Jste zde

Vše o ČMI

Český metrologický institut zabezpečuje jednotnost a přesnost měřidel a měření ve všech oborech vědecké, technické a hospodářské činnosti v rozsahu podle § 14 zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

Zajišťuje služby ve všech základních oblastech metrologie:

Kromě toho vykonává certifikaci referenčních materiálů, provádí ověřování stanovených měřidel a řadu dalších činností. Dále ČMI spolupracuje s řadou mezinárodních organizací.

Dne 28. 2. 2022 byl schválen Plán genderové rovnosti ČMI na roky 2022 až 2025.

Rychlé odkazy:

Zřizovací listina

Vrcholové vedení ČMI

Organizační schéma

Kvalifikační dokumenty

Systém managementu kvality

Seznam udělených akreditací

Demonstrační videa

Informace zveřejňované o Českém metrologickém institutu
(přehled ve struktuře podle vyhl. č. 442/2006 Sb.)

1. Název subjektu

Český metrologický institut (používaná zkratka ČMI)

2. Důvod a způsob založení

viz Zřizovací listina ČMI

ekonomicko-právní forma: příspěvková organizace zřízená MPO (ke dni 1.1.1993), státní instituce s plnou právní subjektivitou

hlavní činnosti: plnění funkcí náležejících do působnosti státní správy v oblasti metrologie svěřených ČMI zák.č. 505/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů, činnosti definovány ve Zřizovací listině

Pro všechny prováděné kalibrace má ČMI zaveden jednotný systém managementu kvality, který splňuje požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17 025.

3. Organizační strukturaČMI má cca 350 pracovníků, viz také Kontakty a Organizační schéma ČMI
4. Kontaktní spojení, adresy:

adresa sídla: Okružní 31/772, 638 00  Brno

datová schránka: 65msw6w

e-mail: cmi@cmi.cz, info@cmi.cz

e-podatelna

dále viz Kontakty a Organizační schéma a viz přehled statutárních orgánů

5. Platby lze poukázat
banka:                 Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 11
měna účtu:         CZK                                      EUR
číslo účtu:          19813962134534-198139621
kód banky: 07100710
IBAN:                 CZ18 0710 0000 0001 9813 9621CZ88 0710 0345 3401 9813 9621
SWIFT kód:         CNBACZPPCNBACZPP

6. IČ:

00177016

7. DIČ:

CZ00177016

8. Dokumentyviz kvalifikační dokumenty, dále viz stránky Ke staženíviz právní rámec metrologie
9. Žádosti a informace

viz sekce Potřebuji si vyřídit - část Poskytování a zveřejňování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a stránky o vyřizování jednotlivých záležitostí (situací)

10. Příjem podáníviz sekce Potřebuji si vyřídit - část Poskytování a zveřejňování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a stránky o vyřizování jednotlivých záležitostí (situací)
11. Opravné prostředkyviz sekce Potřebuji si vyřídit - část Poskytování a zveřejňování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a stránky o vyřizování jednotlivých záležitostí (situací)
12. Formulářeviz sekce Potřebuji si vyřídit - část Poskytování a zveřejňování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a stránky o vyřizování jednotlivých záležitostí (situací)
13. Popis postupů - návody pro řešení záležitostí (tzv. životních situací)viz sekce Potřebuji si vyřídit - část Poskytování a zveřejňování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a stránky o vyřizování jednotlivých záležitostí (situací)
14. Předpisyviz právní rámec metrologie
15. Úhrady za poskytování informací

viz sekce Potřebuji si vyřídit - část Poskytování a zveřejňování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

16. Licenční smlouvy

nepoužito

17. Zpracování osobních údajů v ČMI

Zásady zpracování osobních údajů v ČMI naleznete zde.

V této oblasti se každý subjekt údajů může obrátit na pověřence ČMI, a to: telefonicky na telefonním čísle +420 724 913 812,
e-mailem na adrese – poverenec@cmi.cz nebo písemně na adrese Český metrologický institut, Okružní 31, 638 00 Brno.

Za správnost odpovídá útvarÚsek generálního ředitele
Za správnost odpovídáMgr. Jan Statečný
Poslední datum aktualizace1. 12. 2016
Datum konce platnostinestanoveno