Jste zde

oddělení legální metrologie a posuzování shody v oboru měření hmotnosti

Kontakt

6052 - oddělení legální metrologie a posuzování shody v oboru měření hmotnosti
Okružní 31, 638 00 Brno

Vnitřní organizační jednotka

Vedoucí oddělení

Mapa

Obory kalibrací

  • hmotnost
  • tvrdost

Kalibrované přístroje

  • váhy s neautomatickou činností
  • váhy s automatickou činností
  • tvrdoměry Rockwell
  • tvrdoměry Vickers
  • tvrdoměry Brinell