Jste zde

oddělení laboratoří

Kontakt

8551 - oddělení laboratoří
Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha - Chodov
Tel: 

Vnitřní organizační jednotka

Vedoucí oddělení

Mapa

Seznam rezervací metrologických služeb

  Zrušení rezervace

  • Zrušit rezervaci můžete zde 

  Obory kalibrací

  • elektrické veličiny a magnetismus

  Kalibrované přístroje

  • antény

  Další služby

  • Zkoušky v těchto oborech:
   • elektromagnetická kompatibilita (EMC) a elektromagnetická interference / rušení (EMI),
   • rádiová zařízení,
   • elektrická bezpečnost.

  Laboratoře elektromagnetické kompatibility, rádiových zařízení a elektrické bezpečnosti

  Vedoucí: Ing. Karel Pitaš, kpitas@cmi.cz

  Laboratoř poskytuje platformu pro zkušební zařízení pro notifikovanou osobu ČMI č. 1383 pro následující:

  • Směrnice 1999/5/EC – Rádiová a telekomunikační koncová zařízení
  • Směrnice 90/384/EEC – Váhy s neautomatickou činností
  • Směrnice 2004/22/EC – Měřící přístroje
  • a také pro certifikační orgán pro výrobky (COV)

  Laboratoř je akreditována k provádění testů následujících produktů podle normy (EN, OIML):
  Měřicí přístroje, zařízení informačních technologií, váhy,
  kontrolní a laboratorní vybavení, měřiče výkonu, průtokoměry, lékařské vybavení,
  komponenty automobilového průmyslu, výrobky pro železnice, domácí spotřebiče, stroje,
  elektrická nářadí, osvětlovací zařízení, poplašné systémy, stroje se spalovacími motory, dálkové ovladače, výrobky telemetrie, rádiové poplachové systémy a další zařízení krátkého dosahu (SRD), rádiové ovládání přístupu, zařízení Bluetooth, rádiové vysílače, vysílače zvuku a televize, mikrovlnná zařízení, výkonové transformátory a komponentní zařízení.

  Seznam akreditovaných etalonů ze všech poboček je k dispozici na vyžádání.
  Laboratoř nabízí specializované služby během fáze vývoje výrobků.

  Elektromagnetická kompatibilita

  Laboratoř pokrývá všechny zkoušky EMC  (EMI a EMS) výrobku podle harmonizovaných norem, např.:

  • měření rušivého napětí a proudu na portech zařízení - frekvenční rozsah 9 kHz - 30MHz
  • měření rušivého výkonu - frekvenční rozsah 30 MHz - 300 MHz
  • měření elektromagnetického pole - frekvenční rozsah 9 kHz - 26000 MHz
  • měření harmonických složek proudu a napětí při průmyslové frekvenci 50 Hz pro 1 a 3 fázová zařízení
  • měření blikání
  • ESD - elektrostatický výboj
  • Odolnost proti vyzařování (26 MHz - 4 GHz)
  • rychlé přechody / Burst
  • nárust
  • provozní odolonost (150 kHz - 230 MHz) a BCI testy (automobilový průmysl)
  • odolnost vůči magnetickým polím

  Vybavení laboratoře:

  • Bezodrazová (anechoická) hala pro testování EMI a EMS. Hlavní parametry haly jsou:

  • frekvenční rozsah 20 MHz - 26 GHz, měření vzdáleností 10 m a 3 m umožňuje
    provádět zkoušky podle norem EN 55011 a EN 60601-1-2 bez omezení
  • průměr točny 4 m, maximální přípustné zatížení 2000 kg
  • rozměry vstupních bran 3 m x 2,5 m (Š x V)
  • možnosti připojení externích zařízení (koaxiální kabely, datová vedení, optika)   kabely, ethernet)
  • výfukový systém anechoické haly umožňuje testování spalovacích motorů
  • testování řízené softwarem umožňuje automatické testování

  • 2 stíněné místnosti pro prováděná měření (obě EMI)
  • specializovaná pracoviště pro testování odolnosti (ESD, burst, nárust, provozní odolnost a další)
  • mobilní laboratoř pro testování železničních a jiných vozidel u zákazníka

  Rádiová zařízení

  Laboratoř provádí akreditované zkoušky rádiových zařízení podle harmonizovaných norem

  • operating in the frequency band from 9 kHz up to 40 GHz
  • with RF output power at the antenna connector or radiated from μW up to kW

  Radio and telecommunication terminal equipment shall fulfil the essential requirements
  according to the Directive 1999/5/EC (R&TTE directive) which are defined in the harmonized
  standards alternatively the conformity shall be assessed by notified body. The parameters
  which influence the effective use of the frequency spectrum are in the scope of the evaluation.

  The laboratory covers tests and measurements as:

  • transmitter RF power conducted or radiated
  • kmitočtové chyby
  • adjacent channel power
  • spurious emissions (conducted or radiated)
  • citlivost příjímačů (BER, SINAD)
  • měření parametrů v normálních a extrémních podmínkach zkoušky
  • měření dalších parametrů podle harmonizovanch norem

  Vybavení laboratoře:

  • small anechoic chamber for measurement the radio equipment radiation
  • shielded chamber with climatic chamber for tests of the radio parameters under normal and extreme test conditions
  • specialized test equipment for tests of radio equipment

  Electrical safety

  The laboratory is accredited and tests according to harmonized standards the equipment produced by the electrotechnical industry :
  Electrical and electronic products and radio and telecommunication terminal equipment
  shall fulfil the essential requirements according to the Directive 2006/95/EC (Low voltage
  directive) and Directive 1999/5/EC (R&TTE directive).The fundamental parameters are
  defined in harmonized standards.

  The laboratory covers tests and measurements in the field of electrical safety as:

  • needle-flame test method and glowing/hot-wire based test methods
  • touch current and current through protective conductor
  • specific dielectric strength, insulating and contact resistance
  • input and output parameters of equipment
  • normal and abnormal operation of equipment, including temperature rise
  • odolnost proti vlhkosti
  • mechanical resistance and strength
  • odolnost proti teplu
  • resistance to short circuit and overload
  • access to hazardous part
  • test vlivu na životní prostředí

  Vybavení laboratoře:

  • climatic chamber for temperature range from -25 °C to +100 °C and humidity from 10 % to 95 %
  • heating chamber up to 300 °C and volume 80 l
  • workplace for the fire testing
  • generators of pulse wave 1.2 μs/50 μs a 10 μs/700 μs
  • measuring and ancillary equipment for above mentioned tests