Jste zde

oddělení měr a vah

Vnitřní organizační jednotka

Název oddělení

oddělení měr a vah

Číslo

6051

Adresa

Okružní 31, 638 00 Brno

Vedoucí oddělení

Ing. Klára Bendová

Telefon: 545 555 227 

E-mail: kbendova@cmi.cz

Mapa

Obory kalibrací

 • hmotnost
 • mechanické zkoušky materiálů
 • objem
 • průtok
 • tvrdost

Kalibrované přístroje

 • kontrolní lihová měřidla
 • objemová průtočná měřidla
 • objemová průtočná měřidla na kapalná paliva
 • přepravní sudy a tanky
 • kovové odměrné nádoby
 • stroje pro mechanické zkoušky materiálu
 • kyvadlová kladiva
 • tvrdoměry Rockwell
 • tvrdoměry Vickers
 • tvrdoměry Brinell
 • závaží třídy E2 (dle OIML R111)
 • závaží třídy F1 (dle OIML R111)
 • závaží třídy F2 (dle OIML R111)
 • závaží třídy M1 (dle OIML R111)
 • etalonové závaží
 • závaží speciální
 • jiná tělesa
 • závaží třídy M2 (dle OIML R111)
 • závaží třídy M3 (dle OIML R111)
 • závaží třídy M1-2 (dle OIML R111)
 • závaží třídy M2-3 (dle OIML R111)
 • váhy s neautomatickou činností
 • váhy s automatickou činností

Ověřovaná stanovená měřidla

Další služby

 • metrologická kontrola hotově baleného zboží označeného symbolem "e" (používané metody: MP 004-12, MP 005-12)
 • metrologická kontrola lahví používaných pro hotově balené zboží (používané metody: MP 006-08)
 • poradenská a konzultační činnost
 • odborná teoretická a praktická školení pro podnikovou metrologii
 • provádění odborného metrologického dohledu

Další specifikace

Úřední hodiny: pondělí 8: 00 až 15:30, ostatní dny pouze po telefonické domluvě.