Jste zde

oddělení teploty a vlhkosti

Kontakt

6036 - oddělení teploty a vlhkosti
Okružní 31, 638 00 Brno
Tel: 

Vnitřní organizační jednotka

Vedoucí oddělení

Mapa

Seznam rezervací metrologických služeb

  Zrušení rezervace

  • Zrušit rezervaci můžete zde 

  Obory kalibrací

  • teplota a vlhkost

  Kalibrované přístroje

  • skleněné teploměry
  • odporové snímače teploty
  • termoelektrické snímače teploty
  • indikační teploměry včetně měřicích řetězců teploty, jejich teplotních sond a charakterizace teplotních komor
  • infračervené bezdotykové teploměry a měřicí řetězce infračervených bezdotykových teploměrů
  • měřicí řetězce
  • termokamery
  • vlhkoměry
  • měřicí řetězce vlhkosti včetně vlhkostních sond
  • charakterizace klimatických komor

  Ověřovaná stanovená měřidla

  Další služby

  • konzultace k problematice přístrojového vybavení kalibrační laboratoře, interního schématu návaznosti, kalibračních metodik a postupů, softwarového vyhodnocení měření, stanovení standardní nejistoty měřícího řetězce
  • školení v oboru kalibrace / ověřovaní snímačů, měřidel teploty a měřidel vlhkosti
  • měření v místě zákazníka
  • typové zkoušky snímačů, měřidel a etalonážního zařízení v oboru teploty
  • proměření homogenity a stability teplotního pole
  • proměření stability a homogenity vlhkostního pole