Jste zde

Vnitřní organizační jednotka (VOJ)

Název

Oblastní inspektorát Pardubice

Adresa

Průmyslová 455, 530 03 Pardubice

Telefon

466 670 688

Fax

466 670 931

Ředitel

Ing. Milada Racková

Telefon: 466 670 728 103 

E-mail: mrackova@cmi.cz

Územní působnost podle okresu

Mapa

Provozní doba pro veřejnost

pondělí až pátek: 7:00 až 15:00 hodin 

ověřování taxametrů: každý pátek od 7:00 do 15:30 hodin

UPOZORNĚNÍ: Laboratoře objemu a průtoku plynu ČMI, detašované pracoviště Skuteč, jsou od 1.9.2016 přestěhovány na ČMI OI Pardubice, Průmyslová 455, tel.: 466 670 728.

Objednávky se přijímají u vedoucích oddělení viz následující přehled