Jste zde

oddělení měr a vah

Kontakt

1053 - oddělení měr a vah
Radiová 1136/3, 102 00 Praha - Hostivař

Vnitřní organizační jednotka

Vedoucí oddělení

Mapa

Seznam rezervací metrologických služeb

  Zrušení rezervace

  Obory kalibrací

  • hmotnost
  • objem
  • průtok

  Kalibrované přístroje

  • kontrolní lihová měřidla
  • objemová průtočná měřidla
  • objemová průtočná měřidla na kapalná paliva
  • závaží třídy E2 (dle OIML R111)
  • závaží třídy F1 (dle OIML R111)
  • závaží třídy F2 (dle OIML R111)
  • závaží třídy M1 (dle OIML R111)
  • etalonové závaží
  • závaží speciální
  • jiná tělesa
  • závaží třídy M2 (dle OIML R111)
  • závaží třídy M3 (dle OIML R111)
  • váhy s neautomatickou činností
  • váhy s automatickou činností

  Ověřovaná stanovená měřidla

  Další služby

  • objednávky na e-mail: oiprahahmotnost@cmi.cz
  • poradenská a konzultační činnost
  • odborně teoretická a praktická školení pro podnikovou metrologii
  • odborný metrologický dohled v podnicích a expertní posuzovatelské činnosti při akreditacích metrologických pracovišť