Jste zde

Vnitřní organizační jednotka (VOJ) - CMI Directorate

Název

Certifikační orgán pro měřidla

Adresa

Okružní 31, 638 00 Brno

Telefon

545 555 111

Fax

548 523 049

Ředitel

RNDr. Pavel Klenovský

Telefon: 545 555 101 

E-mail: pklenovsky@cmi.cz

Mapa

Objednávky se přijímají u vedoucích oddělení viz následující přehled