Jste zde

ředitel VOJ, sekretariát VOJ

Vnitřní organizační jednotka

Název oddělení

ředitel VOJ, sekretariát VOJ

Číslo

4001

Adresa

Slunečná 23, 460 01 Liberec

Vedoucí oddělení

Ing. František Dvořáček

Telefon: 485 104 466 

E-mail: fdvoracek@cmi.cz

Mapa

Ověřovaná stanovená měřidla

Další služby

  • školení a zkoušky pracovníků včetně vystavení osvědčení o způsobilosti k provádění metrologických výkonů
  • posuzování metrologických pracovišť
  • posuzování metodik měření
  • metrologické konzultace