Jste zde

oddělení primární metrologie tlaku, vakua a malého hmotnostního průtoku

 

Kalibrace tlakoměrů, vakuometrů a průtokoměrů plynu

Potřebujete kalibrovat své tlakoměry, vakuometry a průtokoměry?       

Hledáte profesionální a zkušenou kalibrační laboratoř s moderním vybavením a certifikovanými etalony?    

Pak jste na správném místě!

Umíme zkalibrovat téměř vše s nejvyšší možnou přesností.

Naše služby

Nabízíme komplexní kalibrační služby v oboru tlaku od 1 Pa abs po 1 GPa pro všechny typy a rozsahy a přesnosti tlakoměrů. Kalibrujeme pístové tlakoměry, deformační tlakoměry, převodníky tlaku, snímače tlaku, číslicové tlakoměry, hledače tlakových netěsností a další.

V oblasti vakua jsme schopní kalibrovat vakuometry od 10-7 Pa do atmosférického tlaku všeho druhu, dále pak hledače heliových a vodíkových netěsností včetně kalibrace heliových netěsností.

V oblasti průtoku plynu jsme schopni kalibrovat průtokoměry v rozsahu od 1 ml/min do 250 l/min pro suchý vzduch, dusík, argon, helium, vodík, kyslík, oxid uhličitý atd…

Jak domluvit kalibraci?

Za účelem hladkého a rychlého vyřízení vaší zakázky kontaktujte prosím nejlépe emailem příslušného pracovníka dle seznamu níže. Popište, jaký přístroj máte, jaké rozsahy a nejistoty potřebujete a jakým mediem máme kalibraci provést. Navrhněte termín kalibrace. Náš pracovník se vám ozve a domluví s vámi možný termín a cenu kalibrace. Cena kalibrace závisí na rozsahu měření a požadované nejistotě.

Přístroj prosím dopravte čistý, kompletní, s návodem, napájecími systémy a dobře zabalený s přiloženou objednávkou s vašimi požadavky.

Naše výhody:

 • Vysoká přesnost a spolehlivost měření
 • Jsme tvůrci a správci státních etalonů pro tlak, vakuum a malý průtok plynů v ČR, takže naše metrologická návaznost je přímo na jednotky SI
 • Máme nejpřesnější pístové tlakoměry, speciální pomocná zařízení a dlouholeté zkušenosti s kalibrací všech druhů tlakoměrů pro firmy i státy
 • Jsme schopni seřízení měřidel při kalibraci, pokud to výrobce a měřidla umožňují
 • Na měřidla dáváme štítek s uvedením doby kalibrace a označení dle potřeb zákazníka
 • Dostanete podrobný kalibrační list s uvedením naměřených hodnot a nejistoty měření
 • Rychlá a vstřícná obsluha
 • Přijatelné ceny a doba kalibrace
 • Naše kalibrační certifikáty jsou mezinárodně uznávané všemi akreditačními orgány na základě dohody CIPM MRA, což je zjednodušeně řečeno vyšší forma akreditace pro laboratoře primární metrologie (Metrická konvence | Český metrologický institut (cmi.cz).
 • Naše způsobilost k měření ja pravidelně verifikována řadou velmi úspěšných mezinárodních porovnání na nejvyšší úrovni

 

Kontakt

6013 - oddělení primární metrologie tlaku, vakua a malého hmotnostního průtoku
Okružní 31, 638 00 Brno

Vnitřní organizační jednotka

Vedoucí oddělení

Mapa

Obory kalibrací

 • tlak

Kalibrované přístroje

 • vakuometry
 • pístové tlakoměry

Ověřovaná stanovená měřidla

Další služby

 • školení v oboru tlak, vakuum, hustota plynů, malý hmotnostní průtok a clonová měřidla protečeného množství plynu
 • odborné posudky a expertizy
 • typové zkoušky
 • aplikovaný  výzkum a vývoj v oblasti měřidel tlaku, vakua, netěsností, malého hmotnostního průtoku, clonových měřidel a hustoty plynu
 • Jak generujeme tlak - Metrologie tlaku
 • umíme kalibrovat, provádíme kalibrace
 • klíčová slova

Pro informace o službách volejte přímo:

 

kalibrace tlaku primární - pístové tlakoměry

Ing. Krajíček, Ing. Richard Páviš

kalibrace tlaku sekundární − deformační a číslicové tlakoměry, převodníky tlaku

Přidal, Lauč, V. Páviš, Ing. Sedlák

kalibrace vakua

Mgr. Vičar, Marek Lauč

kalibrace malého objemového a hmotnostního průtoku

Ing. Krajíček,  Ing. Hajduk

kalibrace koncentrace plynu

Mgr. Vičar

kalibrace hustoty plynu

Ing. Sedlák

kalibrace heliových netěsností a hledačů netěsnosti

Mgr. Vičar

Ověřování a kalibrace clonových tratí

Ing. Hajduk