Jste zde

Vnitřní organizační jednotka (VOJ)

Název

TESTCOM Praha

Adresa

Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha - Chodov

Telefon

271 192 111

Fax

271 192 266

Ředitel

Ing. Pavel Nováček

Telefon: 271 192 360 

E-mail: pnovacek@cmi.cz

Mapa

Provozní doba pro veřejnost

pondělí až pátek: 8:00 až 14:00 hodin

Objednávky se přijímají u vedoucích oddělení viz následující přehled

Číslo Název oddělení Další specifikace
8501
8502
8551

Laboratoře elektromagnetické kompatibility, rádiových zařízení a elektrické bezpečnosti

Vedoucí: Ing. Pavel Jonáš, pjonas@cmi.cz

Laboratoř poskytuje platformu pro zkušební zařízení pro notifikovanou osobu ČMI č. 1383 pro následující:

 • Směrnice 1999/5/EC – Rádiová a telekomunikační koncová zařízení
 • Směrnice 90/384/EEC – Váhy s neautomatickou činností
 • Směrnice 2004/22/EC – Měřící přístroje
 • a také pro certifikační orgán pro výrobky (COV)

Laboratoř je akreditována k provádění testů následujících produktů podle normy (EN, OIML):
Měřicí přístroje, zařízení informačních technologií, váhy,
kontrolní a laboratorní vybavení, měřiče výkonu, průtokoměry, lékařské vybavení,
komponenty automobilového průmyslu, výrobky pro železnice, domácí spotřebiče, stroje,
elektrická nářadí, osvětlovací zařízení, poplašné systémy, stroje se spalovacími motory, dálkové ovladače, výrobky telemetrie, rádiové poplachové systémy a další zařízení krátkého dosahu (SRD), rádiové ovládání přístupu, zařízení Bluetooth, rádiové vysílače, vysílače zvuku a televize, mikrovlnná zařízení, výkonové transformátory a komponentní zařízení.

Seznam akreditovaných etalonů ze všech poboček je k dispozici na vyžádání.
Laboratoř nabízí specializované služby během fáze vývoje výrobků.

Elektromagnetická kompatibilita

Laboratoř pokrývá všechny zkoušky EMC  (EMI a EMS) výrobku podle harmonizovaných norem, např.:

 • měření rušivého napětí a proudu na portech zařízení - frekvenční rozsah 9 kHz - 30MHz
 • měření rušivého výkonu - frekvenční rozsah 30 MHz - 300 MHz
 • měření elektromagnetického pole - frekvenční rozsah 9 kHz - 26000 MHz
 • měření harmonických složek proudu a napětí při průmyslové frekvenci 50 Hz pro 1 a 3 fázová zařízení
 • měření blikání
 • ESD - elektrostatický výboj
 • Odolnost proti vyzařování (26 MHz - 4 GHz)
 • rychlé přechody / Burst
 • nárust
 • provozní odolonost (150 kHz - 230 MHz) a BCI testy (automobilový průmysl)
 • odolnost vůči magnetickým polím

Vybavení laboratoře:

 • Bezodrazová (anechoická) hala pro testování EMI a EMS. Hlavní parametry haly jsou:

• frekvenční rozsah 20 MHz - 26 GHz, měření vzdáleností 10 m a 3 m umožňuje
  provádět zkoušky podle norem EN 55011 a EN 60601-1-2 bez omezení
• průměr točny 4 m, maximální přípustné zatížení 2000 kg
• rozměry vstupních bran 3 m x 2,5 m (Š x V)
• možnosti připojení externích zařízení (koaxiální kabely, datová vedení, optika)   kabely, ethernet)
• výfukový systém anechoické haly umožňuje testování spalovacích motorů
• testování řízené softwarem umožňuje automatické testování

 • 2 stíněné místnosti pro prováděná měření (obě EMI)
 • specializovaná pracoviště pro testování odolnosti (ESD, burst, nárust, provozní odolnost a další)
 • mobilní laboratoř pro testování železničních a jiných vozidel u zákazníka

Rádiová zařízení

Laboratoř provádí akreditované zkoušky rádiových zařízení podle harmonizovaných norem

 • operating in the frequency band from 9 kHz up to 40 GHz
 • with RF output power at the antenna connector or radiated from μW up to kW

Radio and telecommunication terminal equipment shall fulfil the essential requirements
according to the Directive 1999/5/EC (R&TTE directive) which are defined in the harmonized
standards alternatively the conformity shall be assessed by notified body. The parameters
which influence the effective use of the frequency spectrum are in the scope of the evaluation.

The laboratory covers tests and measurements as:

 • transmitter RF power conducted or radiated
 • kmitočtové chyby
 • adjacent channel power
 • spurious emissions (conducted or radiated)
 • citlivost příjímačů (BER, SINAD)
 • měření parametrů v normálních a extrémních podmínkach zkoušky
 • měření dalších parametrů podle harmonizovanch norem

Vybavení laboratoře:

 • small anechoic chamber for measurement the radio equipment radiation
 • shielded chamber with climatic chamber for tests of the radio parameters under normal and extreme test conditions
 • specialized test equipment for tests of radio equipment

Electrical safety

The laboratory is accredited and tests according to harmonized standards the equipment produced by the electrotechnical industry :
Electrical and electronic products and radio and telecommunication terminal equipment
shall fulfil the essential requirements according to the Directive 2006/95/EC (Low voltage
directive) and Directive 1999/5/EC (R&TTE directive).The fundamental parameters are
defined in harmonized standards.

The laboratory covers tests and measurements in the field of electrical safety as:

 • needle-flame test method and glowing/hot-wire based test methods
 • touch current and current through protective conductor
 • specific dielectric strength, insulating and contact resistance
 • input and output parameters of equipment
 • normal and abnormal operation of equipment, including temperature rise
 • odolnost proti vlhkosti
 • mechanical resistance and strength
 • odolnost proti teplu
 • resistance to short circuit and overload
 • access to hazardous part
 • test vlivu na životní prostředí

Vybavení laboratoře:

 • climatic chamber for temperature range from -25 °C to +100 °C and humidity from 10 % to 95 %
 • heating chamber up to 300 °C and volume 80 l
 • workplace for the fire testing
 • generators of pulse wave 1.2 μs/50 μs a 10 μs/700 μs
 • measuring and ancillary equipment for above mentioned tests
8552

Další informace

ČMI TESTCOM Praha zajišťuje zkoušky telekomunikačních a elektrických zařízení a komplexní technickou podporu plánování a návrhu kmitočtů pro telekomunikační služby.

Ekonomicko-správní oddělení zajišťuje provoz pracovišť ČMI a celého areálu Hvožďanská 3.