Jste zde

oddělení primární metrologie vf elektrických veličin

Vnitřní organizační jednotka

Název oddělení

oddělení primární metrologie vf elektrických veličin

Číslo

1013

Adresa

Radiová 1136/3, 102 00 Praha - Hostivař

Vedoucí oddělení

Ing. Karel Dražil

Telefon: 266 020 173, 266 020 178, 266 020 177, 266 020 170 

E-mail: kdrazil@cmi.cz

Mapa

Obory kalibrací

 • čas a frekvence
 • elektrické veličiny a magnetismus

Kalibrované přístroje

 • měřidla výkonu
 • Field probe
 • zdroje výkonu
 • výkonová čidla
 • Waveguide termination
 • pasivní zařízení 50 Ω
 • pasivní zařízení
 • Multiport, splitter
 • Horn antenna
 • RF generátory
 • RF voltmetry
 • osciloskopy
 • vf wattmetry
 • passive/active devices
 • Active or passive loop antenna, reference value for unit: S m-1
 • kmitočtové etalony
 • časové čítače
 • elektronické čítače

Další služby

 • měření provozních parametrů mikrovlnných subsystémů - datové generátory, šumové číslo (parametry), přizpůsobení, atd.
 • kalibrace generátorů, vazebních prvků a dalších pomocných zařízení pro oblast elektromagnetické kompatibility (EMC), částečně akreditováno:
  • ČSN EN 61000-4-2 (Elektrostatický výboj – zkouška odolnosti)
  • ČSN EN 61000-4-4 (Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny impulzů)
  • ČSN EN 61000-4-5 (Rázový impuls – Zkouška odolnosti)
  • ČSN EN 61000-4-6 (Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli)
  • ČSN EN 61000-4-8 (Magnetické pole síťového kmitočtu)
  • ČSN EN 61000-4-9 (Pulzy magnetického pole)
  • ČSN EN 61000-4-11 (Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí)
  • ČSN EN 61000-4-12 (Oscilační vlny – Zkoušky odolnosti)
  • ČSN EN 61000-4-18 (Tlumená oscilační vlna)
  • ČSN EN 55016-1 (dříve CISPR 16-1, Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti)
  • kalibrace zařízení podle různých automobilových norem (ISO 7637-2, ISO 16750-2 a další - jsme schopni uspokojit i velmi individuální požadavky)
 • NOVÉ kalibrace testerů palubního vybavení letadel Aeroflex (Cobham) IFR 4000, IFR 6000
 • spolupráce na evropských metrologických projektech
  • metody měření chybových parametrů digitálně modulovaných signálů (EMRP IND16 Ultrafast http://www.ptb.de/emrp/ultrafast.html)
   IND16
  • zajištění návaznosti měření rozptylových parametrů a měření symetrických prvků pomocí vektorového analyzátoru obvodů (EMRP SIB62 http://www.hfcircuits.org)
   SIB62
  • metrologická návaznost pro vícestavové optické modulační formáty (viz projekt IND51 MORSE http://projects.npl.co.uk/emrp-ind51-morse/)
   IND51
  • spolupráce při vývoji spektrometru 50-500 GHz pracujícího v kmitočtové oblasti (EMRP NEW07 http://www.ptb.de/emrp/thz_security.html)
   NEW07
  • spolupráce při návrhu metod pro měření kvality signálu v bezdrátových sítích páté generace (5G); metrologie pro širokopásmová nelineární měření (http://empir.npl.co.uk/met5g/)
   MET5G
  • zlepšení měřicích schopností v oborech měření vf výkonu, s-parametrů a EMC ve spolupráci s ostatními evropskými národními metrologickými instituty (http://rfmw.cmi.cz/)
   RFMW
 • poradenská a konzultační činnost, zajištění odborné teoretického a praktického školení pro podnikovou metrologii s osvědčením o způsobilosti osob provádět metrologické výkony
 • souhrn služeb pro tisk, ukázky kalibrovaných zařízení ke stažení (kliknout na obrázek nebo zde)
  Služby ČMI vysokofrekvenční a mikrovlnná měření