Jste zde

oddělení primární metrologie elektrické impedance a elektrických veličin

Vnitřní organizační jednotka

Název oddělení

oddělení primární metrologie elektrické impedance a elektrických veličin

Číslo

1011

Adresa

Radiová 1136/3, 102 00 Praha - Hostivař

Vedoucí oddělení

Ing. Jan Kučera Ph.D.

Telefon: 266 020 193, 266 020 194, 266 020 117, 266 020 191 

E-mail: jkucera@cmi.cz

Mapa

Obory kalibrací

 • elektrické veličiny a magnetismus

Kalibrované přístroje

 • multimetry
 • multifunkční převodníkové etalony
 • Fixed resistor
 • resistance box
 • three terminal resistor
 • mikroohmmetry
 • odporové můstky
 • ohmmetry
 • teraohmmetry
 • fixed resistor

Další služby

 • kalibrace atypických měřidel elektrického odporu a kalibrace nedekadických hodnot elektrického odporu
 • poradenská a konzultační činnost
 • odborná teoretická a praktická školení pro podnikovou metrologii
 • dlouhodobé sledování měřidel elektrického odporu v závislosti na čase, teplotě a atmosférickém tlaku (v rámci výzkumné činnosti) - výběr (pro uživatele) nejvhodnějších etalonů splňujících požadované parametry

 

Laboratoře

 Stíněné laboratoře

Etalony elektrického odporu v nízkoohmové laboratoři

Kvantová laboratoř s kryogenním proudovým komparátorem

Kryostat se supravodivým magnetem pro realizaci kvantového Hallova jevu

Vývojová činnost

Realizace kvantového etalonu impedance

Návrh, simulace a výpočty etalonů impedance

Precizní vysoce stabilní generátory sinusového napětí v oblasti audiokmitočtů SWG

Precizní vzduchové termostaty se stabilitou v řádu mK, možností ochranné atmosféry

 

Vývoj měřicích aplikací pro primární metrologii

Vývoj sofistikovaého softwaru pro měřicí aplikace a metrologii


Mezinárodní projekty

AIM QuTE - Automated impedance metrology extending the quantum toolbox for electricity:

  

Graphohm - Quantum resistance metrology based on graphene:

VersICaL - Versatile electrical impedance calibration laboratory based on digital impedance bridges:

 


Šíře záběru výzkumných činností je umožněna díky široké spolupráci s univerzitami a zahraničními instituty.