Jste zde

oddělení primární etalonáže ss a nf elektrických veličin

Kontakt

6011 - oddělení primární etalonáže ss a nf elektrických veličin
Okružní 31, 638 00 Brno
Tel: 

Vnitřní organizační jednotka

Vedoucí oddělení

Mapa

Seznam rezervací metrologických služeb

  Zrušení rezervace

  • Zrušit rezervaci můžete zde 

  Obory kalibrací

  • čas a frekvence
  • elektrické veličiny a magnetismus
  • teplota a vlhkost

  Kalibrované přístroje

  • standard cell
  • solid state voltage standard
  • zdroj stejnosměrného napětí
  • multifunkční kalibrátory
  • nanovoltmetry
  • mikrovoltmetry
  • stejnosměrné voltmetry
  • multimetry
  • multifunkční převodníkové etalony
  • resistance box
  • ohmmetry
  • generátory stejnosměrného proudu
  • měřidla stejnosměrného proudu
  • fixed resistor
  • fused - silica standard capacitor two terminal pair
  • standard capacitor
  • fixed capacitor
  • switched capacitor
  • capacitance box
  • switched capacitor
  • fixed inductor
  • variable indoctor
  • inductance box
  • thermal voltage converter with amplifier
  • mikropotenciometry
  • AC-DC transfer standards
  • thermal voltage converter
  • Thermal voltage converter with range extender
  • AC-DC transfer standard
  • zdroje střídavého napětí
  • střídavé voltmetry
  • Inductive voltage divider
  • generátory střídavého proudu
  • transconductance amplifier
  • střídavé ampérmetry
  • převodníky proudu
  • měřidla výkonu
  • měřidla energie
  • výkonové měniče
  • wattmetry
  • kalibrátory výkonu
  • generátory signálu
  • THD meters: total harmonic distorsion THD
  • voltmetry
  • ampérmetry
  • teploměrné mosty
  • flikmetry
  • pH-metry
  • simulátory pH
  • teplotní kalibrátory a termočlánky typu R
  • teplotní kalibrátory a termočlánky typu S
  • teplotní kalibrátory a termočlánky typu B
  • teplotní kalibrátory a termočlánky typu J
  • teplotní kalibrátory a termočlánky typu T
  • teplotní kalibrátory a termočlánky typu E
  • teplotní kalibrátory a termočlánky typu K
  • teplotní kalibrátory a termočlánky typu N
  • teplotní kalibrátory a termočlánky typu M
  • teplotní kalibrátory a termočlánky typu Fe-ko
  • teplotní kalibrátory a termočlánky typu L
  • teplotní kalibrátory a termočlánky typu A
  • teplotní kalibrátory a odporové snímače (Pt 100)
  • teplotní kalibrátory a odporové snímače (Pt 200)
  • teplotní kalibrátory a odporové snímače (Pt 500)
  • teplotní kalibrátory a odporové snímače (Pt 1000)
  • teplotní kalibrátory a odporové snímače (Ni 100)
  • teplotní kalibrátory a odporové snímače (Ni 1000)
  • resistance box
  • související etalony
  • digitální revizní přístroje
  • klešťové multimetry
  • kmitočtové etalony
  • časové čítače
  • elektronické čítače
  • mechanicky ovládané stopky
  • teplotní kalibrátory

  Ověřovaná stanovená měřidla

  Další služby

  • poradenská a konzultační činnost
  • odborná teoretická a praktická školení pro podnikovou metrologii (výstupem je vydání osvědčení o způsobilosti osob provádět metrologické výkony) 
  • provádění odborného metrologického dohledu v podnicích a provádění expertní činnosti při posuzování metrologických pracovišť
  • typové zkoušky elektroměrů