Jste zde

oddělení technické délky

Vnitřní organizační jednotka

Název oddělení

oddělení technické délky

Číslo

8015

Adresa

V Botanice 1504/4, 150 72 Praha - Smíchov

Vedoucí oddělení

doc. Ing. Vít Zelený CSc.

Telefon: 257 288 387, 257 288 358 

E-mail: vzeleny@cmi.cz

Mapa

Obory kalibrací

 • délka
 • rovinný úhel

Kalibrované přístroje

 • výškoměry
 • stupňové měrky
 • vnější válec (kolík, píst, trn, drát)
 • vnitřní válec (kroužek)
 • koule
 • 90° (ocelový, žulový, zkušební) hranol (úhelník)
 • 90° příměrný válec (válcový úhelník)
 • trny
 • kroužky
 • deska s koulemi
 • tyč s koulemi
 • souřadnicové měřicí stroje (CMM)
 • sestava válec/píst
 • 1D měřicí stroje (délkoměry)
 • souřadnicové měřicí stroje
 • etalony délky
 • měřická pásma
 • měřidla délky
 • měřidla vzdálenosti

Ověřovaná stanovená měřidla

Další služby

 • školení a zkoušky pracovníků organizací, včetně vystavení Osvědčení o způsobilosti k provádění metrologických výkonů
 • typové zkoušky a technické posudky