Jste zde

oddělení teploty a vlhkosti

Vnitřní organizační jednotka

Název oddělení

oddělení teploty a vlhkosti

Číslo

6036

Adresa

Okružní 31, 638 00 Brno

Vedoucí oddělení

Ing. Jiří Bílek

Telefon: 545 555 239, 545 555 314, 545 555 134, 545 555 320 

E-mail: jbilek@cmi.cz

Mapa

Obory kalibrací

 • teplota a vlhkost

Kalibrované přístroje

 • bezdotykové teploměry
 • rosnobodový vhkoměr
 • skleněné teploměry
 • odporové teploměry (etalony)
 • odporové teploměry (průmyslové)
 • termoelektrické články
 • indikační teploměry
 • simulace výstupních signálů: termoelektrické články
 • vlhkoměry
 • měřicí řetězce vlhkosti včetně vlhkostních sond

Ověřovaná stanovená měřidla

Další služby

 • konzultace k problematice přístrojového vybavení kalibrační laboratoře, interního schématu návaznosti, kalibračních metodik a postupů, softwarového vyhodnocení měření, stanovení standardní nejistoty měřícího řetězce
 • školení v oboru kalibrace / ověřovaní snímačů, měřidel teploty a měřidel vlhkosti
 • měření v místě zákazníka
 • typové zkoušky snímačů, měřidel a etalonážního zařízení v oboru teploty
 • proměření homogenity a stability teplotního pole
 • proměření stability a homogenity vlhkostního pole