Jste zde

oddělení primární etalonáže objemu a průtoku plynu

Vnitřní organizační jednotka

Název oddělení

oddělení primární etalonáže objemu a průtoku plynu

Číslo

5012

Adresa

Průmyslová 455, 530 03 Pardubice

Vedoucí oddělení

Ing. Tomáš Valenta

Telefon: 466 670 728 105 

E-mail: tvalenta@cmi.cz

Mapa

Obory kalibrací

 • metrologie v chemii
 • průtok
 • tlak

Kalibrované přístroje

 • refractometers
 • plynové průtokoměry
 • plynoměry
 • přepočítávače množství plynu
 • deformační tlakoměry

Ověřovaná stanovená měřidla

Další služby

 • provádění srovnávacích zkoušek zkušeben plynoměrů autorizovaných metrologických středisek
 • provádění srovnávacích zkoušek a kruhové testy zkušebních stanic plynoměrů
 • typové zkoušky plynoměrů
 • typové zkoušky a ověřování přepočítávačů protečeného množství plynu
 • poradenská činnost uživatelům plynoměrů a průtokoměrů na plyny výrobcům a opravcům plynoměrných zařízení (plynoměrů, přepočítávačů protečeného množství plynu a souvisejících měřidel)
 • účast na tvorbě legislativy pro plynárenství
 • školení pracovníků
 • provádění zkrácených zkoušek přepočítávačů množství plynu