Jste zde

Vše o ČMI

Český metrologický institut zabezpečuje jednotnost a přesnost měřidel a měření ve všech oborech vědecké, technické a hospodářské činnosti v rozsahu podle § 14 zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

Zajišťuje služby ve všech základních oblastech metrologie:

Kromě toho vykonává certifikaci referenčních materiálů, provádí ověřování stanovených měřidel a řadu dalších činností. Dále ČMI spolupracuje s řadou mezinárodních organizací.

Rychlé odkazy:

Zřizovací listina

Organizační schéma

Kvalifikační dokumenty

Systém managementu kvality

Seznam udělených akreditací

Informace zveřejňované o Českém metrologickém institutu
(přehled ve struktuře podle vyhl. č. 442/2006 Sb.)

1. Název subjektu

Český metrologický institut (používaná zkratka ČMI)

2. Důvod a způsob založení

viz Zřizovací listina ČMI

ekonomicko-právní forma: příspěvková organizace zřízená MPO (ke dni 1.1.1993), státní instituce s plnou právní subjektivitou

hlavní činnosti: plnění funkcí náležejících do působnosti státní správy v oblasti metrologie svěřených ČMI zák.č. 505/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů, činnosti definovány ve Zřizovací listině

Pro všechny prováděné kalibrace má ČMI zaveden jednotný systém managementu kvality, který splňuje požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17 025.

3. Organizační strukturaČMI má cca 350 pracovníků, viz také Kontakty a Organizační schéma ČMI
4. Kontaktní spojení, adresy:

adresa sídla: Okružní 31/772, 638 00  Brno

datová schránka: 65msw6w

e-mail: cmi@cmi.cz, info@cmi.cz

e-podatelna

dále viz Kontakty a Organizační schéma a viz přehled statutárních orgánů

5. Platby lze poukázat
banka:                 Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 11
měna účtu:         CZK                                      EUR
číslo účtu:          19813962134534-198139621
kód banky: 07100710
IBAN:                 CZ18 0710 0000 0001 9813 9621CZ88 0710 0345 3401 9813 9621
SWIFT kód:         CNBACZPPCNBACZPP

6. IČ:

00177016

7. DIČ:

CZ00177016

8. Dokumentyviz kvalifikační dokumenty, dále viz stránky Ke staženíviz právní rámec metrologie
9. Žádosti a informace

viz sekce Potřebuji si vyřídit - část Poskytování a zveřejňování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a stránky o vyřizování jednotlivých záležitostí (situací)

10. Příjem podáníviz sekce Potřebuji si vyřídit - část Poskytování a zveřejňování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a stránky o vyřizování jednotlivých záležitostí (situací)
11. Opravné prostředkyviz sekce Potřebuji si vyřídit - část Poskytování a zveřejňování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a stránky o vyřizování jednotlivých záležitostí (situací)
12. Formulářeviz sekce Potřebuji si vyřídit - část Poskytování a zveřejňování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a stránky o vyřizování jednotlivých záležitostí (situací)
13. Popis postupů - návody pro řešení záležitostí (tzv. životních situací)viz sekce Potřebuji si vyřídit - část Poskytování a zveřejňování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a stránky o vyřizování jednotlivých záležitostí (situací)
14. Předpisyviz právní rámec metrologie
15. Úhrady za poskytování informací

viz sekce Potřebuji si vyřídit - část Poskytování a zveřejňování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

16. Licenční smlouvynepoužito
Za správnost odpovídá útvarÚsek generálního ředitele
Za správnost odpovídáMgr. Jan Statečný
Poslední datum aktualizace1. 12. 2016
Datum konce platnostinestanoveno