Jste zde

Ke stažení

Další dokumenty ke stažení naleznete v sekci Elektronická knihovna.

Soubory ke stažení

Název Jazyk Soubor Velikost
obrázek B (Návaznost v NMS) Image icon obr NMSB.jpg 69.88 KB
RegMet Template - good leg. practice Anglicky PDF icon 02-RegMet template.pdf 609.6 KB
Přístroje se rtutí (Používání rtuti v měřidlech – používání měřidel pracujících se rtutí) Microsoft Office document icon 3022-IC-C.doc 56 KB
Stanovisko Auto Škoda (Informace o kubaturách palivových nádrží vozidel Škoda) PDF icon 5078-ID-C.pdf 446.6 KB
Prezentace ČMI na konf. NCSL 2010, magazín NCSL Measure Česky PDF icon 5017-ID-A_NCSL INTERVIEW 2010.pdf 4.52 MB
ceník sešitů (ceník sešitů Školicí materiály právní úpravy) Microsoft Office document icon CENÍK SEŠITŮ.doc 46.5 KB
MP001 (registrace subjektů) PDF icon MP001.pdf 511.48 KB
METROLOGIE V KOSTCE (TŘETÍ VYDÁNÍ, prosinec 2009) Česky PDF icon 2400-ID-C_ZVEŘEJNĚNO.pdf 3.25 MB
povolení 30 dnů (povolení k používání stanoveného měřidla mezi opravou a ověřením) PDF icon Povolení 30 dní.pdf 265.45 KB
obrázek A (Národní metrologický systém - subjekty) Image icon obr NMSA.jpg 69.66 KB
MP004 (metrologická kontrola hotově baleného zboží) PDF icon MP004.pdf 624.78 KB
CMI associated laboratories Anglicky Office presentation icon 001-IC-A001-03.ppt 415 KB
Kvalifikační dokumenty ČMI
Název Jazyk Soubor Velikost
Osvědčení o akreditaci - Kalibrační laboratoř ČMI česky (Osvědčení o akreditaci Kalibrační laboratoře ČMI) Česky PDF icon 685_2016_Osvědčení o akreditaci_KL_česky.pdf 490.77 KB
Osvědčení o akreditaci - IO ČMI anglicky Anglicky PDF icon Osvědčení o akreditaci_Inspekční orgán_677_2014_anglicky_oprava.pdf 495.26 KB
Annex to Certificate of accreditation - TESTCOM COV Anglicky PDF icon 786_2015_Příloha k OA_COV TESTCOM_anglicky.pdf 5.54 MB
Příloha k Osvědčení o akreditaci - COM anglicky Anglicky PDF icon 436_2016_Annex to CA_COM_english.pdf 586.19 KB
Osvědčení o akreditaci - COM česky Česky PDF icon 436_2016_Osvědčení o akreditaci_COM_česky.pdf 552.83 KB
Quality policy statement Anglicky PDF icon Quality policy statement_2015.pdf 157.62 KB
Rozhodnutí o aurorizaci_NV_326/2002, 464/2005 PDF icon Rozhodnutí o autorizaci_NV_326_2002_464_2005.pdf 1.22 MB
Osvědčení o akreditaci - Výrobce referenčních materiálů ČMI anglicky Anglicky PDF icon 666_2015_Osvědčení o akreditaci_VRM_english.pdf 584.66 KB
Příloha k Osvědčení o akreditaci - Inspekční orgán ČMI Česky PDF icon Příloha k OA_Inspekční orgán_677_2014.pdf 328.49 KB
Osvědčení o akreditaci - TESTCOM - COV (Osvědčení o akreditaci pro TESTCOM - COV) Česky PDF icon 786_2015_Osvědčení o akreditaci_COV TESTCOM_česky.pdf 1.02 MB
Příloha k Osvědčení o akreditaci - Inspekční orgán ČMI anglicky Anglicky PDF icon Příloha k OA_Inspekční orgán_677_2014_anglicky.pdf 314.66 KB
Příloha k Osvědčení o akreditaci - Kalibrační laboratoř ČMI česky (příloha k Osvědčení o akreditaci Kalibrační laboratoře ČMI) Česky PDF icon 685_2016_příloha k OA_KL_česky.pdf 22.45 MB
Certificate of accreditation - CMI Calibration Laboratory Anglicky PDF icon Certificate of accreditation - CMI Calibration Laboratory.pdf 494.61 KB
Příloha k Osvědčení o akreditaci - COM Česky PDF icon 436_2016_Příloha k OA_COM_česky.pdf 552.83 KB
Quality policy statement - Arrangement of the CIPM MRA Anglicky PDF icon Self-declaration_2015_CIPM MRA.pdf 69.96 KB
Vývoj a výroba sekundárních etalonů radionuklidů Česky PDF icon DNV-GL001_radionuklidové zdroje_česky.pdf 1.52 MB
Příloha k Osvědčení o akreditaci - Výrobce referenčních materiálů ČMI anglicky Anglicky PDF icon 666_2015_Příloha OA_VRM_english.pdf 826.5 KB
Certificate of accreditation - ILC Anglicky PDF icon 407_2016_Certificate of accreditation_MPZ_english.pdf 234.54 KB
Příloha k Osvědčení o akreditaci - TESTCOM - COV (Příloha k Osvědčení o akreditaci - TESTCOM - COV) Česky PDF icon 786_2015_Příloha k OA_COV TESTCOM_česky.pdf 963.5 KB
CMI Organogram Anglicky Image icon Organizační schéma ČMI_8.9.2015_anglicky.jpg 2.07 MB
Prohlášení o politice kvality ČMI Česky Microsoft Office document icon Prohlášení o politice kvality_česky_2015.doc 70 KB
Osvědčení o akreditaci - Výrobce referenčních materiálů ČMI Česky PDF icon 666_2015_Osvědčení o akreditaci_VRM_česky.pdf 860.83 KB
Annex to Certificate of accreditation - CMI Calibration Laboratory Anglicky PDF icon Annex to Certificate of accreditation - CMI Calibration Laboratory.pdf 19.78 MB
Osvědčení o akreditaci - Zkušební laboratoř ČMI česky Česky PDF icon 684_2016_Osvědčení o akreditaci_zkušební laboratoř_česky.pdf 488.49 KB
Technical competence Anglicky PDF icon Tech_competence_CMI_2014_22 1 2015_final.pdf 89.37 KB
Rozhodnutí o aurorizaci_NV_426/2000 Sb. PDF icon Rozhodnutí o autorizaci_NV_426_2000.pdf 615.44 KB
Organizační schéma ČMI (organizační schéma ČMI) Česky Image icon Organizační schéma ČMI_8.9.2015.jpg 1.99 MB
Annex to Certificate of accreditation - ILC Anglicky PDF icon 407_2016_Annex to CA_MPZ_english.pdf 120.4 KB
Osvědčení o akreditaci - MPZ česky (Osvědčení o akreditaci - MPZ česky) Česky PDF icon 407_2016_Osvědčení_o_akreditaci_MPZ_česky.pdf 226.53 KB
Prohlášení o politice kvality ČMI Ujednání CIPM MRA Česky PDF icon Prohlášení o politice kvality_česky_2014_Ujednání CIPM MRA.pdf 124.09 KB
Příloha k Osvědčení o akreditaci - Výrobce referenčních materiálů ČMI Česky PDF icon 666_2015_příloha k OA_VRM_česky.pdf 743.73 KB
Certificate of accreditation - CMI Testing Laboratory - english Anglicky PDF icon 684_2016_Certificate of accreditation - CMI Testing Laboratory - english.pdf 149.85 KB
Příloha k Osvědčení o akreditaci - Zkušební laboratoř ČMI česky Česky PDF icon 684_2016_Příloha k OA_zkušební laboratoř_česky.pdf 11.98 MB
Management System Certificate - standards of radionuclides Anglicky PDF icon DNV-GL002_standard radionuclide sources_anglicky.pdf 1.57 MB
Osvědčení o akreditaci - COP (Osvědčení o akreditaci - COP) PDF icon 31_2016_Osvědčení o akreditaci_COP.pdf 1.67 MB
Certificate of accreditation - TESTCOM - COV Anglicky PDF icon 786_2015_Osvědčení o akreditaci_COV TESTCOM_anglicky.pdf 1.03 MB
Certficate of accreditation - COM english Anglicky PDF icon 436_2016_Certificate of accreditation_COM_english.pdf 586.19 KB
Příloha k Osvědčení o akreditaci - MPZ česky (Příloha k Osvědčení o akreditaci - MPZ česky) Česky PDF icon 407_2016_Příloha k OA_MPZ_česky.pdf 116.5 KB
Establishing constitutional document Anglicky PDF icon Zřizovací listina ČMI_anglicky.pdf 415.32 KB
Způsobilost k metrologickým výkonům Česky PDF icon zpusobilost ČMI_2014_22.1.2015_final.pdf 139.2 KB
Zřizovací listina ČMI Česky PDF icon Zřizovací listina ČMI_česky.pdf 1.52 MB
Annex to CA - CMI Testing Laboratory - english Anglicky PDF icon 684_2016_Annex to CA - CMI Testing Laboratory - english.pdf 2.27 MB
Osvědčení o akreditaci - IO ČMI Česky PDF icon Osvědčení o akreditaci_Inspekční orgán_677_2014_oprava.pdf 493.96 KB
Příloha k Osvědčení o akreditaci - COP (příloha k OA - COP) PDF icon 31_2016_Příloha OA_COP.pdf 1.24 MB
Legální metrologie
Název Jazyk Soubor Velikost
Metrologické značky (úřední značky ČMI, AMS, kalibrační značky, informativní značky) Česky PDF icon 0031-IS-C-V01.pdf 633.32 KB
MP012 (statistická kontrola - plynoměry) PDF icon MP 012 statistika plynoměry 06_01_2016 neprodejné.pdf 537.93 KB
Systémové řešení problematiky vah s neautomatickou činností (NAWI) propojených s pokladním systémem (POS) s použitím pro přímý prodej (Stanovisko ČMI 04-2015) Česky PDF icon Stanovisko 04-2015 (NAWI+POS)-pro veřejnost.pdf 510.67 KB
MP 010 Úřední měření průtoku vody v profilech s volnou hladinou (Provádění úředního měření metodou rychlostního pole, objemovou metodou, vážicí metodou, přenosnou měřicí sestavou s průtokoměrem, měrnými přelivy a žlaby. ) Česky PDF icon MP_010_02_2017.pdf 692.14 KB
MP 017 (Přístroje na měření tlaku krve. Postup zkoušení při ověřování. - verze 04/2017) Česky PDF icon MP 017_verze_duben 2017.pdf 2.73 MB
MP013 (statistická kontrola - elektroměry) PDF icon MP 013 statistika elektroměry 05_01_2016 neprodejné.pdf 651.67 KB
Možné příčiny nesprávného měření protečeného množství vody mechanickými vodoměry v provozních podmínkách (Možné příčiny nesprávného měření protečeného množství vody mechanickými vodoměry v provozních podmínkách) Česky PDF icon Stanovisko ČMI-11012015 (chyby vodoměrů v provozu)-pro veřejnost.pdf 500.77 KB
Stanovisko ČMI k problematice NAWI+POS (11-2015) (Systémové řešení problematiky vah s neautomatickou činností (NAWI) propojených s pokladním systémem (POS) s použitím pro přímý prodej - prodloužení lhůty pro dosažení korektního stavu (datum vydání: 25. 11. 2015)) Česky PDF icon Stanovisko 11-2015 (NAWI+POS)-pro veřejnost.pdf 681.77 KB
Stanovisko ČMI k problematice NAWI+POS (23-03-2015)_základní informace (Stanovisko ČMI k problematice vah s neautomatickou činností (NAWI) propojených dodatečně s pokladním systémem (POS) v ČR - popis základních aspektů zjištěného stavu (vydání stanoviska 23. 3. 2015)) Česky PDF icon STANOVISKO ČMI_váhy s EPOS_23-03-2015-pro veřejnost.pdf 259.88 KB
Taxametry a nulítka leden 2015 (Důsledky realizace opatření k zamezení daňových úniků při používání tzv. nulítek u taxametrů) Česky PDF icon 3036-IC-C.pdf 78.31 KB
Systémové řešení NAWI + SW (Systémové řešení problematiky vah s neautomatickou činností (NAWI) propojených s perifériemi, které opakují nebo dále zpracovávají výsledky vážení.) Česky PDF icon Stanovisko ČMI 01-2016 (NAWI+SW).pdf 226.87 KB
Výdejní stojany PH s ATC Česky PDF icon Výdejní stojany PH s ATC.pdf 505.38 KB
Kalibrace a ostatní služby
Název Jazyk Soubor Velikost
Katalog - 1035 - 2015 Česky PDF icon katalog_OI Praha_2015_česky.pdf 1.33 MB
ILC 1000-16 Microsoft Office document icon ILC 1000-16.doc 727 KB
Ceník a nabídka CRM - oddělení 6016 Microsoft Office document icon ceník ČMI CRM a RM 2016 česky.doc 76 KB
Ostatní dokumenty
Název Jazyk Soubor Velikost
ILC 200-17 Anglicky Microsoft Office document icon ILC 200-17.doc 744.5 KB
žádost HBZ Praha (žádost HBZ Praha) Microsoft Office document icon HBZ Praha.doc 40 KB
MPZ 900-17 Česky Microsoft Office document icon MPZ 900-17.doc 732 KB
MP 002 2015 (Posuzování metrologické, technické a personální způsobilosti subjektů pro ověřování stanovených měřidel.) PDF icon MP 002 2015.pdf 1.61 MB
žádost o registraci Pardubice (žádost o registraci Pardubice) Microsoft Office document icon reg Pardubice.doc 35.5 KB
MP003 (Postupy ČMI jako oznámené osoby pro měřidla) PDF icon MP 003_2012.pdf 965.32 KB
ILC 1600-17 Anglicky Microsoft Office document icon ILC 1600-17.doc 745 KB
tachografy_6_2016 Česky Microsoft Office document icon Pozvanka_tachografy_červen_2016.doc 2.39 MB
Seznam PNÚ (Seznam resortních metrologických předpisů charakteru PNÚ) Microsoft Office document icon Seznam PNÚ.doc 36.5 KB
ILC 700-17 Anglicky Microsoft Office document icon ILC 700-17.doc 755.5 KB
žádost HBZ Pardubice (žádost HBZ Pardubice) Microsoft Office document icon HBZ Pardubice.doc 40 KB
MPZ 1400-17 Česky Microsoft Office document icon MPZ 1400-17.doc 740 KB
žádost o registraci Opava (žádost o registraci Opava) Microsoft Office document icon reg Opava.doc 35.5 KB
Opis úplného textu MK Česky PDF icon Opis úplného textu MK.pdf 93.8 KB
MPZ 500-17 Česky Microsoft Office document icon MPZ 500-17.doc 732 KB
Ceník sešitů 05_2015 (informace o prodeji a ceně sešitů školicích materiálů pro metrologii) Microsoft Office document icon CENÍK SEŠITŮ 05_2015.doc 35 KB
žádost o registraci Budějovice (žádost o registraci Budějovice) Microsoft Office document icon reg Budějovice.doc 35.5 KB
Materialy_na_skoleni_12_2015 Česky Package icon Materialy_na_skoleni_12_2015.zip 22.01 MB
ILC 1200-17 Anglicky Microsoft Office document icon ILC 1200-17.doc 742.5 KB
výstupní dokumenty k § 11a pro tachografy (Osvědčení o přezkoušení stanoveného měřidla a zkušební protokol o přezkoušení, a to ve formátu speciálně doplněného pro tachografy) Microsoft Office document icon dokumenty k § 11a tachografy 24_11_2015.doc 86.5 KB
žádost HBZ Opava (žádost HBZ Opava) Microsoft Office document icon HBZ Opava.doc 40 KB
MPZ 300-17 Česky Microsoft Office document icon MPZ 300-17.doc 728 KB
ILC 300-17 Anglicky Microsoft Office document icon ILC 300-17.doc 731 KB
žádost HBZ Budějovice (žádost HBZ Budějovice) Microsoft Office document icon HBZ Budějovice.doc 40 KB
MPZ 1000-17 Česky Microsoft Office document icon MPZ 1000-17.doc 731.5 KB
Interní protikorupční program ČMI Česky PDF icon Interní protikorupční program ČMI.pdf 363.89 KB
žádost o registraci Jihlava (žádost o registraci Jihlava) Microsoft Office document icon reg Jihlava.doc 35.5 KB
Překlopení MID a NAWID 04 2016 (některé zásady přechodu posuzování shody podle směrnic MID na verze roku 2014) Soubor Informace k překlopení B_dopis GŘ 22_02_2016_finále.docx 709 KB
OSVĚDČENÍ O AKREDITACI Referátu MPZ_2016 Česky PDF icon Osvědčení o akreditaci referátu MPZ_2016.pdf 220.91 KB
tachografy_10_2016 Česky Microsoft Office document icon Pozvanka_tachografy_říjen_2016.doc 2.38 MB
Seznam TPM (Seznam resortních metrologických předpisů charakteru TPM) Microsoft Office document icon Seznam TPM.doc 88.5 KB
ILC 800-17 Anglicky Microsoft Office document icon ILC 800-17.doc 746.5 KB
žádost HBZ Jihlava (žádost HBZ Jihlava) Microsoft Office document icon HBZ Jihlava.doc 39.5 KB
DMPZ_2017 Česky Microsoft Office document icon DMPZ_2017.doc 720.5 KB
MPZ 1500-17 Česky Microsoft Office document icon MPZ 1500-17.doc 731.5 KB
žádost o personální osvědčení (žádost o personální osvědčení) Microsoft Office document icon žádost o osvědčení personálu.doc 90 KB
Kalibrace čítačů částic Česky PDF icon CMI_čitače častic_web_fin.pdf 372.86 KB
Členění OIML na technické komise a subkomise PDF icon Členění OIML na technické komise a subkomise.pdf 232.15 KB
MPZ 600-17 Česky Microsoft Office document icon MPZ 600-17.doc 740.5 KB
MWA ČMI (Kompletní uživatelská příručka) Česky PDF icon WebCMI_manual_19012015.pdf 5.13 MB
žádost o registraci Plzeň (žádost o registraci Plzeň) Microsoft Office document icon reg Plzeň.doc 35.5 KB
ILC 1300-17 Anglicky Microsoft Office document icon ILC 1300-17.doc 741 KB
Oznámení o HBZ (Oznámení o zahájení uvádění HBZ na trh) Microsoft Office document icon Oznámení o uvedení HBZ.doc 38.5 KB
ILC 400-17 Anglicky Microsoft Office document icon ILC 400-17.doc 736 KB
žádost HBZ Plzeň (žádost HBZ Plzeň) Microsoft Office document icon HBZ Plzeň.doc 40 KB
Zastoupení ČMI v OIML Česky Microsoft Office document icon P01_011-RR-C009_Členění OIML na technické komise a subkomise_revize 2016.doc 143.5 KB
MPZ 1100-17 Česky Microsoft Office document icon MPZ 1100-17.doc 739.5 KB
Veřejné zakázky v ČMI (Dokument upravující postup při zadávání veřejných zakázek v ČMI) Česky PDF icon Veřejné zakázky ČMI.pdf 593.75 KB
Program k Setkání zaměstnanců ČMI Soubor Program_2017_1.docx 800.27 KB
žádost o registraci Brno (žádost o registraci Brno) Microsoft Office document icon reg Brno.doc 35.5 KB
Information to transition to new MID_NAWI_2016 Anglicky Soubor Information to transition to new MID_NAWI_2016_final.docx 706.29 KB
Příloha k OSVĚDČENÍ O AKREDITACI Referátu MPZ_2016 Česky PDF icon Příloha k Osvědčení o akreditaci Referátu MPZ_2016.pdf 110.44 KB
tachografy_3_2016 Česky Microsoft Office document icon Pozvanka_tachografy_březen_2016.doc 2.39 MB
Seznam MPM (Seznam resortních metrologických předpisů charakteru MPM) Microsoft Office document icon Seznam MPM.doc 41 KB
ILC 900-17 Anglicky Microsoft Office document icon ILC 900-17.doc 733 KB
MP 002_2015 (Metodický pokyn 002) PDF icon MP 002 2015 02_06_2015_neprodejné.pdf 1.61 MB
žádost HBZ Brno (žádost HBZ Brno) Microsoft Office document icon HBZ Brno.doc 40 KB
BILC_2017 Anglicky Microsoft Office document icon BILC_2017.doc 728 KB
MPZ 1600-17 Česky Microsoft Office document icon MPZ 1600-17.doc 747 KB
žádost o prověření AMS (žádost o prověření AMS) Microsoft Office document icon žádost o prověření.doc 49.5 KB
Calibration of particle counters Anglicky PDF icon CMI_particle counters_web.pdf 359.33 KB
CMI membership in OIML TC_SC Anglicky PDF icon CMI membership in OIML TC_SCs.pdf 185.21 KB
MPZ 700-17 Česky Microsoft Office document icon MPZ 700-17.doc 755 KB
Catalog - 1035 - 2015 Anglicky PDF icon katalog_OI Praha_2015_english.pdf 1.55 MB
žádost o registraci Most (žádost o registraci Most) Microsoft Office document icon reg Most.doc 35.5 KB
ILC 1400-17 Anglicky Microsoft Office document icon ILC 1400-17.doc 738.5 KB
žádost o certifikaci COP (žádost o certifikaci pracovníka v metrologii) Microsoft Office document icon žádost o certifikaci COP.doc 94.5 KB
ILC 500-17 Anglicky Microsoft Office document icon ILC 500-17.doc 734 KB
žádost HBZ Most (žádost HBZ Most) Microsoft Office document icon HBZ Most.doc 40 KB
MPZ 1200-17 Česky Microsoft Office document icon MPZ 1200-17.doc 743 KB
žádost o registraci Kroměříž (žádost o registraci Kroměříž) Microsoft Office document icon reg Kroměříž.doc 35.5 KB
CERTIFICATE OF ACCREDITATION_ILC Department_2016 PDF icon Certificate of Accreditation_ILC Department_2016.pdf 232.5 KB
tachografy_6_2016 Česky Microsoft Office document icon Pozvanka_tachografy_červen_2016.doc 2.39 MB
DMPZ - TACHOGRAFY (Žádost o dvoustranné porovnání pro tachografy) Česky Microsoft Office document icon DMPZ Tachografy.doc 92.5 KB
ILC 1000-17 Anglicky Microsoft Office document icon ILC 1000-17.doc 732 KB
General Terms and Conditions for Interlaboratory Comparison Anglicky PDF icon TERMS and CONDITIONS for ILC.pdf 156.23 KB
žádost HBZ Kroměříž (žádost HBZ Kroměříž) Microsoft Office document icon HBZ Kroměříž.doc 40 KB
MPZ 100-17 Česky Microsoft Office document icon MPZ 100-17.doc 743.5 KB
ILC 100-17 Anglicky Microsoft Office document icon ILC 100-17.doc 743.5 KB
žádost o prověření ÚM (žádost o prověření úředního měřiče) Microsoft Office document icon proveření ÚM.doc 59.5 KB
Validation of Monte Carlo model of HPGe detector for field-station measurement of airborne radioactivity (Validation of Monte Carlo model of HPGe detector for field-station measurement of airborne radioactivity) PDF icon Solc_JINST_033P_0116.pdf 354.03 KB
MPZ 800-17 Česky Microsoft Office document icon MPZ 800-17.doc 747 KB
X-ray computed tomography – offer of accredited services Anglicky PDF icon aktualita_scribus_eng.pdf 4.38 MB
žádost o registraci Liberec (žádost o registraci Liberec) Microsoft Office document icon reg Liberec.doc 35.5 KB
ILC 1500-17 Anglicky Microsoft Office document icon ILC 1500-17.doc 731 KB
tachografy_3_2016 Česky Microsoft Office document icon Pozvanka_tachografy_březen_2016.doc 2.39 MB
Překlad dokumentu JCGM 106:2012 do češtiny Česky PDF icon JCGM106-2012-11-October_CZ_vfin2.pdf 1.24 MB
ILC 600-17 Anglicky Microsoft Office document icon ILC 600-17.doc 741 KB
žádost HBZ Liberec (žádost HBZ Liberec) Microsoft Office document icon HBZ Liberec.doc 40 KB
MPZ 1300-17 Česky Microsoft Office document icon MPZ 1300-17.doc 740.5 KB
žádost o registraci Olomouc (žádost o registraci Olomouc) Microsoft Office document icon reg Olomouc.doc 38.5 KB
Nádrže vozidel Škoda Auto 05_2015 (Sdělení o objemech palivových nádrží osobních vozidel zn. Škoda) PDF icon 5078-ID-C 05_2015.pdf 64.98 KB
Annex to the CERTIFICATE OF ACCREDITATION_ILC Department_2016 PDF icon Annex to the Certificate of Accreditation_ILC Department_2016.pdf 119.89 KB
žádost o registraci Praha (žádost o registraci Praha) Microsoft Office document icon reg Praha.doc 35.5 KB
tachografy_10_2016 Česky Microsoft Office document icon Pozvanka_tachografy_říjen_2016.doc 2.38 MB
MPZ 400-17 Česky Microsoft Office document icon MPZ 400-17.doc 735 KB
Zařízení na zkoušení systémů rekuperace benzínových par Česky Soubor Zařízení na měření účinnosti odsávání par.docx 1.34 MB
ILC 1100-17 Anglicky Microsoft Office document icon ILC 1100-17.doc 740 KB
Materiály ke stažení TACHO (Dokumenty aktuální ke dni 24.11.2015.) Package icon Materiály na školení.zip 21.98 MB
žádost HBZ Olomouc (žádost HBZ Olomouc) Microsoft Office document icon HBZ Olomouc.doc 40 KB
MPZ 200-17 Česky Microsoft Office document icon MPZ 200-17.doc 744 KB
Dokumenty k aktualitám
Název Jazyk Soubor Velikost
ČMI_master scanner_závity (Nabídka kalibrací závitových kalibrů na novém master scanneru ČMI. ) Česky Microsoft Office document icon ČMI_master scanner_závity.doc 3.28 MB
New bell prover for gas flow Anglicky Soubor Nový etalon ČMI Bell Prover EN.docx 1.17 MB
Přihláška na pracovní den Česky Microsoft Office document icon Přihláška - Metrologické zabezpečení měřidel ve zdravotnictví.doc 708 KB
Calibration of particle counters Anglicky Microsoft Office document icon CMI_particle counters_web.doc 2.03 MB
Test system to test petrol vapour recovery systems Anglicky Soubor Test system to test petrol vapour recovery systems.docx 1.34 MB
EURAMET General Secretary - advertisment PDF icon 2015-07-16 Job Advertisement General Secetary.pdf 27.5 KB
CMI_master scanner_screw thread Anglicky Microsoft Office document icon CMI_master scanner_ screw threads.doc 3.28 MB
Školení na nejistoty měření tlak + chemie Česky Soubor Nejistoty měření _tlak + chemie 2015.docx 18.82 KB
Nový etalon látkového množství Česky Soubor Nový etalon ČMI pro látkové množství (automaticky uloženo).docx 1009.04 KB
Zvonový etalon průtoku plynu (Informace o uvedení do plného provozu tohoto etalonu.) Česky Soubor Nový etalon ČMI Bell Prover.docx 1.17 MB
Nový pístový etalon průtoku Česky Soubor Nový pístový etalon ČMI.docx 1.34 MB
Nový etalon ČMI pro metrologické zkoušky měřiček délek Česky Soubor Nový etalon ČMI pro měřičky délek.docx 1.26 MB
New CMI standard of amount of substance Anglicky Soubor New CMI standard of amount of substance.docx 1010.23 KB
Rentgenová výpočetní tomografie - nabídka akreditovaných měření Česky PDF icon aktualita_scribus_cs.pdf 4.31 MB
New piston prover Anglicky Soubor New CMI piston prover.docx 1.34 MB
NAWI - nová směrnice Česky Soubor NAWI_nová směrnice.docx 17.91 KB
New CMI standard for testing of material measures of length Anglicky Soubor New CMI standard_material measures of length.docx 1.26 MB
Překlad dokumentu JCGM 106:2012 (Překlad dokumentu JCGM 106:2012 do češtiny na bázi dokumentu typu LaTex. ) Česky PDF icon JCGM106-2012-11-October_CZ_vfin2.pdf 1.24 MB
Školení na MSA + VDA Česky Soubor Školení MSA - program.docx 20.51 KB
Nová služba na OI Opava Česky Soubor Opava_nová služba_tlak.docx 310.41 KB
Pozvánka na pracovní den Metrologické zabezpečení měřidel ve zdravotnictví Česky PDF icon Pracovni_den_pozvanka_program_15_11_16.pdf 225.92 KB
NAWI - new directive Anglicky Soubor NAWI_new directive.docx 19.7 KB
Kalibrace čítačů částic Česky Microsoft Office document icon CMI_čitače častic_web_fin.doc 2.03 MB
Soubory ke stažení: