Jste zde

oddělení radiometrie a fotometrie

Vnitřní organizační jednotka

Název oddělení

oddělení radiometrie a fotometrie

Číslo

8018

Adresa

V Botanice 1504/4, 150 72 Praha - Smíchov

Vedoucí oddělení

Dr. Ing. Marek Šmíd

Telefon: 257 288 328, 257 288 329 

E-mail: msmid@cmi.cz

Mapa

Obory kalibrací

 • fotometrie a radiometrie

Kalibrované přístroje

 • lampa s wolframovým vláknem, jiné zdroje
 • luxmetr
 • širokopásmový detektor
 • vláknově optické detektory křemíkových pastí
 • UV-A radiometr
 • spektrálně neutrální materiál
 • zdroj použitý v oblasti vláknové optiky
 • analyzátor optického spektra
 • měřič vlnových délek
 • kolorimetry a kolorimetrické fotometry a jejich etalony pro měření reflexních kolorimetrických vlastností povrchu
 • kolorimetry a kolorimetrické fotometry pro měření reflexních kolorimetrických vlastností povrchu
 • leskoměr, etalon lesku
 • zdroje viditelného záření
 • zdroje UV záření
 • optické transmisní filtry, spektrofotometr
 • etalon optických hustot, densitometr
 • optický radiometr, spektrální analyzátor
 • optický atenuátor
 • spektrální analyzátor, zdroj laserového záření
 • etalon svítovosti
 • etalon světelného toku

Ověřovaná stanovená měřidla

Další služby

 • konzultace
 • vývoj metod měření
 • kalibrace a ověřování luxmetrů: objednávkový formulář pro kalibraci, pro ověření; vyplněný formulář zasílejte na tento e-mail: luxmetry@cmi.cz