Jste zde

Kontakty

generální ředitel, MJ ČMI
Jméno E-mail Telefon Mobil
doc. RNDr. Jiří Tesař Ph.D. jtesar@cmi.cz 271 192 122 602 689 427
Ing. Jaroslav Mucha jmucha@cmi.cz 545 555 333 724 797 754
Ing. Jana Meistrová jmeistrova@cmi.cz
Sekretariát GŘ
Jméno E-mail Telefon Mobil
Alžbeta Pagáčová apagacova@cmi.cz 271 192 321 702 268 228
Bc. Barbora Hlásniková bhlasnikova@cmi.cz 271 192 231 722 992 572
Referát interního auditu
Jméno E-mail Telefon Mobil
Mgr. Jan Statečný jstatecny@cmi.cz 545 555 291 607 082 568
Referát mezinárodních projektů
Jméno E-mail Telefon Mobil
Karolína Weberová kweberova@cmi.cz 271 192 240 702 119 979
Mgr. Peter Kiška pkiska@cmi.cz 271 192 315 725 557 352
Referát IT
Jméno E-mail Telefon Mobil
Ing. Michal Hlavatý mhlavaty@cmi.cz 271 192 352 731 635 351
Ing. Michal Svoboda msvoboda1@cmi.cz 271 192 422 727 903 730
odborný ředitel pro legální metrologii
Jméno E-mail Telefon Mobil
Ing. František Staněk Ph.D. fstanek@cmi.cz 545 555 103 724 005 925
Mgr. Tomáš Hendrych thendrych@cmi.cz 545 555 414 727 809 659
Referát pro normativní dokumenty
Jméno E-mail Telefon Mobil
Ing. Helena Svobodová hsvobodova@cmi.cz 545 555 135 731 670 422
Referát pro schvalování typů měřidel
Jméno E-mail Telefon Mobil
Mgr. Jan Kalandra jkalandra@cmi.cz 545 555 136 724 159 494
Markéta Blahová mblahova@cmi.cz 545 555 131 734 797 001
Referát pro posuzování způsobilosti
Jméno E-mail Telefon Mobil
Ing. Erich Ludwig eludwig@cmi.cz 545 555 138 724 501 459
Lukáš Rutar lrutar@cmi.cz 545 555 132 602 527 025
Ing. Radim Bočánek rbocanek@cmi.cz 545 555 369 604 228 575
Ing. Jiří Juza jjuza@cmi.cz 545 555 133 702 188 986
odborný ředitel pro ekonomiku
Jméno E-mail Telefon Mobil
Ondřej Kebrle BBA, MSc. okebrle@cmi.cz 545 555 104 725 974 012
Referát správy majetku
Jméno E-mail Telefon Mobil
Ing. Dalibor Täuber dtauber@cmi.cz 545 555 107 602 523 046
Pavla Bártová pbartova@cmi.cz 545 555 150 731 629 941
Ing. Miroslava Staňková mstankova@cmi.cz 545 555 142 730 166 322
Kamila Heřmanová khermanova@cmi.cz 545 555 147 601 090 485
Referát finanční účtárny
Jméno E-mail Telefon Mobil
Ing. Stanislava Keclíková skeclikova@cmi.cz 545 555 145 734 418 842
Jana Dostálová jdostalova@cmi.cz 545 555 143 607 082 620
Petra Gellnerová pgellnerova@cmi.cz 545 555 152 607 082 552
Andrea Stehlíková astehlikova@cmi.cz 545 555 327 607 082 566
Referát pro mzdy a personalistiku
Jméno E-mail Telefon Mobil
Ing. Eva Hráčková ehrackova@cmi.cz 545 555 146 737 292 038
Ing. Tereza Zátopková tzatopkova@cmi.cz 545 555 144 606 049 439
ředitel VOJ, sekretariát VOJ
Jméno E-mail Telefon Mobil
Dr. Ing. Radek Strnad PhD. rstrnad@cmi.cz 266 020 101 739 343 457
Věra Fišarová vfisarova@cmi.cz 266 020 104 727 931 427
Ing. Michaela Kodejšková mkodejskova@cmi.cz 266 020 105
Vladimíra Roudnická vroudnicka@cmi.cz 266 020 135
Lukáš Kalina lkalina@cmi.cz 722 959 246
oddělení primární metrologie elektrické impedance a elektrických veličin
Jméno E-mail Telefon Mobil
Ing. Jiří Zikán jzikan@cmi.cz 266 020 161
Ing. Jan Kučera Ph.D. jkucera@cmi.cz 266 020 500 727 931 393
Ing. Lucie Bártová lbartova@cmi.cz 266 020 193
Ing. Jan Chroust jchroust@cmi.cz 266 020 116
Martin Menc mmenc@cmi.cz 266 020 116
Bc. Tomáš Hrubý thruby@cmi.cz 266 020 116
Jan Maleček jmalecek@cmi.cz 266 020 116
oddělení primární metrologie tepelně-technických veličin
Jméno E-mail Telefon Mobil
Ing. Michal Voldán mvoldan@cmi.cz +420 266 020 181 +420 725 858 471
Ing. Filip Vašíček fvasicek@cmi.cz +420 266 020 188 +420 727 904 737
Ing. Martina Rudolfová mrudolfova@cmi.cz +420 266 020 121 +420 727 918 304
Ing. Lenka Kňazovická Ph.D. lknazovicka@cmi.cz +420 266 020 183 +420 727 851 867
Ing. Lukáš Kolík lkolik@cmi.cz +420 266 020 120 +420 727 851 866
Ing. David Mahovský dmahovsky@cmi.cz +420 266 020 158 +420 727 959 967
Ing. Štěpán Kapounek skapounek@cmi.cz
oddělení primární metrologie vf elektrických veličin
Jméno E-mail Telefon Mobil
Ing. Martin Hudlička Ph.D. mhudlicka@cmi.cz 266 020 174
Ing. Karel Dražil kdrazil@cmi.cz 266 020 173 602 292 086
Ing. Tomáš Pavlíček tpavlicek@cmi.cz 266 020 177
Ing. Jan Grajciar jgrajciar@cmi.cz 266 020 172
oddělení primární metrologie plynných směsí a cert. ref. mat.
Jméno E-mail Telefon Mobil
Ing. Jan Beránek Ph.D. jberanek@cmi.cz 266 020 166 602 558 151
Ivana Žamberová izamberova@cmi.cz 266 020 163 727 931 394
Miroslav Bárta mbarta@cmi.cz 266 020 164 725 858 614
Ing. Luděk Král lkral@cmi.cz 266 020 119 727 851 878
Šárka Jančová sjancova@cmi.cz 266 020 157 601 091 053
oddělení primární metrologie veličin ionizujícího záření
Jméno E-mail Telefon Mobil
Ing. Jan Rusňák Ph.D. jrusnak@cmi.cz 266 020 298 722 087 582
Ing. Jana Sochorová jsochorova2@cmi.cz 266 020 400
Ing. Pavel Auerbach pauerbach@cmi.cz 266 020 400
Ing. Petr Kovář pkovar@cmi.cz 266 020 407 607 803 188
Mgr. Jana Šmoldasová jsmoldasova@cmi.cz 266 020 310 702 291 377
Ing. Jaroslav Šolc Ph.D. jsolc@cmi.cz 266 020 285 702 291 332
RNDr. Pavel Dryák CSc. pdryak@cmi.cz 266 020 244 602 361 724
Mgr. Monika Mazánová Ph.D. mmazanova@cmi.cz 266 020 400 776 419 890
Ing. Ludmila Štemberková lstemberkova@cmi.cz
Ing. Zdeněk Vykydal Dr.rer.nat. zvykydal@cmi.cz 266 020 299
Ing. Vladimír Sochor vsochor@cmi.cz 266 020 285 607 853 049
oddělení teploty, vlhkosti a tlaku
Jméno E-mail Telefon Mobil
RNDr. Pavel Havelec Ph.D. phavelec@cmi.cz 266 020 122 727 931 412
Jindřich Drozda jdrozda@cmi.cz 266 020 125
Lenka Vostřelová lvostrelova@cmi.cz 266 020 125
Marcel Šmídek msmidek@cmi.cz 266 020 123 727 933 991
Jan Procházka jprochazka@cmi.cz 266 020 123
Petr Felix pfelix@cmi.cz 266 020 130
Libor Houska lhouska@cmi.cz 266 020 131 727 918 313
Ing. Josef Vojtíšek jvojtisek@cmi.cz 266 020 122 727 931 413
oddělení výroby standardních radionuklidových zdrojů
Jméno E-mail Telefon Mobil
Ing. Dominika Sosnová dsosnova@cmi.cz 702 291 468
Ing. Jan Krmela jkrmela@cmi.cz 266 020 412 702 291 330
Ing. Karolína Grexová kgrexova@cmi.cz
Ing. Vlasta Suková Ph.D. vsukova@cmi.cz 266 020 460 603 726 324
Ing. Kristýna Kohoutová kkohoutova@cmi.cz
Ing. Mariana Bilousová mbilous@cmi.cz
Renata Obrazová robrazova@cmi.cz 266 020 412
Mgr. Martin Kačur mkacur@cmi.cz 266 020 412 601 360 623
oddělení mechanických zkoušek materiálu
Jméno E-mail Telefon Mobil
Jiří Dlouhý jdlouhy@cmi.cz 266 020 175 602 523 172
Jaroslav Městka jmestka@cmi.cz 266 020 142 734 787 718
Stanislav Podroužek spodrouzek@cmi.cz
oddělení měr a vah
Jméno E-mail Telefon Mobil
Ing. Vladimír Peršl vpersl@cmi.cz 266 020 175 602 523 171
Milan Lukeš mlukes@cmi.cz 266 020 144 727 931 425
Petr Šikl psikl@cmi.cz 266 020 147
Tomáš Havel thavel@cmi.cz 266 020 144 727 931 426
Antonín Grenar agrenar@cmi.cz 266 020 154 727 931 400
Jiří Sobotka jsobotka@cmi.cz 266 020 146 727 851 865
Karel Kunc kkunc@cmi.cz 266 020 144 727 931 398
Petr Beneš pbenes@cmi.cz 266 020 152 720 986 498
Petr Dolejší pdolejsi@cmi.cz 266 020 152 727 931 429
Jan Zázvůrek jzazvurek@cmi.cz 727 931 396
Ondřej Havlička ohavlicka@cmi.cz 266 020 152 734 418 841
Erik Hanuš ehanus@cmi.cz 266 020 140 602 149 416
Miloslav Holeček mholecek1@cmi.cz 266 020 140 602 566 083
Petr Bratršovský pbratrsovsky@cmi.cz 266 020 140 602 190 038
Pavel Hukauf phukauf@cmi.cz 266 020 153 727 931 397
Vladimír Vlček vvlcek@cmi.cz 266 020 140 602 523 173
Bohuslav Fučila bfucila@cmi.cz
oddělení legální metrologie veličin ionizujícího záření
Jméno E-mail Telefon Mobil
RNDr. Henrich Kubala hkubala@cmi.cz 266 020 405 602 101 465
RNDr. Tomáš Soukup tsoukup@cmi.cz 266 020 427 602 680 505
Ing. Miroslava Novotná mnovotna@cmi.cz 381 102 754 702 291 469
Ing. Tomáš Tesař ttesar@cmi.cz 266 020 285 702 291 333
Ivan Rajman irajman@cmi.cz 266 020 411 702 291 335
Ing. Zdeňka Veselá zvesela@cmi.cz 266 020 311 702 291 331
ředitel VOJ, sekretariát VOJ
Jméno E-mail Telefon Mobil
Ing. Vítězslav Suchý vsuchy@cmi.cz 476 105 462 734 396 964
Petra Dolníková pdolnikova@cmi.cz 476 104 330 606 627 004
oddělení měr a vah
Jméno E-mail Telefon Mobil
Ing. Stanislav Bajt sbajt@cmi.cz 476 104 330 602 523 158
Petr Ďuriš pduris@cmi.cz 602 669 698
Milan Černý mcerny@cmi.cz 724 759 177
David Bayer dbayer@cmi.cz 476 104 330 602 649 440
Petr Labaj plabaj@cmi.cz 702 185 969
ředitel VOJ, sekretariát VOJ
Jméno E-mail Telefon Mobil
Ing. Zuzana Pálková Ph.D. zpalkova@cmi.cz 466 670 728 103 606 063 529
Veronika Růžičková vruzickova@cmi.cz 466 670 728 101 724 305 177
Jana Svobodová jsvobodova@cmi.cz 466 670 728 102 727 916 914
Ing. Milada Racková mrackova@cmi.cz 724 106 262
oddělení vlhkosti pevných látek
Jméno E-mail Telefon Mobil
Martin Horák mhorak@cmi.cz 466 670 728 129 602 523 168
Pavel Srpek psrpek@cmi.cz 466 670 728 132 727 872 036
Marcela Vaníčková mvanickova@cmi.cz 466 670 728 128 606 059 692
Karel Bukač kbukac@cmi.cz 466 670 728 129 607 643 123
Ing. Zuzana Burešová Ph.D. zhlouskova@cmi.cz
Bc. Kateřina Kroutilová kkroutilova@cmi.cz
oddělení primární etalonáže průtoku plynu, malého objemu kapalin a refraktometrie
Jméno E-mail Telefon Mobil
Ing. Tomáš Valenta tvalenta@cmi.cz 466 670 728 105 602 551 924
Zdenka Šmídová zsmidova@cmi.cz 466 670 728 114 602 500 054
Ing. Olga Keřková okerkova@cmi.cz 466 670 728 107 731 401 829
Radek Novotný rnovotny1@cmi.cz 466 670 728 107 737 292 040
Mgr. Pavla Valentová pvalentova@cmi.cz 466 670 728 109 727 916 922
Ing. Stanislav Březina sbrezina@cmi.cz 466 670 728 141 607 628 951
Tomáš Vít tvit@cmi.cz 725 954 110
oddělení měr a vah
Jméno E-mail Telefon Mobil
Ladislav Kramář lkramar@cmi.cz 466 670 728 110 602 523 169
Jakub Záruba jzaruba@cmi.cz 466 670 728 117 607 986 320
Milan Kulhánek mkulhanek@cmi.cz 466 670 728 115 602 573 239
Ing. Viktor Šindelář vsindelar@cmi.cz 466 670 728 115 724 305 179
Roman Voleráb rvolerab@cmi.cz 466 670 728 115 734 692 892
Ondřej Škrobal oskrobal@cmi.cz 702 287 361
Jaromír Šindelář jsindelar@cmi.cz 466 670 728 108 724 305 178
Ondřej Panovský Dis. opanovsky@cmi.cz 466 670 728 115 606 063 496
Zdeněk Záruba zzaruba@cmi.cz 466 670 728 106 602 551 925
Čestmír Profous cprofous@cmi.cz 466 670 728 133 734 283 650
Alena Jírová ajirova@cmi.cz 466 670 728 116 720 072 348
Jakub Reimer jreimer@cmi.cz 606 063 497
ředitel VOJ, sekretariát VOJ
Jméno E-mail Telefon Mobil
Ing. Radovan Wiecek rwiecek@cmi.cz 545 555 307 602 523 163
Markéta Hanáková mhanakova@cmi.cz 545 555 309
Jindřich Virgler jvirgler@cmi.cz 545 555 310 602 134 249
Hana Hrozková hhrozkova@cmi.cz 545 555 306 728 381 011
Ing. Ivan Svoboda isvoboda@cmi.cz 545 555 361 727 891 063
Mgr. Eva Klapetková eklapetkova@cmi.cz 545 555 308
Kateřina Adamová kadamova@cmi.cz 545 555 111
oddělení primární etalonáže ss a nf elektrických veličin
Jméno E-mail Telefon Mobil
Ing. Jiří Streit jstreit@cmi.cz 545 555 208 606 631 788
Zdeňka Blatná zblatna@cmi.cz 545 555 301
Mgr. Petr Jakubík Ph.D. pjakubik@cmi.cz 545 555 214 603 565 173
Ing. Věra Nováková Zachovalová Ph.D. vnovakovazachovalova@cmi.cz 545 555 324
Mgr. Martin Šíra Ph.D. msira@cmi.cz 545 555 302
Ing. Pavel Bednář pbednar@cmi.cz 545 555 211
Ing. Stanislav Mašláň smaslan@cmi.cz 545 555 302
Mgr. Tereza Skalická tskalicka@cmi.cz
Ing. Michal Hedvíček mhedvicek@cmi.cz 545 555 301
Robert Stratil rstratil1@cmi.cz
Ing. Romana Kovalová rkovalova@cmi.cz 545 555 214
Ing. Martin Koval Ph.D. mkoval@cmi.cz 545 555 723 725 504 983
Ing. Michal Marek mmarek@cmi.cz
Marek Havlíček DIDr. mhavlicek@cmi.cz 545 555 337
oddělení primární etalonáže hmotnosti
Jméno E-mail Telefon Mobil
Mgr. Jaroslav Zůda Ph.D. jzuda@cmi.cz 545 555 230 602 551 921
oddělení primární metrologie tlaku, vakua a malého hmotnostního průtoku
Jméno E-mail Telefon Mobil
Ing. Zdeněk Krajíček Ph.D. zkrajicek@cmi.cz 545 555 297 724 121 129
Bc. Václav Páviš vpavis@cmi.cz 545 555 237
Mgr. Dominik Pražák Ph.D. dprazak@cmi.cz 545 555 226 734 681 579
Ing. Richard Páviš rpavis@cmi.cz 545 555 237
Jaroslav Horák jhorak@cmi.cz 545 555 224
Mgr. Martin Vičar Ph.D. mvicar@cmi.cz 545 555 299 734 411 406
Ing. Tomáš Hajduk Ph.D. thajduk@cmi.cz 545 555 225 737 292 043
Marek Lauč mlauc@cmi.cz 545 555 326
Ing. Václav Sedlák vsedlak@cmi.cz 545 555 226 607 029 211
Mgr. Renata Řeháková rrehakova@cmi.cz 545 555 224
Zdeněk Přidal zpridal@cmi.cz
oddělení primární nanometrologie a technické délky
Jméno E-mail Telefon Mobil
Mgr. Petr Klapetek Ph.D. pklapetek@cmi.cz 545 555 709 734 423 706
Ing. David Nezval dnezval@cmi.cz 545 555 720
Mgr. Miroslav Valtr Ph.D. mvaltr@cmi.cz 545 555 337
Mgr. Anna Charvátová Campbell Ph.D. acharvatovacampbell@cmi.cz 545 555 337
doc. Mgr. Jan Martinek Ph.D. jmartinek@cmi.cz 545 555 720
Mgr. Radek Šlesinger Ph.D. rslesinger@cmi.cz 545 555 337
Dr. Nupinder Jeet Kaur nkaur@cmi.cz
Bc. Václav Hortvík vhortvik@cmi.cz 545 555 236
Ing. Petr Grolich pgrolich@cmi.cz 545 555 720
Mgr. Jiří Šperka Ph.D. jsperka@cmi.cz 545 555 337
Ing. Václav Duchoň vduchon@cmi.cz 545 555 207 724 106 261
Ing. Jan Šrámek Ph.D. jsramek@cmi.cz 545 555 205 737 292 042
Martina Lancouchová mlancouchova@cmi.cz 545 555 210 727 900 568
Zdeňka Macháčková zmachackova@cmi.cz 545 555 210 606 642 699
Jaroslav Klíma jklima@cmi.cz 545 555 205
Ivan Sláma islama@cmi.cz 545 555 210 727 939 419
oddělení primární etalonáže průtoku kapalin,rychlosti proudění a tepla
Jméno E-mail Telefon Mobil
Mgr. Jindřich Bílek Ph.D. jbilek2@cmi.cz 545 555 717 733 677 364
Josef Pospíšil jpospisil@cmi.cz 545 555 202 724 048 243
Tomáš Přichystal tprichystal@cmi.cz 545 555 202 720 987 481
Mgr. Jan Geršl Ph.D. jgersl@cmi.cz 545 555 718 602 528 299
Ing. Zdeněk Toufar ztoufar@cmi.cz 545 555 304 733 677 365
Ing. Zuzana Kalousová zkalousova@cmi.cz 545 555 717 734 694 363
Ing. Stanislav Kalous skalous@cmi.cz 545 555 304 724 121 128
Ing. Miroslava Benková Ph.D mbenkova@cmi.cz 545 555 717 734 877 960
Ing. Jaroslav Synáč CSc. jsynac@cmi.cz 545 555 202 602 378 425
Ing. Jan Sluše Ph.D. jsluse@cmi.cz 545 555 718 724 508 747
Ing. Jaroslav Foltýnek jfoltynek@cmi.cz 545 555 304 727 826 624
Ing. Peter Škrovánek pskrovanek@cmi.cz 545 555 304 702 012 561
Ing. Stanislav Knotek Ph.D. sknotek@cmi.cz 545 555 718 702 166 992
Bc. Roman Stratil rstratil@cmi.cz 545 555 202 720 987 482
Mgr. Darina Žajdlíková dzajdlikova@cmi.cz 545 555 202 603 891 923
Ing. Jan Pavlas jpavlas@cmi.cz 545 555 717 722 502 835
Ing. Jaroslav Štěpánek Ph.D. jstepanek@cmi.cz 545 555 718 722 970 603
oddělení primární etalonáže fyzikální chemie
Jméno E-mail Telefon Mobil
Mgr. Martina Vičarová Ph.D. mvicarova@cmi.cz 545 555 322 724 903 256
Mgr. Matilda Roziková Ph.D. mrozikova@cmi.cz 545 555 322 734 264 743
Lenka Mihulová lmihulova@cmi.cz 545 555 322
Mgr. Peter Bartoš pbartos@cmi.cz 545 555 334 702 009 104
oddělení akustiky
Jméno E-mail Telefon Mobil
Ing. Zdeněk Vyhlídka zvyhlidka@cmi.cz 545 555 212 720 155 165
Radomír Hanzl rhanzl@cmi.cz 545 555 209 725 978 274
oddělení teploty a vlhkosti
Jméno E-mail Telefon Mobil
Ing. Jiří Bílek jbilek@cmi.cz 545 555 239 734 411 405
František Čuma fcuma@cmi.cz 545 555 239
Petr Mihula pmihula@cmi.cz 545 555 303
Michal Havlík mhavlik@cmi.cz 545 555 239
Vítězslava Cimrmanová vcimrmanova@cmi.cz 545 555 303
Jakub Otych jotych1@cmi.cz 545 555 314 724 121 127
oddělení měr a vah
Jméno E-mail Telefon Mobil
Ing. Klára Bendová kbendova@cmi.cz 545 555 227 606 647 632
Jiří Macháček jmachacek@cmi.cz 545 555 229 602 523 162
Petr Čefelín pcefelin@cmi.cz 545 555 229 602 689 426
Marek Kaláb mkalab@cmi.cz 545 555 229 724 046 869
Jiří Teplý jteply@cmi.cz 545 555 229 602 523 161
Miroslav Machala mmachala@cmi.cz 545 555 229 724 047 853
Jiří Černoušek jcernousek@cmi.cz 545 555 229 724 046 914
Vojtěch Vávra vvavra@cmi.cz 545 555 229 601 086 786
Petr Vávra pvavra@cmi.cz 722 976 738
oddělení legální metrologie a posuzování shody v oboru měření hmotnosti
Jméno E-mail Telefon Mobil
Ing. Ivan Kříž ikriz@cmi.cz 545 555 230 602 134 237
Ing. Jan Kucharčík jkucharcik@cmi.cz 545 555 230 601 132 196
ředitel VOJ, sekretariát VOJ
Jméno E-mail Telefon Mobil
Ivo Pitra ipitra@cmi.cz 553 625 308 602 523 268
Šárka Reichelová sbabusova@cmi.cz 553 625 308 605 208 026
oddělení měr a vah
Jméno E-mail Telefon Mobil
Ing. Renata Škrobánková rskrobankova@cmi.cz 553 625 308 702 282 780
Pavel Lissek plissek@cmi.cz 607 068 319
Pavel Malý pmaly@cmi.cz 553 625 308 702 210 811
Marek Reichel mreichel@cmi.cz 553 625 308 606 159 788
Bc. Petr Maněk pmanek@cmi.cz 553 625 308 724 334 436
Jan Havelka jhavelka1@cmi.cz 553 625 308 702 282 779
Pavel Bartusek pbartusek@cmi.cz 553 625 308 724 028 196
Daniel Kuděla dkudela@cmi.cz 553 625 308 720 942 800
Jiří Klapuch jklapuch@cmi.cz 553 625 308 720 942 879
ředitel VOJ, sekretariát VOJ
Jméno E-mail Telefon Mobil
František Libra flibra@cmi.cz 585 226 416 602 523 269
Eva Hudcová ehudcova@cmi.cz 585 226 416 702 015 503
oddělení měr a vah
Jméno E-mail Telefon Mobil
Radek Uvízl ruvizl@cmi.cz 585 226 416 702 015 641
Radim Říha rriha@cmi.cz
Vojtěch Hándl vhandl@cmi.cz 585 226 416 702 015 631
Ing. Karel Kožoušek kkozousek@cmi.cz 702 015 626
Petr Krejčíř pkrejcir@cmi.cz 585 204 240 727 903 055
ředitel VOJ, sekretariát VOJ
Jméno E-mail Telefon Mobil
Dr. Ing. Marek Šmíd msmid@cmi.cz 257 288 328 602 751 168
Ing. Michal Bartoš mbartos@cmi.cz 257 288 399 602 190 267
Ing. Nikola Šmidmayerová nsmidmayerova@cmi.cz 257 288 381 606 792 533
Sylva Pokorná spokorna@cmi.cz 257 288 307
Magda Buttorazová mbuttorazova@cmi.cz 257 288 313 602 751 186
oddělení síly a momentu síly
Jméno E-mail Telefon Mobil
Ing. Lukáš Vavrečka Ph.D. lvavrecka@cmi.cz 257 288 377 733 115 114
Ing. Miloslav Chlumský mchlumsky@cmi.cz 257 288 308 724 371 279
Jaroslav Riedl jriedl@cmi.cz 257 288 309 602 537 732
Ing. Petr Kašpar pkaspar@cmi.cz 257 288 391 724 367 735
Tomáš Steinbach tsteinbach@cmi.cz
oddělení akustiky a kinematiky
Jméno E-mail Telefon Mobil
Ing. Marek Blabla mblabla@cmi.cz 257 288 316 737 292 045
Ing. Milan Prášil CSc. mprasil@cmi.cz 257 288 349 733 696 109
Ing. Jiří Zich jzich@cmi.cz 257 288 344 734 643 285
Ing. Jindřich Chval CSc. jchval@cmi.cz 257 288 302 734 765 877
David Kramář dkramar@cmi.cz 257 288 348 734 514 168
Ing. Enrico Buttoraz ebuttoraz@cmi.cz 257 288 348 737 292 044
Ing. Stanislav Hynek shynek@cmi.cz 257 288 374 702 124 842
Ing. Roman Kouřimský rkourimsky@cmi.cz 257 288 305 730 169 462
Ing. Jana Pavlanská jpavlanska@cmi.cz
oddělení tvrdosti a drsnosti povrchu
Jméno E-mail Telefon Mobil
Ing. Jiří Borovský jborovsky@cmi.cz 257 288 319 602 190 268
oddělení kvantové metrologie délky
Jméno E-mail Telefon Mobil
RNDr. Petr Balling Ph.D. pballing@cmi.cz 257 288 326 602 190 269
Mgr. Petr Křen pkren@cmi.cz 257 288 388 702 292 649
Ing. Pavel Mašika pmasika@cmi.cz 257 288 304
RNDr. Miroslav Doležal mdolezal@cmi.cz 257 288 326 702 292 648
oddělení technické délky
Jméno E-mail Telefon Mobil
doc. Ing. Vít Zelený CSc. vzeleny@cmi.cz 257 288 387 602 537 733
Pavel Skalník pskalnik@cmi.cz 257 288 358 602 780 868
Ing. Jaromír Hynek jhynek@cmi.cz 257 288 333 734 514 167
Ing. Jakub Sýkora jsykora@cmi.cz 257 288 332 727 956 609
doc. Ing. Ivana Linkeová Ph.D. ilinkeova@cmi.cz
Ing. Jan Soukal jsoukal@cmi.cz 257 288 315 737 058 810
oddělení elektromagnetických veličin
Jméno E-mail Telefon Mobil
Ing. Renata Styblíková Ph.D. rstyblikova@cmi.cz 257 288 335 602 196 072
doc. Ing. Karel Draxler CSc. kdraxler@cmi.cz 257 288 351 724 065 117
Ing. Michal Ulvr Ph.D. mulvr@cmi.cz 257 288 340 734 522 098
Vladimír Kohout vkohout@cmi.cz 257 288 323 734 695 027
Ing. Jan Hlaváček Ph.D. jhlavacek@cmi.cz 257 288 378 776 640 470
oddělení radiometrie a fotometrie
Jméno E-mail Telefon Mobil
Dott. Geiland Porrovecchio gporrovecchio@cmi.cz 257 288 303 734 424 218
Ing. Petr Kliment pkliment@cmi.cz 257 288 303 724 371 261
Radim Kohout rkohout@cmi.cz 257 288 394 737 292 046
Ing. Petr Linduška plinduska@cmi.cz 257 288 336 702 124 841
Mgr. Petr Klenovský Ph.D. pklenovsky1@cmi.cz 722 183 647
Ing. Oleg Kolář okolar@cmi.cz 271 192 368 734 695 028
Mgr. Petr Matějíček pmatejicek@cmi.cz 257 288 394 603 555 125
Ing. Břetislav Osmík bosmik@cmi.cz 257 288 336 702 119 849
Ing. Jana Gerneschová jgerneschova@cmi.cz 725 839 912
Jan Šmíd jsmid@cmi.cz 271 192 368 608 065 402
Lenka Horáčková lhorackova@cmi.cz 257 288 329 734 827 747
Ing. Ondřej Beníšek obenisek@cmi.cz 257 288 390 608 889 564