Jste zde

Vnitřní organizační jednotka (VOJ)

Název

Oblastní inspektorát Pardubice

Adresa

Průmyslová 455, 530 03 Pardubice

Telefon

466 670 688

Fax

466 670 931

Ředitel

Ing. Milada Racková

Telefon: 466 670 728 103 

E-mail: mrackova@cmi.cz

Územní působnost podle okresu

Mapa

Provozní doba pro veřejnost

pondělí až pátek: 7:00 až 15:00 hodin 

ověřování taxametrů: každý pátek od 7:00 do 15:30 hodin

UPOZORNĚNÍ: Oddělení malého objemu je od 1.1.2019 součástí laboratoře primární etalonáže průtoku plynu, malého objemu a refraktometrie. Kalibraci odměrných nádob a pístových objemových odměrných přístrojů provádí Ing. Keřková, tel.: 731 401 829.

UPOZORNĚNÍ: Od ledna 2019 zastupuje vedoucí odd. 5011 Ing. Lucii Pitrovou Netolickou Ing. M. Racková, tel.: 724106262.

Objednávky se přijímají u vedoucích oddělení viz následující přehled