Jste zde

oddělení radiometrie a fotometrie

Vnitřní organizační jednotka

Název oddělení

oddělení radiometrie a fotometrie

Číslo

8018

Adresa

V Botanice 1504/4, 150 72 Praha - Smíchov

Vedoucí oddělení

Dr. Ing. Marek Šmíd

Telefon: 257 288 328, 257 288 329 

E-mail: msmid@cmi.cz

Mapa

Obory kalibrací

  • fotometrie a radiometrie

Kalibrované přístroje

  • lampa s wolframovým vláknem, jiné zdroje
  • luxmetr
  • širokopásmový detektor
  • vláknově optické detektory křemíkových pastí
  • UV-A radiometr
  • spektrálně neutrální materiál
  • zdroj použitý v oblasti vláknové optiky
  • analyzátor optického spektra
  • měřič vlnových délek
  • kolorimetry a kolorimetrické fotometry a jejich etalony pro měření reflexních kolorimetrických vlastností povrchu
  • kolorimetry a kolorimetrické fotometry pro měření reflexních kolorimetrických vlastností povrchu
  • leskoměr, etalon lesku
  • zdroje viditelného záření
  • zdroje UV záření
  • optické transmisní filtry, spektrofotometr
  • etalon optických hustot, densitometr
  • optický radiometr, spektrální analyzátor
  • optický atenuátor
  • spektrální analyzátor, zdroj laserového záření
  • etalon svítovosti
  • etalon světelného toku

Ověřovaná stanovená měřidla

Další služby

  • konzultace
  • vývoj metod měření