Jste zde

oddělení měr a vah

Kontakt

1053 - oddělení měr a vah
Radiová 1136/3, 102 00 Praha - Hostivař

Vnitřní organizační jednotka

Vedoucí oddělení

Mapa

Seznam rezervací metrologických služeb

Zrušení rezervace

Obory kalibrací

 • hmotnost
 • objem
 • průtok

Kalibrované přístroje

 • kontrolní lihová měřidla
 • objemová průtočná měřidla
 • objemová průtočná měřidla na kapalná paliva
 • závaží třídy E2 (dle OIML R111)
 • závaží třídy F1 (dle OIML R111)
 • závaží třídy F2 (dle OIML R111)
 • závaží třídy M1 (dle OIML R111)
 • etalonové závaží
 • závaží speciální
 • jiná tělesa
 • závaží třídy M2 (dle OIML R111)
 • závaží třídy M3 (dle OIML R111)
 • váhy s neautomatickou činností
 • váhy s automatickou činností

Ověřovaná stanovená měřidla

Další služby

 • objednávky na e-mail: oiprahahmotnost@cmi.cz
 • poradenská a konzultační činnost
 • odborně teoretická a praktická školení pro podnikovou metrologii
 • odborný metrologický dohled v podnicích a expertní posuzovatelské činnosti při akreditacích metrologických pracovišť