You are here

Download

Other documents to download, see Electronic Library.

Files

Title Language File Size
ceník sešitů (ceník sešitů Školicí materiály právní úpravy) Microsoft Office document icon CENÍK SEŠITŮ.doc 46.5 KB
MP001 (registrace subjektů) PDF icon MP001.pdf 511.48 KB
METROLOGIE V KOSTCE Czech PDF icon 2400-ID-C_ZVEŘEJNĚNO.pdf 3.25 MB
povolení 30 dnů (povolení k používání stanoveného měřidla mezi opravou a ověřením) PDF icon Povolení 30 dní.pdf 265.45 KB
obrázek A (Národní metrologický systém - subjekty) Image icon obr NMSA.jpg 69.66 KB
MP004 (metrologická kontrola hotově baleného zboží) PDF icon MP004.pdf 624.78 KB
CMI associated laboratories English Office presentation icon 001-IC-A001-03.ppt 415 KB
obrázek B (Návaznost v NMS) Image icon obr NMSB.jpg 69.88 KB
RegMet Template - good leg. practice English PDF icon 02-RegMet template.pdf 609.6 KB
Přístroje se rtutí (Používání rtuti v měřidlech – používání měřidel pracujících se rtutí) Microsoft Office document icon 3022-IC-C.doc 56 KB
Stanovisko Auto Škoda (Informace o kubaturách palivových nádrží vozidel Škoda) PDF icon 5078-ID-C.pdf 446.6 KB
Prezentace ČMI na konf. NCSL 2010, magazín NCSL Measure Czech PDF icon 5017-ID-A_NCSL INTERVIEW 2010.pdf 4.52 MB
CMI Qualification documents
Title Language File Size
Organizační schéma ČMI Czech Image icon Organizační schéma ČMI_8.9.2015.jpg 1.99 MB
Annex to Certificate of accreditation - ILC (Annex to Certificate of accreditation - ILC - english version) English PDF icon 407_2016_Annex to CA_MPZ_english.pdf 120.4 KB
Osvědčení o akreditaci - MPZ česky Czech PDF icon 407_2016_Osvědčení_o_akreditaci_MPZ_česky.pdf 226.53 KB
Prohlášení o politice kvality ČMI Ujednání CIPM MRA Czech PDF icon Prohlášení o politice kvality_česky_2014_Ujednání CIPM MRA.pdf 124.09 KB
Příloha k Osvědčení o akreditaci - Výrobce referenčních materiálů ČMI Czech PDF icon 666_2015_příloha k OA_VRM_česky.pdf 743.73 KB
Certificate of accreditation - CMI Testing Laboratory - english English PDF icon 684_2016_Certificate of accreditation - CMI Testing Laboratory - english.pdf 149.85 KB
Příloha k Osvědčení o akreditaci - Zkušební laboratoř ČMI česky Czech PDF icon 684_2016_Příloha k OA_zkušební laboratoř_česky.pdf 11.98 MB
Management System Certificate - standards of radionuclides (Management System Certificate - development and production of secondary standards of radionuclides) English PDF icon DNV-GL002_standard radionuclide sources_anglicky.pdf 1.57 MB
Osvědčení o akreditaci - COP (Osvědčení o akreditaci - COP) PDF icon 31_2016_Osvědčení o akreditaci_COP.pdf 1.67 MB
Certificate of accreditation - TESTCOM - COV English PDF icon 786_2015_Osvědčení o akreditaci_COV TESTCOM_anglicky.pdf 1.03 MB
Certficate of accreditation - COM english English PDF icon 436_2016_Certificate of accreditation_COM_english.pdf 586.19 KB
Příloha k Osvědčení o akreditaci - MPZ česky Czech PDF icon 407_2016_Příloha k OA_MPZ_česky.pdf 116.5 KB
Establishing constitutional document English PDF icon Zřizovací listina ČMI_anglicky.pdf 415.32 KB
Způsobilost k metrologickým výkonům Czech PDF icon zpusobilost ČMI_2014_22.1.2015_final.pdf 139.2 KB
Zřizovací listina ČMI Czech PDF icon Zřizovací listina ČMI_česky.pdf 1.52 MB
Annex to CA - CMI Testing Laboratory - english English PDF icon P1_360-2017_EN.pdf 1.94 MB
Osvědčení o akreditaci - IO ČMI Czech PDF icon Osvědčení o akreditaci_Inspekční orgán_677_2014_oprava.pdf 493.96 KB
Příloha k Osvědčení o akreditaci - COP (příloha k OA - COP) PDF icon 31_2016_Příloha OA_COP.pdf 1.24 MB
Osvědčení o akreditaci - Kalibrační laboratoř ČMI česky Czech PDF icon Osvědčení o akreditaci KL.pdf 414.79 KB
Osvědčení o akreditaci - IO ČMI anglicky English PDF icon Osvědčení o akreditaci_Inspekční orgán_677_2014_anglicky_oprava.pdf 495.26 KB
Annex to Certificate of accreditation - TESTCOM COV English PDF icon 786_2015_Příloha k OA_COV TESTCOM_anglicky.pdf 5.54 MB
Příloha k Osvědčení o akreditaci - COM anglicky English PDF icon 436_2016_Annex to CA_COM_english.pdf 586.19 KB
Osvědčení o akreditaci - COM česky Czech PDF icon 436_2016_Osvědčení o akreditaci_COM_česky.pdf 552.83 KB
Quality policy statement English PDF icon Quality policy statement_2015.pdf 157.62 KB
Rozhodnutí o aurorizaci_NV_326/2002, 464/2005 PDF icon Rozhodnutí o autorizaci_NV_326_2002_464_2005.pdf 1.22 MB
Osvědčení o akreditaci - Výrobce referenčních materiálů ČMI anglicky English PDF icon 666_2015_Osvědčení o akreditaci_VRM_english.pdf 584.66 KB
Příloha k Osvědčení o akreditaci - Inspekční orgán ČMI Czech PDF icon Příloha k OA_Inspekční orgán_677_2014.pdf 328.49 KB
Osvědčení o akreditaci - TESTCOM - COV Czech PDF icon 786_2015_Osvědčení o akreditaci_COV TESTCOM_česky.pdf 1.02 MB
Příloha k Osvědčení o akreditaci - Inspekční orgán ČMI anglicky English PDF icon Příloha k OA_Inspekční orgán_677_2014_anglicky.pdf 314.66 KB
Příloha k Osvědčení o akreditaci - Kalibrační laboratoř ČMI česky Czech PDF icon Příloha k OA KL.pdf 2 MB
Certificate of accreditation - CMI Calibration Laboratory English PDF icon Certificate of accreditation - CMI Calibration Laboratory.pdf 494.61 KB
Příloha k Osvědčení o akreditaci - COM Czech PDF icon 436_2016_Příloha k OA_COM_česky.pdf 552.83 KB
Quality policy statement - Arrangement of the CIPM MRA English PDF icon Self-declaration_2015_CIPM MRA.pdf 69.96 KB
Vývoj a výroba sekundárních etalonů radionuklidů Czech PDF icon DNV-GL001_radionuklidové zdroje_česky.pdf 1.52 MB
Příloha k Osvědčení o akreditaci - Výrobce referenčních materiálů ČMI anglicky English PDF icon 666_2015_Příloha OA_VRM_english.pdf 826.5 KB
Certificate of accreditation - ILC (Certificate of accreditation - ILC - english version) English PDF icon 407_2016_Certificate of accreditation_MPZ_english.pdf 234.54 KB
Příloha k Osvědčení o akreditaci - TESTCOM - COV Czech PDF icon 786_2015_Příloha k OA_COV TESTCOM_česky.pdf 963.5 KB
CMI Organogram English Image icon Organizační schéma ČMI_8.9.2015_anglicky.jpg 2.07 MB
Prohlášení o politice kvality ČMI Czech Microsoft Office document icon Prohlášení o politice kvality_česky_2015.doc 70 KB
Osvědčení o akreditaci - Výrobce referenčních materiálů ČMI Czech PDF icon 666_2015_Osvědčení o akreditaci_VRM_česky.pdf 860.83 KB
Annex to Certificate of accreditation - CMI Calibration Laboratory English PDF icon Annex to Certificate of accreditation - CMI Calibration Laboratory.pdf 19.78 MB
Osvědčení o akreditaci - Zkušební laboratoř ČMI česky Czech PDF icon 684_2016_Osvědčení o akreditaci_zkušební laboratoř_česky.pdf 488.49 KB
Technical competence English PDF icon Tech_competence_CMI_2014_22 1 2015_final.pdf 89.37 KB
Rozhodnutí o aurorizaci_NV_426/2000 Sb. PDF icon Rozhodnutí o autorizaci_NV_426_2000.pdf 615.44 KB
Legální metrologie
Title Language File Size
Stanovisko ČMI k problematice NAWI+POS (23-03-2015)_základní informace Czech PDF icon STANOVISKO ČMI_váhy s EPOS_23-03-2015-pro veřejnost.pdf 259.88 KB
Taxametry a nulítka leden 2015 Czech PDF icon 3036-IC-C.pdf 78.31 KB
Systémové řešení NAWI + SW Czech PDF icon Stanovisko ČMI 01-2016 (NAWI+SW).pdf 226.87 KB
Výdejní stojany PH s ATC Czech PDF icon Výdejní stojany PH s ATC.pdf 505.38 KB
Metrologické značky Czech PDF icon 0031-IS-C-V01.pdf 633.32 KB
MP012 (statistická kontrola - plynoměry) PDF icon MP 012 statistika plynoměry 06_01_2016 neprodejné.pdf 537.93 KB
Systémové řešení problematiky vah s neautomatickou činností (NAWI) propojených s pokladním systémem (POS) s použitím pro přímý prodej Czech PDF icon Stanovisko 04-2015 (NAWI+POS)-pro veřejnost.pdf 510.67 KB
MP013 (statistická kontrola - elektroměry) PDF icon MP 013 statistika elektroměry 05_01_2016 neprodejné.pdf 651.67 KB
Možné příčiny nesprávného měření protečeného množství vody mechanickými vodoměry v provozních podmínkách Czech PDF icon Stanovisko ČMI-11012015 (chyby vodoměrů v provozu)-pro veřejnost.pdf 500.77 KB
MP 010 Úřední měření průtoku vody v profilech s volnou hladinou Czech PDF icon MP_010_02_2017.pdf 692.14 KB
Stanovisko ČMI k problematice NAWI+POS (11-2015) Czech PDF icon Stanovisko 11-2015 (NAWI+POS)-pro veřejnost.pdf 681.77 KB
MP 017 Czech PDF icon MP 017_verze_duben 2017.pdf 2.73 MB
Kalibrace a ostatní služby
Title Language File Size
ILC 1000-16 Microsoft Office document icon ILC 1000-16.doc 727 KB
Ceník a nabídka CRM - oddělení 6016 Microsoft Office document icon ceník ČMI CRM a RM 2016 česky.doc 76 KB
Ceník teplota + vlhkost_2017 Czech Office spreadsheet icon Ceník teplota+vlhkost 2017.xls 86 KB
Katalog - 1035 - 2015 Czech PDF icon katalog_OI Praha_2015_česky.pdf 1.33 MB
Ostatní dokumenty
Title Language File Size
žádost o prověření AMS (žádost o prověření AMS) Microsoft Office document icon žádost o prověření.doc 49.5 KB
Calibration of particle counters English PDF icon CMI_particle counters_web.pdf 359.33 KB
CMI membership in OIML TC_SC English PDF icon CMI membership in OIML TC_SCs.pdf 185.21 KB
ILC 800-17 English Microsoft Office document icon ILC 800-17.doc 746.5 KB
Catalog - 1035 - 2015 English PDF icon katalog_OI Praha_2015_english.pdf 1.55 MB
žádost o registraci Most (žádost o registraci Most) Microsoft Office document icon reg Most.doc 35.5 KB
MPZ 1500-17 Czech Microsoft Office document icon MPZ 1500-17.doc 731.5 KB
žádost o certifikaci COP (žádost o certifikaci pracovníka v metrologii) Microsoft Office document icon žádost o certifikaci COP.doc 94.5 KB
MPZ 600-17 Czech Microsoft Office document icon MPZ 600-17.doc 740.5 KB
ILC 1300-17 English Microsoft Office document icon ILC 1300-17.doc 741 KB
žádost HBZ Most (žádost HBZ Most) Microsoft Office document icon HBZ Most.doc 40 KB
žádost o registraci Kroměříž (žádost o registraci Kroměříž) Microsoft Office document icon reg Kroměříž.doc 35.5 KB
ILC 400-17 English Microsoft Office document icon ILC 400-17.doc 736 KB
Program k Setkání zaměstnanců ČMI File Program_2017_1.docx 800.27 KB
tachografy_6_2016 Czech Microsoft Office document icon Pozvanka_tachografy_červen_2016.doc 2.39 MB
MPZ 1100-17 Czech Microsoft Office document icon MPZ 1100-17.doc 739.5 KB
DMPZ - TACHOGRAFY Czech Microsoft Office document icon DMPZ Tachografy_0.doc 94.5 KB
Příloha k OSVĚDČENÍ O AKREDITACI Referátu MPZ_2016 Czech PDF icon Příloha k Osvědčení o akreditaci Referátu MPZ_2016.pdf 110.44 KB
General Terms and Conditions for Interlaboratory Comparison English PDF icon TERMS and CONDITIONS for ILC.pdf 156.23 KB
žádost HBZ Kroměříž (žádost HBZ Kroměříž) Microsoft Office document icon HBZ Kroměříž.doc 40 KB
MPZ 100-17 Czech Microsoft Office document icon MPZ 100-17.doc 743.5 KB
žádost o prověření ÚM (žádost o prověření úředního měřiče) Microsoft Office document icon proveření ÚM.doc 59.5 KB
Validation of Monte Carlo model of HPGe detector for field-station measurement of airborne radioactivity (Validation of Monte Carlo model of HPGe detector for field-station measurement of airborne radioactivity) PDF icon Solc_JINST_033P_0116.pdf 354.03 KB
ILC 900-17 English Microsoft Office document icon ILC 900-17.doc 733 KB
žádost o registraci Liberec (žádost o registraci Liberec) Microsoft Office document icon reg Liberec.doc 35.5 KB
MPZ 1600-17 Czech Microsoft Office document icon MPZ 1600-17.doc 747 KB
tachografy_3_2016 Czech Microsoft Office document icon Pozvanka_tachografy_březen_2016.doc 2.39 MB
MPZ 700-17 Czech Microsoft Office document icon MPZ 700-17.doc 755 KB
Překlad dokumentu JCGM 106:2012 do češtiny Czech PDF icon JCGM106-2012-11-October_CZ_vfin2.pdf 1.24 MB
ILC 1400-17 English Microsoft Office document icon ILC 1400-17.doc 738.5 KB
žádost HBZ Liberec (žádost HBZ Liberec) Microsoft Office document icon HBZ Liberec.doc 40 KB
žádost o registraci Olomouc (žádost o registraci Olomouc) Microsoft Office document icon reg Olomouc.doc 38.5 KB
ILC 500-17 English Microsoft Office document icon ILC 500-17.doc 734 KB
Nádrže vozidel Škoda Auto 05_2015 (Sdělení o objemech palivových nádrží osobních vozidel zn. Škoda) PDF icon 5078-ID-C 05_2015.pdf 64.98 KB
žádost o prověření způsobilosti AMS_v01-15 Microsoft Office document icon žádost AMS_v01-15.doc 50 KB
žádost o registraci Praha (žádost o registraci Praha) Microsoft Office document icon reg Praha.doc 35.5 KB
tachografy_10_2016 Czech Microsoft Office document icon Pozvanka_tachografy_říjen_2016.doc 2.38 MB
MPZ 1200-17 Czech Microsoft Office document icon MPZ 1200-17.doc 743 KB
Zařízení na zkoušení systémů rekuperace benzínových par Czech File Zařízení na měření účinnosti odsávání par.docx 1.34 MB
CERTIFICATE OF ACCREDITATION_ILC Department_2016 PDF icon Certificate of Accreditation_ILC Department_2016.pdf 232.5 KB
Materiály ke stažení TACHO (Dokumenty aktuální ke dni 24.11.2015.) Package icon Materiály na školení.zip 21.98 MB
žádost HBZ Olomouc (žádost HBZ Olomouc) Microsoft Office document icon HBZ Olomouc.doc 40 KB
MPZ 200-17 Czech Microsoft Office document icon MPZ 200-17.doc 744 KB
ILC 1000-17 English Microsoft Office document icon ILC 1000-17.doc 732 KB
žádost HBZ Praha (žádost HBZ Praha) Microsoft Office document icon HBZ Praha.doc 40 KB
MP 002 2015 (Posuzování metrologické, technické a personální způsobilosti subjektů pro ověřování stanovených měřidel.) PDF icon MP 002 2015.pdf 1.61 MB
žádost o registraci Pardubice (žádost o registraci Pardubice) Microsoft Office document icon reg Pardubice.doc 35.5 KB
ILC 100-17 English Microsoft Office document icon ILC 100-17.doc 743.5 KB
MP003 (Postupy ČMI jako oznámené osoby pro měřidla) PDF icon MP 003_2012.pdf 965.32 KB
X-ray computed tomography – offer of accredited services English PDF icon aktualita_scribus_eng.pdf 4.38 MB
tachografy_6_2016 Czech Microsoft Office document icon Pozvanka_tachografy_červen_2016.doc 2.39 MB
MPZ 800-17 Czech Microsoft Office document icon MPZ 800-17.doc 747 KB
Seznam PNÚ (Seznam resortních metrologických předpisů charakteru PNÚ) Microsoft Office document icon Seznam PNÚ.doc 36.5 KB
ILC 1500-17 English Microsoft Office document icon ILC 1500-17.doc 731 KB
žádost HBZ Pardubice (žádost HBZ Pardubice) Microsoft Office document icon HBZ Pardubice.doc 40 KB
žádost o registraci Opava (žádost o registraci Opava) Microsoft Office document icon reg Opava.doc 35.5 KB
Opis úplného textu MK Czech PDF icon Opis úplného textu MK.pdf 93.8 KB
ILC 600-17 English Microsoft Office document icon ILC 600-17.doc 741 KB
Ceník sešitů 05_2015 (informace o prodeji a ceně sešitů školicích materiálů pro metrologii) Microsoft Office document icon CENÍK SEŠITŮ 05_2015.doc 35 KB
žádost o registraci Budějovice (žádost o registraci Budějovice) Microsoft Office document icon reg Budějovice.doc 35.5 KB
Materialy_na_skoleni_12_2015 Czech Package icon Materialy_na_skoleni_12_2015.zip 22.01 MB
MPZ 1300-17 Czech Microsoft Office document icon MPZ 1300-17.doc 740.5 KB
Annex to the CERTIFICATE OF ACCREDITATION_ILC Department_2016 PDF icon Annex to the Certificate of Accreditation_ILC Department_2016.pdf 119.89 KB
výstupní dokumenty k § 11a pro tachografy (Osvědčení o přezkoušení stanoveného měřidla a zkušební protokol o přezkoušení, a to ve formátu speciálně doplněného pro tachografy) Microsoft Office document icon dokumenty k § 11a tachografy 24_11_2015.doc 86.5 KB
žádost HBZ Opava (žádost HBZ Opava) Microsoft Office document icon HBZ Opava.doc 40 KB
MPZ 400-17 Czech Microsoft Office document icon MPZ 400-17.doc 735 KB
MPZ 300-17 Czech Microsoft Office document icon MPZ 300-17.doc 728 KB
ILC 1100-17 English Microsoft Office document icon ILC 1100-17.doc 740 KB
žádost HBZ Budějovice (žádost HBZ Budějovice) Microsoft Office document icon HBZ Budějovice.doc 40 KB
Interní protikorupční program ČMI Czech PDF icon Interní protikorupční program ČMI.pdf 363.89 KB
žádost o registraci Jihlava (žádost o registraci Jihlava) Microsoft Office document icon reg Jihlava.doc 35.5 KB
Překlopení MID a NAWID 04 2016 (některé zásady přechodu posuzování shody podle směrnic MID na verze roku 2014) File Informace k překlopení B_dopis GŘ 22_02_2016_finále.docx 709 KB
ILC 200-17 English Microsoft Office document icon ILC 200-17.doc 744.5 KB
tachografy_10_2016 Czech Microsoft Office document icon Pozvanka_tachografy_říjen_2016.doc 2.38 MB
MPZ 900-17 Czech Microsoft Office document icon MPZ 900-17.doc 732 KB
Seznam TPM (Seznam resortních metrologických předpisů charakteru TPM) Microsoft Office document icon Seznam TPM.doc 88.5 KB
ILC 1600-17 English Microsoft Office document icon ILC 1600-17.doc 745 KB
žádost HBZ Jihlava (žádost HBZ Jihlava) Microsoft Office document icon HBZ Jihlava.doc 39.5 KB
DMPZ_2017 Czech Microsoft Office document icon DMPZ_2017.doc 720.5 KB
žádost o personální osvědčení (žádost o personální osvědčení) Microsoft Office document icon žádost o osvědčení personálu.doc 90 KB
Kalibrace čítačů částic Czech PDF icon CMI_čitače častic_web_fin.pdf 372.86 KB
Členění OIML na technické komise a subkomise PDF icon Členění OIML na technické komise a subkomise.pdf 232.15 KB
ILC 700-17 English Microsoft Office document icon ILC 700-17.doc 755.5 KB
MWA ČMI Czech PDF icon WebCMI_manual_19012015.pdf 5.13 MB
žádost o registraci Plzeň (žádost o registraci Plzeň) Microsoft Office document icon reg Plzeň.doc 35.5 KB
MPZ 1400-17 Czech Microsoft Office document icon MPZ 1400-17.doc 740 KB
Oznámení o HBZ (Oznámení o zahájení uvádění HBZ na trh) Microsoft Office document icon Oznámení o uvedení HBZ.doc 38.5 KB
MPZ 500-17 Czech Microsoft Office document icon MPZ 500-17.doc 732 KB
ILC 1200-17 English Microsoft Office document icon ILC 1200-17.doc 742.5 KB
žádost HBZ Plzeň (žádost HBZ Plzeň) Microsoft Office document icon HBZ Plzeň.doc 40 KB
Zastoupení ČMI v OIML Czech Microsoft Office document icon P01_011-RR-C009_Členění OIML na technické komise a subkomise_revize 2016.doc 143.5 KB
Veřejné zakázky v ČMI Czech PDF icon Veřejné zakázky ČMI.pdf 593.75 KB
žádost o registraci Brno (žádost o registraci Brno) Microsoft Office document icon reg Brno.doc 35.5 KB
Information to transition to new MID_NAWI_2016 (Information to transition to new MID_NAWI_2016) English File Information to transition to new MID_NAWI_2016_final.docx 706.29 KB
ILC 300-17 English Microsoft Office document icon ILC 300-17.doc 731 KB
tachografy_3_2016 Czech Microsoft Office document icon Pozvanka_tachografy_březen_2016.doc 2.39 MB
MPZ 1000-17 Czech Microsoft Office document icon MPZ 1000-17.doc 731.5 KB
Seznam MPM (Seznam resortních metrologických předpisů charakteru MPM) Microsoft Office document icon Seznam MPM.doc 41 KB
OSVĚDČENÍ O AKREDITACI Referátu MPZ_2016 Czech PDF icon Osvědčení o akreditaci referátu MPZ_2016.pdf 220.91 KB
MP 002_2015 (Metodický pokyn 002) PDF icon MP 002 2015 02_06_2015_neprodejné.pdf 1.61 MB
žádost HBZ Brno (žádost HBZ Brno) Microsoft Office document icon HBZ Brno.doc 40 KB
BILC_2017 English Microsoft Office document icon BILC_2017.doc 728 KB
News documents
Title Language File Size
New CMI standard of amount of substance English File New CMI standard of amount of substance.docx 1010.23 KB
New piston prover English File New CMI piston prover.docx 1.34 MB
Zvonový etalon průtoku plynu Czech File Nový etalon ČMI Bell Prover.docx 1.17 MB
NAWI - nová směrnice Czech File NAWI_nová směrnice.docx 17.91 KB
New CMI standard for testing of material measures of length English File New CMI standard_material measures of length.docx 1.26 MB
Překlad dokumentu JCGM 106:2012 Czech PDF icon JCGM106-2012-11-October_CZ_vfin2.pdf 1.24 MB
Školení na MSA + VDA Czech File Školení MSA - program.docx 20.51 KB
Nová služba na OI Opava Czech File Opava_nová služba_tlak.docx 310.41 KB
Rentgenová výpočetní tomografie - nabídka akreditovaných měření Czech PDF icon aktualita_scribus_cs.pdf 4.31 MB
Pozvánka na pracovní den Metrologické zabezpečení měřidel ve zdravotnictví Czech PDF icon Pracovni_den_pozvanka_program_15_11_16.pdf 225.92 KB
NAWI - new directive English File NAWI_new directive.docx 19.7 KB
Kalibrace čítačů částic Czech Microsoft Office document icon CMI_čitače častic_web_fin.doc 2.03 MB
ČMI_master scanner_závity Czech Microsoft Office document icon ČMI_master scanner_závity.doc 3.28 MB
Přihláška na pracovní den Czech Microsoft Office document icon Přihláška - Metrologické zabezpečení měřidel ve zdravotnictví.doc 708 KB
Calibration of particle counters English Microsoft Office document icon CMI_particle counters_web.doc 2.03 MB
Test system to test petrol vapour recovery systems English File Test system to test petrol vapour recovery systems.docx 1.34 MB
EURAMET General Secretary - advertisment PDF icon 2015-07-16 Job Advertisement General Secetary.pdf 27.5 KB
CMI_master scanner_screw thread (Offer of calibrations of thread gauges on a new CMI master scanner.) English Microsoft Office document icon CMI_master scanner_ screw threads.doc 3.28 MB
Školení na nejistoty měření tlak + chemie Czech File Nejistoty měření _tlak + chemie 2015.docx 18.82 KB
New bell prover for gas flow (Information about comissioning of a new bell prover for gas flow at CMI Regional Inspectorate Pardubice.) English File Nový etalon ČMI Bell Prover EN.docx 1.17 MB
Nový etalon látkového množství Czech File Nový etalon ČMI pro látkové množství (automaticky uloženo).docx 1009.04 KB
Nový pístový etalon průtoku Czech File Nový pístový etalon ČMI.docx 1.34 MB
Nový etalon ČMI pro metrologické zkoušky měřiček délek Czech File Nový etalon ČMI pro měřičky délek.docx 1.26 MB