Jste zde

Úřední deska

ČMI může povolit krátkodobé používání stanoveného měřidla v době mezi ukončením jeho opravy a ověřením s omezením této doby. Rozhodnutí se plošně vztahuje

U Krajského soudu v Brně zahájeno řízení o návrhu na zrušení části opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C010-15, č.j. 0313/009/15/Pos, v části 3.15 „Instalace vah“.