You are here

Download

Other documents to download, see Electronic Library.

Files

Title Language File Size
ceník sešitů (ceník sešitů Školicí materiály právní úpravy) Microsoft Office document icon CENÍK SEŠITŮ.doc 46.5 KB
METROLOGIE V KOSTCE Czech PDF icon 2400-ID-C_ZVEŘEJNĚNO.pdf 3.25 MB
obrázek A (Národní metrologický systém - subjekty) Image icon obr NMSA.jpg 69.66 KB
povolení 30 dnů (povolení k používání stanoveného měřidla mezi opravou a ověřením) PDF icon Povolení 30 dní.pdf 265.45 KB
CMI associated laboratories English Office presentation icon 001-IC-A001-03.ppt 415 KB
obrázek B (Návaznost v NMS) Image icon obr NMSB.jpg 69.88 KB
RegMet Template - good leg. practice English PDF icon 02-RegMet template.pdf 609.6 KB
Přístroje se rtutí (Používání rtuti v měřidlech – používání měřidel pracujících se rtutí) Microsoft Office document icon 3022-IC-C.doc 56 KB
Stanovisko Auto Škoda (Informace o kubaturách palivových nádrží vozidel Škoda) PDF icon 5078-ID-C.pdf 446.6 KB
Prezentace ČMI na konf. NCSL 2010, magazín NCSL Measure Czech PDF icon 5017-ID-A_NCSL INTERVIEW 2010.pdf 4.52 MB
CMI Qualification documents
Title Language File Size
Annex to Certificate of accreditation - ILC (Annex to Certificate of accreditation - ILC - english version) English PDF icon 407_2016_Annex to CA_MPZ_english.pdf 120.4 KB
Rozhodnutí o aurorizaci_NV_426/2000 Sb. PDF icon Rozhodnutí o autorizaci_NV_426_2000.pdf 615.44 KB
Zřizovací listina ČMI Czech PDF icon Zřizovací listina ČMI_česky.pdf 1.52 MB
Certificate of accreditation - CMI Testing Laboratory - english English PDF icon 786_2020_Certificate of accreditation_CMI Testing Laboratory.pdf 547.02 KB
Management System Certificate - standards of radionuclides (Management System Certificate - development and production of secondary standards of radionuclides) English PDF icon Český metrologický institut_cert 9k_RC 2021_ENG-20210208.pdf 230.88 KB
Osvědčení o akreditaci - COM česky Czech PDF icon 672_2018_Osvědčení o akreditaci_COM_česky.pdf 1.3 MB
Prohlášení o politice kvality ČMI Ujednání CIPM MRA Czech PDF icon Prohlášení o politice kvality_česky_2014_Ujednání CIPM MRA.pdf 124.09 KB
Certficate of accreditation - COM english English PDF icon 672_2018_Certificate of accreditation_COM_english.pdf 1.35 MB
Establishing constitutional document English PDF icon Zřizovací listina ČMI_anglicky.pdf 415.32 KB
Osvědčení o akreditaci - TESTCOM - COV Czech PDF icon OA COV.pdf 1.34 MB
Osvědčení o akreditaci - Výrobce referenčních materiálů ČMI anglicky English PDF icon 666_2015_Osvědčení o akreditaci_VRM_english.pdf 584.66 KB
Annex to CA - CMI Testing Laboratory - english English PDF icon P1_1341_233-2018_EN.pdf 492.14 KB
Osvědčení o akreditaci - IO ČMI Czech PDF icon Osvědčení o akreditaci_Inspekční orgán_677_2014_oprava.pdf 493.96 KB
Příloha k Osvědčení o akreditaci - COM Czech PDF icon 672_2018_Příloha k OA_COM_česky.pdf 3.67 MB
Způsobilost k metrologickým výkonům Czech PDF icon zpusobilost ČMI_2014_22.1.2015_final.pdf 139.2 KB
Osvědčení o akreditaci - IO ČMI anglicky English PDF icon Osvědčení o akreditaci_Inspekční orgán_677_2014_anglicky_oprava.pdf 495.26 KB
Příloha k Osvědčení o akreditaci - COM anglicky English PDF icon 672_2018_Annex to CA_COM_english.pdf 4.05 MB
Quality policy statement English PDF icon Quality policy statement_2015.pdf 157.62 KB
Příloha k Osvědčení o akreditaci - TESTCOM - COV Czech PDF icon příloha k OA COV.pdf 3.59 MB
Osvědčení o akreditaci - Kalibrační laboratoř ČMI česky Czech PDF icon 707_2019_Osvědčení o akreditaci_KL_česky.pdf 537.57 KB
Příloha k Osvědčení o akreditaci - Výrobce referenčních materiálů ČMI anglicky English PDF icon 666_2015_Příloha OA_VRM_english.pdf 826.5 KB
Certificate of accreditation - TESTCOM - COV English PDF icon certificate COV.pdf 1.04 MB
Příloha k Osvědčení o akreditaci - Inspekční orgán ČMI Czech PDF icon Příloha k OA_Inspekční orgán_677_2014.pdf 328.49 KB
Osvědčení o akreditaci - Zkušební laboratoř ČMI česky Czech PDF icon 23_2020_Osvědčení o akreditaci_Zkušební laboratoř ČMI.pdf 540.33 KB
Rozhodnutí o aurorizaci_NV_326/2002, 464/2005 PDF icon Rozhodnutí o autorizaci_NV_326_2002_464_2005.pdf 1.22 MB
Příloha k Osvědčení o akreditaci - Inspekční orgán ČMI anglicky English PDF icon Příloha k OA_Inspekční orgán_677_2014_anglicky.pdf 314.66 KB
Osvědčení o akreditaci - Výrobce referenčních materiálů ČMI Czech PDF icon 666_2015_Osvědčení o akreditaci_VRM_česky.pdf 860.83 KB
Certificate of accreditation - CMI Calibration Laboratory English PDF icon 707_2019_Certificate of accreditation_CL_english.pdf 554.01 KB
Quality policy statement - Arrangement of the CIPM MRA English PDF icon Self-declaration_2015_CIPM MRA.pdf 69.96 KB
Osvědčení o akreditaci - MPZ česky Czech PDF icon 407_2016_Osvědčení_o_akreditaci_MPZ_česky.pdf 226.53 KB
Příloha k Osvědčení o akreditaci - Kalibrační laboratoř ČMI česky Czech PDF icon 707_2019_příloha k OA_KL_CZ.pdf 2.42 MB
Annex to Certificate of accreditation - TESTCOM COV English PDF icon annex OA COV.pdf 3.64 MB
Certificate of accreditation - ILC (Certificate of accreditation - ILC - english version) English PDF icon 407_2016_Certificate of accreditation_MPZ_english.pdf 234.54 KB
Příloha k Osvědčení o akreditaci - Zkušební laboratoř ČMI česky Czech PDF icon 23_2020_Příloha OA_Zkušební laboratoř_CZ.pdf 703.99 KB
Vývoj a výroba sekundárních etalonů radionuklidů Czech PDF icon Český metrologický institut_cert 9k_RC 2021_CZE-20210208.pdf 254.52 KB
CMI Organogram English Image icon Organizační schéma ČMI_8.9.2015_anglicky.jpg 2.07 MB
Příloha k Osvědčení o akreditaci - Výrobce referenčních materiálů ČMI Czech PDF icon 666_2015_příloha k OA_VRM_česky.pdf 743.73 KB
Annex to Certificate of accreditation - CMI Calibration Laboratory English PDF icon 707_2019_CMI Calibration laboratory_annex to CA_english.pdf 20.64 MB
Technical competence English PDF icon Tech_competence_CMI_2014_22 1 2015_final.pdf 89.37 KB
Příloha k Osvědčení o akreditaci - MPZ česky Czech PDF icon 407_2016_Příloha k OA_MPZ_česky.pdf 116.5 KB
Prohlášení o politice kvality ČMI Czech Microsoft Office document icon Prohlášení o politice kvality_česky_2015.doc 70 KB
Organizační schéma ČMI Czech Image icon Organizační schéma ČMI_8.9.2015.jpg 1.99 MB
Legální metrologie
Title Language File Size
Taxametry a nulítka leden 2015 Czech PDF icon 3036-IC-C.pdf 78.31 KB
Metrologické značky Czech PDF icon 0031-IS-C-V01.pdf 633.32 KB
Systémové řešení problematiky vah s neautomatickou činností (NAWI) propojených s pokladním systémem (POS) s použitím pro přímý prodej Czech PDF icon Stanovisko 04-2015 (NAWI+POS)-pro veřejnost.pdf 510.67 KB
Možné příčiny nesprávného měření protečeného množství vody mechanickými vodoměry v provozních podmínkách Czech PDF icon Stanovisko ČMI-11012015 (chyby vodoměrů v provozu)-pro veřejnost.pdf 500.77 KB
Stanovisko ČMI k problematice NAWI+POS (11-2015) Czech PDF icon Stanovisko 11-2015 (NAWI+POS)-pro veřejnost.pdf 681.77 KB
Systémové řešení NAWI + SW Czech PDF icon Stanovisko ČMI 01-2016 (NAWI+SW).pdf 226.87 KB
Stanovisko ČMI k problematice NAWI+POS (23-03-2015)_základní informace Czech PDF icon STANOVISKO ČMI_váhy s EPOS_23-03-2015-pro veřejnost.pdf 259.88 KB
Sdělení k aplikaci CMV 2019_váhy (pro subjekty) Czech PDF icon Sdělení k aplikaci CMV 2019_váhy (pro subjekty).pdf 734.33 KB
Instrukce_01-2019 (01-06-2019) Czech PDF icon Instrukce_01-2019 (01-06-2019).pdf 906.69 KB
Výdejní stojany PH s ATC Czech PDF icon Výdejní stojany PH s ATC.pdf 505.38 KB
Kalibrace a ostatní služby
Title Language File Size
Ceník teplota+vlhkost 2021 Office spreadsheet icon Ceník teplota+vlhkost_2021 (1.1.2021).xls 69.5 KB
Ceník stř. 1033 (2021) Office spreadsheet icon Ceník teplota+vlhkost_2021 (1.1.2021).xls 69.5 KB
Ceník - TEPLOTA a VLHKOST 2021 Czech Office spreadsheet icon Ceník teplota+vlhkost_2021 (1.1.2021).xls 69.5 KB
Ceník a nabídka CRM - oddělení 6016 Microsoft Office document icon ceník ČMI CRM a RM 2016 česky.doc 76 KB
ceník 1033 Czech Office spreadsheet icon Ceník teplota+vlhkost_2021 (1.1.2021).xls 69.5 KB
Ceník stř. 1033 (teplota+vlhkokost) Czech Office spreadsheet icon Ceník teplota+vlhkost_2021 (1.1.2021).xls 69.5 KB
Ceník 2019_1033 (teplota+vlhkost) Office spreadsheet icon Ceník teplota+vlhkost_2019.xls 63.5 KB
Katalog - 1035 - 2015 Czech PDF icon katalog_OI Praha_2015_česky.pdf 1.33 MB
Ostatní dokumenty
Title Language File Size
MPZ 800-21 Microsoft Office document icon MPZ 800-21.doc 738 KB
Překlopení MID a NAWID 04 2016 (některé zásady přechodu posuzování shody podle směrnic MID na verze roku 2014) File Informace k překlopení B_dopis GŘ 22_02_2016_finále.docx 709 KB
Catalog - 1035 - 2015 English PDF icon katalog_OI Praha_2015_english.pdf 1.55 MB
žádost o registraci Praha (žádost o registraci Praha) File Žádost_registrace_Praha.docx 14.92 KB
Oznámení o HBZ (Oznámení o zahájení uvádění HBZ na trh) Microsoft Office document icon Oznámení o uvedení HBZ.doc 38.5 KB
ILC 1200-21 English Microsoft Office document icon ILC 1200-21.doc 753 KB
DMPZ_ŽÁDOST Czech Microsoft Office document icon DMPZ_ŽÁDOST.doc 722.5 KB
PROGRAMY MPZ_2022 File PROGRAMY_MPZ_2022.docx 271.8 KB
tachografy_6_2016 Czech Microsoft Office document icon Pozvanka_tachografy_červen_2016.doc 2.39 MB
žádost HBZ Plzeň (žádost HBZ Plzeň) File Žádost_HBZ_Plzeň.docx 15.52 KB
ILC 300-21 Microsoft Office document icon ILC 300-21.doc 747.5 KB
OSVĚDČENÍ O AKREDITACI Referátu MPZ_2016 Czech PDF icon Osvědčení o akreditaci referátu MPZ_2016.pdf 220.91 KB
Certificate of accreditation_ILC_2021 English PDF icon CERTIFICATE OF ACCREDITATION_ILC_2021.pdf 310.81 KB
MPZ 1300-21 Microsoft Office document icon MPZ 1300-21.doc 735.5 KB
Kalibrace čítačů částic Czech PDF icon CMI_čitače častic_web_fin.pdf 372.86 KB
kalibrace luxmetru File Poptávkový formulář pro kalibraci luxmetru.docx 704.03 KB
žádost o registraci Pardubice (žádost o registraci Pardubice) File Žádost_registrace_Pardubice.docx 14.99 KB
Materialy_na_skoleni_12_2015 Czech Package icon Materialy_na_skoleni_12_2015.zip 22.01 MB
ILC 1700-21 English Microsoft Office document icon ILC 1700-21.doc 736 KB
Pozvánka na seminář o měření vysokých teplot PDF icon Seminar Nove trendy v oblasti mereni vysokych teplot.pdf 296.99 KB
MPZ 400-21 Microsoft Office document icon MPZ 400-21.doc 735.5 KB
žádost HBZ Brno (žádost HBZ Brno) File Žádost_HBZ_Brno.docx 15.67 KB
ILC 800-21 English Microsoft Office document icon ILC 800-21.doc 740.5 KB
DMPZ - TACHOGRAFY Czech Microsoft Office document icon T-DMPZ žádost_v 0518a_GDPR.doc 94.5 KB
Žádost AMS_02-2020 File Žádost-AMS_VZOR_v.02-20.docx 59.5 KB
výstupní dokumenty k § 11a pro tachografy (Osvědčení o přezkoušení stanoveného měřidla a zkušební protokol o přezkoušení, a to ve formátu speciálně doplněného pro tachografy) Microsoft Office document icon dokumenty k § 11a tachografy 24_11_2015.doc 86.5 KB
žádost o registraci Opava (žádost o registraci Opava) File Žádost_registrace_Opava.docx 14.93 KB
MPZ 1800-21 Microsoft Office document icon MPZ 1800-21.doc 749 KB
Zastoupení ČMI v OIML Czech Microsoft Office document icon P01_011-RR-C009_Členění OIML na technické komise a subkomise_revize 2016.doc 143.5 KB
Nové komunikační kanály Czech PDF icon Info_komunikační strategie.pdf 324.32 KB
MPZ 900-21 Microsoft Office document icon MPZ 900-21.doc 737.5 KB
Information to transition to new MID_NAWI_2016 (Information to transition to new MID_NAWI_2016) English File Information to transition to new MID_NAWI_2016_final.docx 706.29 KB
ILC 1600-21 English Microsoft Office document icon ILC 1600-21A.doc 744 KB
žádost o registraci Budějovice (žádost o registraci Budějovice) File Žádost_registrace_ČB.docx 14.79 KB
tachografy_10_2016 Czech Microsoft Office document icon Pozvanka_tachografy_říjen_2016.doc 2.38 MB
ILC 1300-21 English Microsoft Office document icon ILC 1300-21.doc 739 KB
BILC_APPLICATION English Microsoft Office document icon BILC_APPLICATION.doc 729 KB
ILC PROGRAMS_2022 File ILC PROGRAMS_2022.docx 281.85 KB
žádost HBZ Most (žádost HBZ Most) File Žádost_HBZ_Most.docx 15.56 KB
ILC 400-21 Microsoft Office document icon ILC 400-21.doc 737.5 KB
Příloha k OSVĚDČENÍ O AKREDITACI Referátu MPZ_2016 Czech PDF icon Příloha k Osvědčení o akreditaci Referátu MPZ_2016.pdf 110.44 KB
Překlad dokumentu JCGM 106:2012 do češtiny Czech PDF icon JCGM106-2012-11-October_CZ_vfin2.pdf 1.24 MB
Annex to the Certificate_ILC_2021 English PDF icon ANNEX TO THE CERTIFICATE OF ACCREDITATION_ILC_2021.pdf 186.38 KB
MPZ 1400-21 Microsoft Office document icon MPZ 1400-21.doc 750 KB
Calibration of particle counters English PDF icon CMI_particle counters_web.pdf 359.33 KB
Zdravotnické prostředky_duben_2021 Czech File Aktualita_duben 2021_CZ.docx 14.76 KB
ověření luxmetru File Poptávkový formulář pro ověření luxmetru.docx 701.93 KB
žádost o registraci Jihlava (žádost o registraci Jihlava) File Žádost_registrace_Jihlava.docx 14.9 KB
ILC 1800-21 English Microsoft Office document icon ILC 1800-21.doc 754 KB
PROGRAMY MPZ 2020 Czech File PROGRAMY_MPZ_2020.docx 131.01 KB
Nádrže vozidel Škoda Auto 05_2015 (Sdělení o objemech palivových nádrží osobních vozidel zn. Škoda) PDF icon 5078-ID-C 05_2015.pdf 64.98 KB
MPZ 500-21 Microsoft Office document icon MPZ 500-21.doc 735.5 KB
žádost HBZ Kroměříž (žádost HBZ Kroměříž) File Žádost_HBZ_Kroměříž.docx 15.58 KB
ILC 900-21 English Microsoft Office document icon ILC 900-21.doc 739.5 KB
X-ray computed tomography – offer of accredited services English PDF icon aktualita_scribus_eng.pdf 4.38 MB
DMPZ - TACHOGRAFY Czech Microsoft Office document icon T-DMPZ žádost_v 0518a_GDPR.doc 97.5 KB
žádost o personální osvědčení (žádost o personální osvědčení) Microsoft Office document icon žádost o osvědčení personálu.doc 90 KB
MPZ 1900-21 Microsoft Office document icon MPZ 1900-21.doc 738 KB
Den metrologie Czech Image icon dm (002).png 461.66 KB
MPZ 1000-21 Microsoft Office document icon MPZ 1000-21.doc 732 KB
Experiment in HiLASE Prague (Description of an experiment in the scientific centre HiLASE with a direct participation of CMI. ) English File RPPM_Bivoj_Jan_2021_GP MS PW.docx 468.88 KB
Interní protikorupční program ČMI Czech PDF icon Interní protikorupční program ČMI.pdf 363.89 KB
žádost o registraci Plzeň (žádost o registraci Plzeň) File Žádost_registrace_Plzeň.docx 14.96 KB
tachografy_3_2016 Czech Microsoft Office document icon Pozvanka_tachografy_březen_2016.doc 2.39 MB
ILC 1400-21 English Microsoft Office document icon ILC 1400-21.doc 751.5 KB
MPZ 100-21 Microsoft Office document icon MPZ 100-21.doc 846.5 KB
žádost HBZ Liberec (žádost HBZ Liberec) File Žádost_HBZ_Liberec.docx 15.54 KB
ILC 500-21 Microsoft Office document icon ILC 500-21.doc 736.5 KB
CERTIFICATE OF ACCREDITATION_ILC Department_2016 PDF icon Certificate of Accreditation_ILC Department_2016.pdf 232.5 KB
Seznam PNÚ (Seznam resortních metrologických předpisů charakteru PNÚ) Microsoft Office document icon Seznam PNÚ.doc 36.5 KB
Program školení AMS,UM_20-21.10.2020 File Program školení AMS,UM_20-21.10.2020.DOCX 779.64 KB
MPZ 1500-21 Microsoft Office document icon MPZ 1500-21.doc 742 KB
Validation of Monte Carlo model of HPGe detector for field-station measurement of airborne radioactivity (Validation of Monte Carlo model of HPGe detector for field-station measurement of airborne radioactivity) PDF icon Solc_JINST_033P_0116.pdf 354.03 KB
Opis úplného textu MK Czech PDF icon Opis úplného textu MK.pdf 93.8 KB
Medical devices_April_2021 (Update on the approval process.) English File News_April 2021_EN.docx 15.47 KB
žádost o registraci Brno (žádost o registraci Brno) File Žádost_registrace_Brno.docx 14.84 KB
ILC 1900-21 English Microsoft Office document icon ILC 1900-21.doc 741.5 KB
Ceník sešitů 05_2015 (informace o prodeji a ceně sešitů školicích materiálů pro metrologii) Microsoft Office document icon CENÍK SEŠITŮ 05_2015.doc 35 KB
MPZ 600-21 Microsoft Office document icon MPZ 600-21.doc 747 KB
žádost HBZ Olomouc (žádost HBZ Olomouc) File Žádost_HBZ_Olomouc.docx 15.58 KB
ILC 1000-21 English Microsoft Office document icon ILC 1000-21.doc 735.5 KB
Zařízení na zkoušení systémů rekuperace benzínových par Czech File Zařízení na měření účinnosti odsávání par.docx 1.34 MB
žádost HBZ Praha (žádost HBZ Praha) File Žádost_HBZ_Praha.docx 15.5 KB
ILC 100-21 Microsoft Office document icon ILC 100-21.doc 741 KB
Osvědčení o akreditaci_MPZ_2021 Czech PDF icon OSVĚDČENÍ O AKREDITACI_MPZ_2021.pdf 302.8 KB
MPZ 1100-21 Microsoft Office document icon MPZ 1100-21.doc 739 KB
ILC 700-21N English Microsoft Office document icon ILC 700-21N.doc 744 KB
Veřejné zakázky v ČMI Czech PDF icon Veřejné zakázky ČMI.pdf 593.75 KB
žádost o registraci Most (žádost o registraci Most) File Žádost_registrace_Most.docx 15.01 KB
tachografy_6_2016 Czech Microsoft Office document icon Pozvanka_tachografy_červen_2016.doc 2.39 MB
ILC 1500-21 English Microsoft Office document icon ILC 1500-21.doc 742 KB
Seminář - Nové trendy v oblasti měření vysokých teplot PDF icon Seminar Nove trendy v oblasti mereni vysokych teplot.pdf 296.99 KB
MPZ 200-21 Microsoft Office document icon MPZ 200-21.doc 743.5 KB
žádost HBZ Pardubice (žádost HBZ Pardubice) File Žádost_HBZ_Pardubice.docx 15.57 KB
ILC 600-21 Microsoft Office document icon ILC 600-21.doc 750 KB
Annex to the CERTIFICATE OF ACCREDITATION_ILC Department_2016 PDF icon Annex to the Certificate of Accreditation_ILC Department_2016.pdf 119.89 KB
Seznam TPM (Seznam resortních metrologických předpisů charakteru TPM) Microsoft Office document icon Seznam TPM.doc 88.5 KB
Program školení AMS a UM_20-21.10.2020.DOCX File Program školení AMS,UM_20-21.10.2020.DOCX 779.64 KB
General Terms and Conditions for Interlaboratory Comparison English PDF icon TERMS and CONDITIONS for ILC.pdf 379.84 KB
MPZ 1600-21 Microsoft Office document icon MPZ 1600-21.doc 742 KB
Členění OIML na technické komise a subkomise PDF icon Členění OIML na technické komise a subkomise.pdf 232.15 KB
BILC_APPLICATION1 English Microsoft Office document icon BILC_APPLICATION1.doc 729.5 KB
MWA ČMI Czech PDF icon WebCMI_manual_19012015.pdf 5.13 MB
PROGRAMY MPZ 2021 File PROGRAMY_MPZ_2021.docx 130.23 KB
žádost o registraci Kroměříž (žádost o registraci Kroměříž) File Žádost_registrace_Kroměříž.docx 14.96 KB
MPZ 700-21 Microsoft Office document icon MPZ 700-21.doc 742 KB
Žádost o prověření způsobilosti úředního měřiče File Žádost-ÚM_VZOR_v. 20-001.docx 60.15 KB
žádost HBZ Opava (žádost HBZ Opava) File Žádost_HBZ_Opava.docx 15.58 KB
ILC 1100-21 English Microsoft Office document icon ILC 1100-21.doc 740.5 KB
Program k Setkání zaměstnanců ČMI File Program_2017_1.docx 800.27 KB
CMI_MDR (Info on an application to become a Notified Body for the EU Regulation MDR.) English File Czech Metrology Institute_MDR.docx 16.73 KB
tachografy_3_2016 Czech Microsoft Office document icon Pozvanka_tachografy_březen_2016.doc 2.39 MB
žádost HBZ Budějovice (žádost HBZ Budějovice) File Žádost_HBZ_ČB.docx 15.62 KB
ILC 200-21 Microsoft Office document icon ILC 200-21.doc 746.5 KB
Příloha k Osvědčení_MPZ_2021 Czech PDF icon PŘÍLOHA K OSVĚDČENÍ O AKREDITACI_MPZ_2021.pdf 189.43 KB
MPZ 1200-21 Microsoft Office document icon MPZ 1200-21.doc 751.5 KB
ILC 1800-21N English Microsoft Office document icon ILC 1800-21N.doc 753 KB
žádost o registraci Liberec (žádost o registraci Liberec) File Žádost_registrace_Liberec.docx 14.91 KB
tachografy_10_2016 Czech Microsoft Office document icon Pozvanka_tachografy_říjen_2016.doc 2.38 MB
ILC 1600-21 English Microsoft Office document icon ILC 1600-21.doc 744 KB
Nahled vysoké teploty Image icon Nahled.JPG 201.33 KB
MPZ 300-21 Microsoft Office document icon MPZ 300-21.doc 745.5 KB
žádost HBZ Jihlava (žádost HBZ Jihlava) File Žádost_HBZ_Jihlava.docx 15.58 KB
ILC 700-21 Microsoft Office document icon ILC 700-21.doc 744 KB
Seznam MPM (Seznam resortních metrologických předpisů charakteru MPM) Microsoft Office document icon Seznam MPM.doc 41 KB
CMM Zeiss UPMC Czech PDF icon CMM Zeiss UPMC.pdf 368.7 KB
Materiály ke stažení TACHO (Dokumenty aktuální ke dni 24.11.2015.) Package icon Materiály na školení.zip 21.98 MB
žádost o registraci Olomouc (žádost o registraci Olomouc) File Žádost_registrace_Olomouc.docx 14.93 KB
MPZ 1700-21 Microsoft Office document icon MPZ 1700-21.doc 733.5 KB
CMI membership in OIML TC_SC English PDF icon CMI membership in OIML TC_SCs.pdf 185.21 KB
ILC PROGRAMS 2021 File ILC PROGRAMS_2021.docx 130.32 KB
News documents
Title Language File Size
MDR - podání žádosti Czech PDF icon CMI_MDR_prosinec 2020.pdf 137.33 KB
36. zasedání Výboru WELMEC (Fotografie účastníků 36. zasedání Výboru WELMEC) Image icon 2019-04-10 10-38-50 9.JPG 6.59 MB
Nový pístový etalon průtoku Czech File Nový pístový etalon ČMI.docx 1.34 MB
Covid_termokamery Czech PDF icon Covid_termokamery_informace ČMI.pdf 260.26 KB
NAWI - new directive English File NAWI_new directive.docx 19.7 KB
New CMI standard for testing of material measures of length English File New CMI standard_material measures of length.docx 1.26 MB
Rentgenová výpočetní tomografie - nabídka akreditovaných měření Czech PDF icon aktualita_scribus_cs.pdf 4.31 MB
Překlad dokumentu JCGM 106:2012 Czech PDF icon JCGM106-2012-11-October_CZ_vfin2.pdf 1.24 MB
Změny ve struktuře soustavy jednotek SI Czech PDF icon Změny ve struktuře SI.pdf 112.69 KB
Školení na MSA + VDA Czech File Školení MSA - program.docx 20.51 KB
New piston prover English File New CMI piston prover.docx 1.34 MB
Rozšíření projektu ThyroPIX Czech PDF icon ThyroPIX_rozšíření projektu.pdf 2.16 MB
Zdravotnické prostředky_srpen_2020 Czech PDF icon ČMI_ZP_srpen 2020.pdf 125.15 KB
EURAMET General Secretary - advertisment PDF icon 2015-07-16 Job Advertisement General Secetary.pdf 27.5 KB
Changes in the SI system of units (Graphical illustration of changes in the SI.) English PDF icon Changes in SI.pdf 111.85 KB
Nová služba na OI Opava Czech File Opava_nová služba_tlak.docx 310.41 KB
Nový etalon látkového množství Czech File Nový etalon ČMI pro látkové množství (automaticky uloženo).docx 1009.04 KB
New bell prover for gas flow (Information about comissioning of a new bell prover for gas flow at CMI Regional Inspectorate Pardubice.) English File Nový etalon ČMI Bell Prover EN.docx 1.17 MB
ČMI podává přihlášku jako OS na EU MDR Czech File Český metrologický institut_MDR_final.docx 16.76 KB
Pozvánka na pracovní den Metrologické zabezpečení měřidel ve zdravotnictví Czech PDF icon Pracovni_den_pozvanka_program_15_11_16.pdf 225.92 KB
Info o situaci ČMI - duben 2020 Czech PDF icon Info_CMI_duben 2020.pdf 254.74 KB
Kalibrace čítačů částic Czech Microsoft Office document icon CMI_čitače častic_web_fin.doc 2.03 MB
Školení na nejistoty měření tlak + chemie Czech File Nejistoty měření _tlak + chemie 2015.docx 18.82 KB
ČMI_master scanner_závity Czech Microsoft Office document icon ČMI_master scanner_závity.doc 3.28 MB
New CMI standard of amount of substance English File New CMI standard of amount of substance.docx 1010.23 KB
Test system to test petrol vapour recovery systems English File Test system to test petrol vapour recovery systems.docx 1.34 MB
Přihláška na pracovní den Czech Microsoft Office document icon Přihláška - Metrologické zabezpečení měřidel ve zdravotnictví.doc 708 KB
Info about CMI in April 2020 (Update for CMI customers on the situation in April 2020 as regards Covid-19.) English PDF icon Info_CMI_April 2020.pdf 282.64 KB
Calibration of particle counters English Microsoft Office document icon CMI_particle counters_web.doc 2.03 MB
NAWI - nová směrnice Czech File NAWI_nová směrnice.docx 17.91 KB
Nový etalon ČMI pro metrologické zkoušky měřiček délek Czech File Nový etalon ČMI pro měřičky délek.docx 1.26 MB
Zvonový etalon průtoku plynu Czech File Nový etalon ČMI Bell Prover.docx 1.17 MB
CMI_master scanner_screw thread (Offer of calibrations of thread gauges on a new CMI master scanner.) English Microsoft Office document icon CMI_master scanner_ screw threads.doc 3.28 MB
Změna na pozici GŘ ČMI Czech PDF icon Změna na pozici GŘ.pdf 69.78 KB