Jste zde

Vnitřní organizační jednotka (VOJ)

Název

Oblastní inspektorát Brno

Adresa

Okružní 31, 638 00 Brno

Telefon

545 555 111

Fax

545 555 183

Ředitel

Ing. Radovan Wiecek

Telefon: 545 555 307, 545 223 656 

E-mail: rwiecek@cmi.cz

Územní působnost podle okresu

Mapa

Provozní doba pro veřejnost

pondělí až pátek: 8:00 až 14:00 hodin

 

Objednávky se přijímají u vedoucích oddělení viz následující přehled

Číslo Název oddělení Další specifikace
6001
6011
6012
6013
6014
6015
6016

bezpečnostní listy

6035
6036
6051

Úřední hodiny: pondělí 8: 00 až 15:30, ostatní dny pouze po telefonické domluvě.

Ve dnech 11.1. a 18.1.2020 nebude pracoviště ČMI OI Brno oddělení měr a vah z důvodu rekonstrukce laboratoří provádět ověřování měřidel. Ověření bude realizováno pouze po telefonické dohodě. V případě nutnosti prosím kontraktujte vedoucí oddělení měr a vah Ing. K. Bendovou.

9870
6052