Jste zde

oddělení měr a vah

Vnitřní organizační jednotka

Název oddělení

oddělení měr a vah

Číslo

7151

Adresa

Pekařská 491/9, 772 00 Olomouc

Vedoucí oddělení

Radek Uvízl

Telefon: 585 226 416 

E-mail: ruvizl@cmi.cz

Mapa

Obory kalibrací

 • hmotnost
 • objem
 • průtok

Kalibrované přístroje

 • kontrolní lihová měřidla
 • stacionární nádrže
 • objemová průtočná měřidla
 • objemová průtočná měřidla na kapalná paliva
 • přepravní sudy a tanky
 • kovové odměrné nádoby
 • závaží třídy E2 (dle OIML R111)
 • závaží třídy F1 (dle OIML R111)
 • závaží třídy F2 (dle OIML R111)
 • závaží třídy M1 (dle OIML R111)
 • etalonové závaží
 • závaží speciální
 • jiná tělesa
 • závaží třídy M2 (dle OIML R111)
 • závaží třídy M3 (dle OIML R111)
 • váhy s neautomatickou činností
 • váhy s automatickou činností

Ověřovaná stanovená měřidla

Další služby

 • poradenská a konzultační činnost
 • odborná teoretická a praktická školení pro podnikovou metrologii
 • odborný metrologický dohled u autorizovaných metrologických středisek, registrovaných výrobců, opravců a montážních organizací SM
 • metrologický dohled u ostatních subjektů
 • expertní posuzovatelské činnosti při akreditacích metrologických pracovišť