Jste zde

Referát pro schvalování typů měřidel

Vnitřní organizační jednotka

Název oddělení

Referát pro schvalování typů měřidel

Číslo

0314

Adresa

Okružní 31, 638 00 Brno

Vedoucí oddělení

Mgr. Jan Kalandra

Telefon: 545 555 136 

E-mail: jkalandra@cmi.cz

Mapa

Ověřovaná stanovená měřidla