Jste zde

oddělení tvrdosti a drsnosti povrchu

Kontakt

8013 - oddělení tvrdosti a drsnosti povrchu
V Botanice 1504/4, 150 72 Praha - Smíchov
Tel: 

Vnitřní organizační jednotka

Vedoucí oddělení

Mapa

Seznam rezervací metrologických služeb

  Zrušení rezervace

  • Zrušit rezervaci můžete zde 

  Obory kalibrací

  • drsnost
  • tvrdost

  Kalibrované přístroje

  • etalon hloubky (rýhy, prohlubně), výšky schodu (např. ISO 5436-1 Type A)
  • periodický etalon (etalon rozteče) (např. ISO 5436-1 typ C)
  • etalon drsnosti povrchu (např. ISO 5436-1 typ D)
  • roughness standard (eg., ISO 5436-1 Type D)
  • geometrický etalon C a D horizontální a výrobky
  • laboratorní drsnoměry pro nastavovací etalony
  • laboratorní drsnoměry pro geometrické etalony
  • pracovní drsnoměry pro nastavovací etalony
  • pracovní drsnoměry pro geometrické etalony charakteristiky
  • přístroje na měření profilu
  • etalony profilu
  • výrobky (měření profilu)
  • tvrdoměrné destičky Rockwell
  • vzorky Rockwell
  • tvrdoměrné destičky Vickers
  • vzorky Vickers
  • tvrdoměrné destičky Brinell
  • vzorky Brinell
  • tvrdoměry Shore
  • tvrdoměry IRHD
  • vnikací tělesa Rockwell
  • vnikací tělesa Vickers
  • tvrdoměry IRHD M
  • tvrdoměry IRHD N
  • tvrdoměry IRHD H
  • tvrdoměry IRHD L

  Další služby

  • poradenská a konzultační činnost
  • přejímání a tvorba norem
  • odborná teoretická a praktická školení pro podnikovou metrologii (výstupem je vydání osvědčení o způsobilosti osob provádět metrologické výkony)
  • typové zkoušky tvrdoměrů
  • mezinárodní spolupráce v oblasti tvrdosti i drsnosti povrchu