Jste zde

Vnitřní organizační jednotka (VOJ)

Název

Oblastní inspektorát Pardubice

Adresa

Průmyslová 455, 530 03 Pardubice

Telefon

466 670 688

Fax

466 670 931

Ředitel

Ing. Milada Racková

Telefon: 466 670 728 103 

E-mail: mrackova@cmi.cz

Územní působnost podle okresu

Mapa

Provozní doba pro veřejnost

pondělí až pátek: 7:00 až 15:00 hodin 

UPOZORNĚNÍ: ověřování taxametrů: každý pátek od 7:00 do 14:30 hodin.  Doba krátkodobého používání měřících sestav taxametru vozidel taxislužby mezi opravou provedenou od 6.2.2020 do 7.6.2020 a ověřením je prodloužena na 90 dní, pro opravy od 8.6.2020 je tato doba opět 30 dní.

Totéž platí pro váhy s automatickou a neautomatickou činností. Podrobnosti viz dokment 011-RS-C003-20 na https://www.cmi.cz/sites/all/files/public/download/Rozhodnut%C3%AD%2003_2020.pdf 

UPOZORNĚNÍ: Oddělení malého objemu je od 1.1.2019 součástí laboratoře primární etalonáže průtoku plynu, malého objemu a refraktometrie. Kalibraci odměrných nádob a pístových objemových odměrných přístrojů provádí Ing. Keřková, tel.: 731 401 829.

UPOZORNĚNÍ: Od ledna 2020 je vedoucí odd. 5011 Ing. Zuzana Pálková, tel.: 606063529, e-mail: zpalkova@cmi.cz.

Objednávky se přijímají u vedoucích oddělení viz následující přehled