Jste zde

oddělení měr a vah

Vnitřní organizační jednotka

Název oddělení

oddělení měr a vah

Číslo

2051

Adresa

U Sirkárny 33/5, 370 04 České Budějovice

Vedoucí oddělení

Petr Liška

Telefon:  

E-mail: pliska@cmi.cz

Mapa

Obory kalibrací

 • čas a frekvence
 • hmotnost
 • objem
 • průtok

Kalibrované přístroje

 • kontrolní lihová měřidla
 • stacionární nádrže
 • objemová průtočná měřidla
 • objemová průtočná měřidla na kapalná paliva
 • přepravní sudy a tanky
 • kovové odměrné nádoby
 • výčepní nádoby
 • závaží třídy E2 (dle OIML R111)
 • závaží třídy F1 (dle OIML R111)
 • závaží třídy F2 (dle OIML R111)
 • závaží třídy M1 (dle OIML R111)
 • etalonové závaží
 • závaží speciální
 • jiná tělesa
 • závaží třídy M2 (dle OIML R111)
 • závaží třídy M3 (dle OIML R111)
 • váhy s neautomatickou činností
 • váhy s automatickou činností
 • mechanicky ovládané stopky

Ověřovaná stanovená měřidla

Další služby

 • realizace kontrol hotově baleného zboží podle §9a zákona č. 505/90 Sb. o metrologii v platném znění
 • výkon státní metrologické kontroly měřidel, státního metrologického dozoru (u autorizovaných metrologických středisek, u výrobců a opravců stanovených měřidel, u uživatelů měřidel)
 • registrace subjektů provádějících výrobu, opravu a montáž stanovených měřidel - § 14, 19 zákona 505/1990 Sb.o metrologii v platném znění
 • poradenská, konzultační a školící činnost v oblasti metrologie