Jste zde

Referát finanční účtárny

Vnitřní organizační jednotka

Název oddělení

Referát finanční účtárny

Číslo

0414

Adresa

Okružní 31, 638 00 Brno

Vedoucí oddělení

Jana Dostálová

Telefon: 545 555 143 

E-mail: jdostalova@cmi.cz

Mapa