Jste zde

Úřední deska

ČMI může povolit krátkodobé používání stanoveného měřidla v době mezi ukončením jeho opravy a ověřením s omezením této doby. Rozhodnutí se plošně vztahuje na váhy s neautomatickou činností, výdejní stojany na pohonné hmoty a na taxametry vozidel taxislužby.  U jiných druhů měřidel se v této věci rozhoduje individuálně.

Předcházející rozhodnutí dočasně prodloužilo toto povolení u některých měřidel na 50 dnů. Aktuálně platné rozhodnutí tuto dobu opět vrací na 30.

  • Od 1.1.2016 ověřování taxametrů v Brně pouze po telefonické domluvě na telefonním čísle 545 555 229,  606 647 632. Ověřování bude probíhat každé pondělí od 7:30 do 14:30, je nutné objednat si termín dopředu.