STANOVISKO ČMI_váhy s EPOS_23-03-2015-pro veřejnost.pdf 259.88 KB
MP 018 Potvrzení o zkopírování dat Czech File Příloha 5 MP 018-17 Potvrzení o zkopírování dat.docx 18.36 KB
Výdejní stojany PH s ATC Czech PDF icon Výdejní stojany PH s ATC.pdf 505.38 KB
MP 018 P5 Potvrzení o zkopírování dat Czech PDF icon P5_Potvrzeni-o-zkopirovani-dat.pdf 408.27 KB
Kalibrace a ostatní služby
Title Language File Size
Katalog - 1035 - 2015 Czech PDF icon katalog_OI Praha_2015_česky.pdf 1.33 MB
Ceník a nabídka CRM - oddělení 6016 Microsoft Office document icon ceník ČMI CRM a RM 2016 česky.doc 76 KB
ceník 1033 Czech Office spreadsheet icon Ceník teplota+vlhkost_2019.xls 63.5 KB
Ceník 2019_1033 (teplota+vlhkost) Office spreadsheet icon Ceník teplota+vlhkost_2019.xls 63.5 KB
Ostatní dokumenty
Title Language File Size
Zařízení na zkoušení systémů rekuperace benzínových par Czech File Zařízení na měření účinnosti odsávání par.docx 1.34 MB
ILC 900-18 English Microsoft Office document icon ILC 900-18.doc 750.5 KB
Materiály ke stažení TACHO (Dokumenty aktuální ke dni 24.11.2015.) Package icon Materiály na školení.zip 21.98 MB
žádost HBZ Olomouc (žádost HBZ Olomouc) File Žádost_HBZ_Olomouc.docx 15.58 KB
MPZ 1000-19 Czech Microsoft Office document icon MPZ 1000-19.doc 732.5 KB
ILC 1500-19 English Microsoft Office document icon ILC 1500-19.doc 741 KB
MPZ 1500-18 Czech Microsoft Office document icon MPZ 1500-18.doc 736 KB
žádost HBZ Praha (žádost HBZ Praha) File Žádost_HBZ_Praha.docx 15.5 KB
MPZ 200-19 Czech Microsoft Office document icon MPZ 200-19.doc 748.5 KB
ILC 600-19 English Microsoft Office document icon ILC 600-19.doc 740 KB
MPZ 600-18 Czech Microsoft Office document icon MPZ 600-18.doc 737.5 KB
MP 002 2015 (Posuzování metrologické, technické a personální způsobilosti subjektů pro ověřování stanovených měřidel.) PDF icon MP 002 2015.pdf 1.61 MB
žádost o registraci Liberec (žádost o registraci Liberec) File Žádost_registrace_Liberec.docx 14.91 KB
Nahled vysoké teploty Image icon Nahled.JPG 201.33 KB
Překlopení MID a NAWID 04 2016 (některé zásady přechodu posuzování shody podle směrnic MID na verze roku 2014) File Informace k překlopení B_dopis GŘ 22_02_2016_finále.docx 709 KB
MPZ 1500-19 Czech Microsoft Office document icon MPZ 1500-19.doc 738.5 KB
MP003 (Postupy ČMI jako oznámené osoby pro měřidla) PDF icon MP 003_2012.pdf 965.32 KB
ILC 1400-18 English Microsoft Office document icon ILC 1400-18.doc 750 KB
tachografy_6_2016 Czech Microsoft Office document icon Pozvanka_tachografy_červen_2016.doc 2.39 MB
Seznam TPM (Seznam resortních metrologických předpisů charakteru TPM) Microsoft Office document icon Seznam TPM.doc 88.5 KB
ILC 400-18 English Microsoft Office document icon ILC 400-18.doc 739.5 KB
žádost HBZ Pardubice (žádost HBZ Pardubice) File Žádost_HBZ_Pardubice.docx 15.57 KB
MPZ 600-19 Czech Microsoft Office document icon MPZ 600-19.doc 739 KB
OSVĚDČENÍ O AKREDITACI Referátu MPZ_2016 Czech PDF icon Osvědčení o akreditaci referátu MPZ_2016.pdf 220.91 KB
Členění OIML na technické komise a subkomise PDF icon Členění OIML na technické komise a subkomise.pdf 232.15 KB
ILC 1100-19 English Microsoft Office document icon ILC 1100-19.doc 754 KB
MPZ 1100-18 Czech Microsoft Office document icon MPZ 1100-18.doc 737 KB
žádost o registraci Olomouc (žádost o registraci Olomouc) File Žádost_registrace_Olomouc.docx 14.93 KB
ILC 1800-18 English Microsoft Office document icon ILC 1800-18.doc 743 KB
Kalibrace čítačů částic Czech PDF icon CMI_čitače častic_web_fin.pdf 372.86 KB
ILC 200-19 English Microsoft Office document icon ILC 200-19.doc 752 KB
BILC_APPLICATION English Microsoft Office document icon BILC_APPLICATION.doc 729 KB
Ceník sešitů 05_2015 (informace o prodeji a ceně sešitů školicích materiálů pro metrologii) Microsoft Office document icon CENÍK SEŠITŮ 05_2015.doc 35 KB
žádost o registraci Praha (žádost o registraci Praha) File Žádost_registrace_Praha.docx 14.92 KB
MPZ 200-18 Czech Microsoft Office document icon MPZ 200-18.doc 751 KB
Materialy_na_skoleni_12_2015 Czech Package icon Materialy_na_skoleni_12_2015.zip 22.01 MB
ILC 1000-18 English Microsoft Office document icon ILC 1000-18.doc 750.5 KB
výstupní dokumenty k § 11a pro tachografy (Osvědčení o přezkoušení stanoveného měřidla a zkušební protokol o přezkoušení, a to ve formátu speciálně doplněného pro tachografy) Microsoft Office document icon dokumenty k § 11a tachografy 24_11_2015.doc 86.5 KB
žádost HBZ Opava (žádost HBZ Opava) File Žádost_HBZ_Opava.docx 15.58 KB
MPZ 1100-19 Czech Microsoft Office document icon MPZ 1100-19.doc 749.5 KB
ILC 1600-19 English Microsoft Office document icon ILC 1600-19.doc 739 KB
MPZ 1600-18 Czech Microsoft Office document icon MPZ 1600-18.doc 733 KB
žádost HBZ Budějovice (žádost HBZ Budějovice) File Žádost_HBZ_ČB.docx 15.62 KB
MPZ 100-19 Czech Microsoft Office document icon MPZ 100-19.doc 736.5 KB
Zastoupení ČMI v OIML Czech Microsoft Office document icon P01_011-RR-C009_Členění OIML na technické komise a subkomise_revize 2016.doc 143.5 KB
ILC 700-19 English Microsoft Office document icon ILC 700-19.doc 741.5 KB
MPZ 700-18 Czech Microsoft Office document icon MPZ 700-18.doc 743.5 KB
Interní protikorupční program ČMI Czech PDF icon Interní protikorupční program ČMI.pdf 363.89 KB
žádost o registraci Pardubice (žádost o registraci Pardubice) File Žádost_registrace_Pardubice.docx 14.99 KB
Pozvánka na seminář o měření vysokých teplot PDF icon Seminar Nove trendy v oblasti mereni vysokych teplot.pdf 296.99 KB
Information to transition to new MID_NAWI_2016 (Information to transition to new MID_NAWI_2016) English File Information to transition to new MID_NAWI_2016_final.docx 706.29 KB
MPZ 1600-19 Czech Microsoft Office document icon MPZ 1600-19.doc 737 KB
ILC 1500-18 English Microsoft Office document icon ILC 1500-18.doc 738.5 KB
tachografy_10_2016 Czech Microsoft Office document icon Pozvanka_tachografy_říjen_2016.doc 2.38 MB
Program k Setkání zaměstnanců ČMI File Program_2017_1.docx 800.27 KB
Seznam MPM (Seznam resortních metrologických předpisů charakteru MPM) Microsoft Office document icon Seznam MPM.doc 41 KB
ILC 600-18 English Microsoft Office document icon ILC 600-18.doc 738.5 KB
žádost HBZ Jihlava (žádost HBZ Jihlava) File Žádost_HBZ_Jihlava.docx 15.58 KB
MPZ 700-19 Czech Microsoft Office document icon MPZ 700-19.doc 738 KB
Příloha k OSVĚDČENÍ O AKREDITACI Referátu MPZ_2016 Czech PDF icon Příloha k Osvědčení o akreditaci Referátu MPZ_2016.pdf 110.44 KB
CMI membership in OIML TC_SC English PDF icon CMI membership in OIML TC_SCs.pdf 185.21 KB
ILC 1200-19 English Microsoft Office document icon ILC 1200-19.doc 744.5 KB
MPZ 1200-18 Czech Microsoft Office document icon MPZ 1200-18.doc 749.5 KB
žádost o registraci Opava (žádost o registraci Opava) File Žádost_registrace_Opava.docx 14.93 KB
PROGRAMY MPZ 2020 Czech File PROGRAMY_MPZ_2020.docx 131.01 KB
Calibration of particle counters English PDF icon CMI_particle counters_web.pdf 359.33 KB
ILC 300-19 English Microsoft Office document icon ILC 300-19.doc 759 KB
MPZ 100-18 Czech Microsoft Office document icon MPZ 100-18.doc 737.5 KB
žádost o registraci Budějovice (žádost o registraci Budějovice) File Žádost_registrace_ČB.docx 14.79 KB
ILC 1100-18 English Microsoft Office document icon ILC 1100-18.doc 740.5 KB
Oznámení o HBZ (Oznámení o zahájení uvádění HBZ na trh) Microsoft Office document icon Oznámení o uvedení HBZ.doc 38.5 KB
MPZ 1200-19 Czech Microsoft Office document icon MPZ 1200-19.doc 742 KB
ILC 1700-19 English Microsoft Office document icon ILC 1700-19.doc 734.5 KB
ILC 100-18 English Microsoft Office document icon ILC 100-18.doc 741 KB
žádost HBZ Plzeň (žádost HBZ Plzeň) File Žádost_HBZ_Plzeň.docx 15.52 KB
MPZ 300-19 Czech Microsoft Office document icon MPZ 300-19.doc 757 KB
ILC 800-19 English Microsoft Office document icon ILC 800-19.doc 740 KB
MPZ 800-18 Microsoft Office document icon MPZ 800-18.doc 746.5 KB
Veřejné zakázky v ČMI Czech PDF icon Veřejné zakázky ČMI.pdf 593.75 KB
žádost o registraci Jihlava (žádost o registraci Jihlava) File Žádost_registrace_Jihlava.docx 14.9 KB
MPZ 500-18 Czech Microsoft Office document icon MPZ 500-18.doc 735.5 KB
MPZ 1700-19 Czech Microsoft Office document icon MPZ 1700-19.doc 732.5 KB
ILC 1600-18 English Microsoft Office document icon ILC 1600-18.doc 735.5 KB
tachografy_3_2016 Czech Microsoft Office document icon Pozvanka_tachografy_březen_2016.doc 2.39 MB
žádost o prověření způsobilosti AMS Microsoft Office document icon Žádost AMS_v05-18-GDPR.doc 50 KB
DMPZ - TACHOGRAFY Czech Microsoft Office document icon T-DMPZ žádost_v 0518a_GDPR.doc 94.5 KB
ILC 700-18 English Microsoft Office document icon ILC 700-18.doc 749 KB
MP 002_2015 (Metodický pokyn 002) PDF icon MP 002 2015 02_06_2015_neprodejné.pdf 1.61 MB
žádost HBZ Brno (žádost HBZ Brno) File Žádost_HBZ_Brno.docx 15.67 KB
MPZ 800-19 Czech Microsoft Office document icon MPZ 800-19.doc 737 KB
CERTIFICATE OF ACCREDITATION_ILC Department_2016 PDF icon Certificate of Accreditation_ILC Department_2016.pdf 232.5 KB
ILC 1300-19 English Microsoft Office document icon ILC 1300-19.doc 755 KB
MPZ 1300-18 Czech Microsoft Office document icon MPZ 1300-18.doc 736.5 KB
žádost o personální osvědčení (žádost o personální osvědčení) Microsoft Office document icon žádost o osvědčení personálu.doc 90 KB
ILC PROGRAMS 2020 English File ILC PROGRAMS_2020.docx 131.11 KB
Validation of Monte Carlo model of HPGe detector for field-station measurement of airborne radioactivity (Validation of Monte Carlo model of HPGe detector for field-station measurement of airborne radioactivity) PDF icon Solc_JINST_033P_0116.pdf 354.03 KB
ILC 400-19 English Microsoft Office document icon ILC 400-19.doc 737.5 KB
MWA ČMI Czech PDF icon WebCMI_manual_19012015.pdf 5.13 MB
MPZ 300-18 Microsoft Office document icon MPZ 300-18.doc 734 KB
Catalog - 1035 - 2015 English PDF icon katalog_OI Praha_2015_english.pdf 1.55 MB
žádost o registraci Plzeň (žádost o registraci Plzeň) File Žádost_registrace_Plzeň.docx 14.96 KB
ILC 1200-18 English Microsoft Office document icon ILC 1200-18.doc 751.5 KB
MPZ 1300-19 Czech Microsoft Office document icon MPZ 1300-19.doc 753.5 KB
X-ray computed tomography – offer of accredited services English PDF icon aktualita_scribus_eng.pdf 4.38 MB
Překlad dokumentu JCGM 106:2012 do češtiny Czech PDF icon JCGM106-2012-11-October_CZ_vfin2.pdf 1.24 MB
MPZ 1800-19 Microsoft Office document icon MPZ 1800-19.doc 741.5 KB
ILC 200-18 English Microsoft Office document icon ILC 200-18.doc 755 KB
žádost HBZ Most (žádost HBZ Most) File Žádost_HBZ_Most.docx 15.56 KB
MPZ 400-19 Czech Microsoft Office document icon MPZ 400-19.doc 735 KB
ILC 900-19 English Microsoft Office document icon ILC 900-19.doc 742 KB
MPZ 900-18 Microsoft Office document icon MPZ 900-18.doc 748.5 KB
žádost o registraci Brno (žádost o registraci Brno) File Žádost_registrace_Brno.docx 14.84 KB
ILC 500-18 English Microsoft Office document icon ILC 500-18.doc 739.5 KB
MPZ 1800-19 Czech Microsoft Office document icon MPZ 1800-19.doc 741.5 KB
MPZ 1700-18 Czech Microsoft Office document icon MPZ 1700-18.doc 746.5 KB
tachografy_6_2016 Czech Microsoft Office document icon Pozvanka_tachografy_červen_2016.doc 2.39 MB
žádost o prověření způsobilosti AMS Microsoft Office document icon Žádost AMS_v05-18-GDPR.doc 51.5 KB
DMPZ - TACHOGRAFY Czech Microsoft Office document icon T-DMPZ žádost_v 0518a_GDPR.doc 97.5 KB
ILC 800-18 English Microsoft Office document icon ILC 800-18.doc 747 KB
General Terms and Conditions for Interlaboratory Comparison English PDF icon TERMS and CONDITIONS for ILC.pdf 379.84 KB
žádost HBZ Kroměříž (žádost HBZ Kroměříž) File Žádost_HBZ_Kroměříž.docx 15.58 KB
MPZ 900-19 Czech Microsoft Office document icon MPZ 900-19.doc 740 KB
Annex to the CERTIFICATE OF ACCREDITATION_ILC Department_2016 PDF icon Annex to the Certificate of Accreditation_ILC Department_2016.pdf 119.89 KB
ILC 1400-19 English Microsoft Office document icon ILC 1400-19.doc 745.5 KB
MPZ 1400-18 Czech Microsoft Office document icon MPZ 1400-18.doc 751 KB
žádost o prověření ÚM Microsoft Office document icon Žádost ÚM_05-2018-GDPR.doc 61 KB
MPZ 100-19 Czech Microsoft Office document icon MPZ 100-19.doc 736.5 KB
ILC 500-19 English Microsoft Office document icon ILC 500-19.doc 751.5 KB
MPZ 400-18 Czech Microsoft Office document icon MPZ 400-18.doc 735.5 KB
žádost o registraci Most (žádost o registraci Most) File Žádost_registrace_Most.docx 15.01 KB
Seminář - Nové trendy v oblasti měření vysokých teplot PDF icon Seminar Nove trendy v oblasti mereni vysokych teplot.pdf 296.99 KB
ILC 1300-18 English Microsoft Office document icon ILC 1300-18.doc 737.5 KB
tachografy_3_2016 Czech Microsoft Office document icon Pozvanka_tachografy_březen_2016.doc 2.39 MB
MPZ 1400-19 Czech Microsoft Office document icon MPZ 1400-19.doc 741.5 KB
Seznam PNÚ (Seznam resortních metrologických předpisů charakteru PNÚ) Microsoft Office document icon Seznam PNÚ.doc 36.5 KB
ILC 300-18 English Microsoft Office document icon ILC 300-18.doc 736.5 KB
žádost HBZ Liberec (žádost HBZ Liberec) File Žádost_HBZ_Liberec.docx 15.54 KB
MPZ 500-19 Czech Microsoft Office document icon MPZ 500-19.doc 749 KB
Opis úplného textu MK Czech PDF icon Opis úplného textu MK.pdf 93.8 KB
ILC 1000-19 English Microsoft Office document icon ILC 1000-19.doc 734.5 KB
MPZ 1000-18 Czech Microsoft Office document icon MPZ 1000-18.doc 745.5 KB
žádost o registraci Kroměříž (žádost o registraci Kroměříž) File Žádost_registrace_Kroměříž.docx 14.96 KB
MPZ 1800-18 Czech Microsoft Office document icon MPZ 1800-18.doc 742 KB
ILC 100-19 English Microsoft Office document icon ILC 100-19.doc 740 KB
DMPZ_ŽÁDOST Czech Microsoft Office document icon DMPZ_ŽÁDOST.doc 722.5 KB
Nádrže vozidel Škoda Auto 05_2015 (Sdělení o objemech palivových nádrží osobních vozidel zn. Škoda) PDF icon 5078-ID-C 05_2015.pdf 64.98 KB
ILC 1700-18 English Microsoft Office document icon ILC 1700-18.doc 748 KB
tachografy_10_2016 Czech Microsoft Office document icon Pozvanka_tachografy_říjen_2016.doc 2.38 MB
News documents
Title Language File Size
CMI_master scanner_screw thread (Offer of calibrations of thread gauges on a new CMI master scanner.) English Microsoft Office document icon CMI_master scanner_ screw threads.doc 3.28 MB
Zvonový etalon průtoku plynu Czech File Nový etalon ČMI Bell Prover.docx 1.17 MB
Test system to test petrol vapour recovery systems English File Test system to test petrol vapour recovery systems.docx 1.34 MB
EURAMET General Secretary - advertisment PDF icon 2015-07-16 Job Advertisement General Secetary.pdf 27.5 KB
Školení na nejistoty měření tlak + chemie Czech File Nejistoty měření _tlak + chemie 2015.docx 18.82 KB
Nový etalon látkového množství Czech File Nový etalon ČMI pro látkové množství (automaticky uloženo).docx 1009.04 KB
MID CSM_Michael Procos S.A. (provides information on a fraudulent putting on the market and into use of a capacity serving measure under MID by company Michael Procos S.A. Greece with the NB number of CMI.) English Microsoft Office document icon CMI_CSM_fraudulent NB number.doc 2.42 MB
Rentgenová výpočetní tomografie - nabídka akreditovaných měření Czech PDF icon aktualita_scribus_cs.pdf 4.31 MB
Nový pístový etalon průtoku Czech File Nový pístový etalon ČMI.docx 1.34 MB
Nový etalon ČMI pro metrologické zkoušky měřiček délek Czech File Nový etalon ČMI pro měřičky délek.docx 1.26 MB
Překlad dokumentu JCGM 106:2012 Czech PDF icon JCGM106-2012-11-October_CZ_vfin2.pdf 1.24 MB
New CMI standard of amount of substance English File New CMI standard of amount of substance.docx 1010.23 KB
New piston prover English File New CMI piston prover.docx 1.34 MB
Pozvánka na pracovní den Metrologické zabezpečení měřidel ve zdravotnictví Czech PDF icon Pracovni_den_pozvanka_program_15_11_16.pdf 225.92 KB
NAWI - nová směrnice Czech File NAWI_nová směrnice.docx 17.91 KB
Kalibrace čítačů částic Czech Microsoft Office document icon CMI_čitače častic_web_fin.doc 2.03 MB
New CMI standard for testing of material measures of length English File New CMI standard_material measures of length.docx 1.26 MB
ČMI_master scanner_závity Czech Microsoft Office document icon ČMI_master scanner_závity.doc 3.28 MB
Školení na MSA + VDA Czech File Školení MSA - program.docx 20.51 KB
Nová služba na OI Opava Czech File Opava_nová služba_tlak.docx 310.41 KB
New bell prover for gas flow (Information about comissioning of a new bell prover for gas flow at CMI Regional Inspectorate Pardubice.) English File Nový etalon ČMI Bell Prover EN.docx 1.17 MB
Přihláška na pracovní den Czech Microsoft Office document icon Přihláška - Metrologické zabezpečení měřidel ve zdravotnictví.doc 708 KB
NAWI - new directive English File NAWI_new directive.docx 19.7 KB
Calibration of particle counters English Microsoft Office document icon CMI_particle counters_web.doc 2.03 MB