You are here

Contacts

General Director, CMI Quality Manager
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
doc. RNDr. Jiří Tesař Ph.D. generální ředitel jtesar@cmi.cz 271 192 122 602 689 427
Ing. Jana Meistrová manažerka jakosti ČMI jmeistrova@cmi.cz 724 225 438
Ing. Jaroslav Mucha Ph.D. Manažer jakosti ČMI ( zástup za MD) jmucha@cmi.cz 545 555 333 724 797 754
DI Dr. Marek Havlíček pověřenec GDPR mhavlicek@cmi.cz 545 555 337 724 913 812
Secretary of General Director
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Alžbeta Pagáčová vedoucí sekretariátu generálního ředitele apagacova@cmi.cz 271 192 321 702 268 228
Mgr. Vilma Poloučková Ph.D. gestor pro interdisciplinární metrologii a inovace vpolouckova@cmi.cz 545 555 318 720 046 951
Unit of internal audit
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Mgr. Jan Statečný vedoucí referátu a interní auditor jstatecny@cmi.cz 545 555 291 607 082 568
Unit of International Projects
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Bc. Karolína Weberová vedoucí referátu mezinárodních projektů kweberova@cmi.cz 702 119 979
Mgr. Markéta Šafaříková Pštroszová MPA referent mezinárodních projektů msafarikova@cmi.cz 734 393 894
Mgr. Peter Kiška referent mezinárodních projektů pkiska@cmi.cz 725 557 352
Deputy Director for Fundamental Metrology, secretary of DD FM, Unit of foreign business travel
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
RNDr. Pavel Klenovský odborný ředitel pro fundamentální metrologii pklenovsky@cmi.cz 545 555 101 602 795 144
Helena Žáková referent zahraničních pracovních cest hzakova@cmi.cz 545 555 106 607 082 569
Hana Kohutková asistentka OŘ pro FM hkohutkova@cmi.cz 545 555 105 607 082 570
Unit for ILC
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
RNDr. Simona Klenovská vedoucí referátu MPZ sklenovska@cmi.cz 545 555 157 602 566 087
Mgr. Blanka Šmardová Ph.D. metrolog - zaměstnanec referátu MPZ bsmardova@cmi.cz 545 555 261 702 195 323
Mgr. Jiří Herec Ph.D. referent Referátu MPZ jherec@cmi.cz 545 555 153 730 804 449
Deputy Director for Legal Metrology
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Ing. František Staněk Ph.D. odborný ředitel pro legální metrologii fstanek@cmi.cz 545 555 103 724 005 925
Mgr. Tomáš Hendrych referent pro legální metrologii thendrych@cmi.cz 545 555 414 727 809 659
Unit for Paper Standards
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Ing. Helena Svobodová referent referátu pro metrologické předpisy hsvobodova@cmi.cz 545 555 135 731 670 422
Unit of type approval of measuring instruments
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Mgr. Jan Kalandra metrolog - kumulovaná funkce jkalandra@cmi.cz 545 555 136 724 159 494
Unit for laboratory assessment
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Ing. Erich Ludwig metrolog a vedoucí posuzovatel MS - kumulovaná funkce eludwig@cmi.cz 545 555 138 724 501 459
Lukáš Rutar metrolog - posuzovatel MS - kumulovaná funkce lrutar@cmi.cz 545 555 132 602 527 025
Ing. Radim Bočánek metrolog - posuzovatel MS - kumulovaná funkce rbocanek@cmi.cz 545 555 369 604 228 575
Ing. Jiří Juza metrolog a posuzovatel MS - kumulovaná funkce jjuza@cmi.cz 545 555 133 702 188 986
Deputy Director for Economy
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Ondřej Kebrle BBA, MSc. odborný ředitel pro ekonomiku okebrle@cmi.cz 545 555 104 725 974 012
Ing. Milan Kočička technický, IT správce Heliosu Green mkocicka@cmi.cz 725 751 976
Unit of Property Management
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Ing. Dalibor Täuber vedoucí správního oddělení dtauber@cmi.cz 545 555 107 602 523 046
Pavla Bártová referent technickohospodářských činností pbartova@cmi.cz 545 555 150 731 629 941
Ing. Miroslava Staňková referent veřejných zakázek mstankova@cmi.cz 545 555 142 730 166 322
Kamila Heřmanová kumulovaná funkce THP khermanova@cmi.cz 545 555 147 601 090 485
Unit of economical information and statistics
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Ing. Stanislava Keclíková vedoucí účetní skeclikova@cmi.cz 545 555 145 734 418 842
Jana Dostálová účetní jdostalova@cmi.cz 545 555 143 607 082 620
Petra Gellnerová fakturantka pgellnerova@cmi.cz 545 555 152 607 082 552
Andrea Stehlíková referent financování astehlikova@cmi.cz 545 555 327 607 082 566
Ing. Martina Uhlířová účetní muhlirova@cmi.cz
Unit for renumeration and human resources
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Ing. Eva Hráčková vedoucí personálního a mzdového referátu ehrackova@cmi.cz 545 555 146 737 292 038
Ing. Tereza Zátopková personální referent tzatopkova@cmi.cz 545 555 144 606 049 439
Unit for information system
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Ing. Michal Hlavatý referent IT mhlavaty@cmi.cz 271 192 352 731 635 351
Ing. Michal Svoboda referent IT msvoboda1@cmi.cz 271 192 422 727 903 730
Bc. Martin Kápička zajištění provozu IT prostředků mkapicka1@cmi.cz 271 192 306
Marketing and Outsourcing of Services Unit
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Bc. Radek Zeman MPA vedoucí referátu pro marketing a outsourcing služeb rzeman@cmi.cz 271 192 395 734 521 365
Pavel Mucha referent pro marketing a outsourcing služeb pmucha@cmi.cz 271 192 313 602 421 799
Tomáš Luka referent pro marketing a outsourcing služeb tluka@cmi.cz 545 555 108 730 166 321
Digitalisation Unit
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Ing. Miloslav Marčan expertní práce mmarcan@cmi.cz
Ing. Vladimíra Černá technická (uživatelská) podpora vcerna@cmi.cz
Ing. Kateřina Paďouková systémový inženýr kpadoukova@cmi.cz
Ing. Hana Staňková expertní práce hstankova@cmi.cz
Luboš Obermajer projektový manažer rozvoje lobermajer@cmi.cz
Ing. Pavel Pokorný projektový manažer rozvoje ppokorny@cmi.cz
Filip Řehák specialista kybernetické bezpečnosti frehak@cmi.cz
The National Projects Unit
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Ing. Lenka Kňazovická Ph.D. vedoucí referátu národních projektů lknazovicka@cmi.cz 266 020 183 727 851 867
Věra Fišarová referentka národních projektů vfisarova@cmi.cz 266 020 104 727 931 427
Ing. Kateřina Kökényová referentka národních projektů kkokenyova@cmi.cz 777 949 429
Mgr. Kristýna Vančurová referentka národních projektů kvancurova@cmi.cz 739 341 719
Jekaterina Kromková referentka národních projektů jkromkova@cmi.cz 545 555 361 702 187 719
Director of IOU, secretary of IOU
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Dr. Ing. Radek Strnad PhD. ředitel ČMI OI Praha rstrnad@cmi.cz 266 020 101 739 343 457
Ing. Michaela Kodejšková kumulovaná funkce THP mkodejskova@cmi.cz 266 020 105
Vladimíra Roudnická kumulovaná fce THP, referent majetku vroudnicka@cmi.cz 266 020 135
Lukáš Kalina vedoucí referátu správy majetku lkalina@cmi.cz 266 020 186 722 959 246
Unit of primary metrology of electrical impedance and electrical quantities
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Ing. Jiří Zikán vedoucí oddělení jzikan@cmi.cz 266 020 161 607 064 842
Ing. Jan Kučera Ph.D. metrolog jkucera@cmi.cz 266 020 114 727 931 393
Ing. Lucie Bártová metrolog lbartova@cmi.cz 266 020 500 607 044 851
Ing. Jan Chroust metrolog jchroust@cmi.cz 266 020 116
Martin Menc metrolog mmenc@cmi.cz 266 020 116
Jan Maleček metrolog jmalecek@cmi.cz 266 020 116 607 064 928
Unit of Primary Metrology of Thermo-Technical Quantities
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Ing. Michal Voldán vedoucí oddělení primární metrologie tepelně - technických veličin mvoldan@cmi.cz 266 020 181 725 858 471
Ing. Martina Králová metrolog mkralova@cmi.cz 266 020 121 727 918 304
Ing. Lenka Strnadová metrolog lstrnadova@cmi.cz 266 020 158 727 911 295
Ing. David Mahovský metrolog dmahovsky@cmi.cz 266 020 158 727 959 967
Ing. Štěpán Kapounek metrolog skapounek@cmi.cz 266 020 188 727 904 737
Bc. Vladimír Urban metrolog vurban@cmi.cz
Unit of Primary Metrology of RF Electrical Quantities
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Ing. Martin Hudlička Ph.D. vedoucí oddělení prim. metrologie vf elektrických veličin mhudlicka@cmi.cz 266 020 174 720 933 356
Ing. Karel Dražil metrolog kdrazil@cmi.cz 266 020 173 602 292 086
Ing. Tomáš Pavlíček metrolog tpavlicek@cmi.cz 266 020 177
Ing. Jan Grajciar metrolog jgrajciar@cmi.cz 266 020 172
Unit of Primary Metrology of Gas Mixture and Certification of Reference Materials
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Ing. Jan Beránek Ph.D. vedoucí oddělení plynných směsí a cert. ref. mat. jberanek@cmi.cz 266 020 166 602 558 151
Ivana Žamberová metrolog izamberova@cmi.cz 266 020 163 727 931 394
Miroslav Bárta metrolog mbarta@cmi.cz 266 020 164 725 858 614
Ing. Luděk Král metrolog lkral@cmi.cz 266 020 119 727 851 878
Ing. Petra Dědková metrolog pdedkova@cmi.cz 266 020 157 601 091 053
Unit of Primary Metrology of Ionizing Radiation
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Ing. Jan Rusňák Ph.D. vedoucí oddělení primární metrologie veličin ionizujícího záření jrusnak@cmi.cz 266 020 298 722 087 582
Ing. Jana Sochorová metrolog jsochorova2@cmi.cz 266 020 389
Ing. Pavel Auerbach metrolog pauerbach@cmi.cz 266 020 400
Ing. Petr Kovář metrolog pkovar@cmi.cz 266 020 407 607 803 188
Mgr. Jana Šmoldasová metrolog jsmoldasova@cmi.cz 266 020 310 702 291 377
Ing. Jaroslav Šolc Ph.D. metrolog jsolc@cmi.cz 266 020 285 702 291 332
RNDr. Pavel Dryák CSc. metrolog pdryak@cmi.cz 266 020 244 602 361 724
Mgr. Monika Mazánová Ph.D. metrolog mmazanova@cmi.cz 266 020 400 776 419 890
Ing. Ludmila Štemberková metrolog (t.č. MD) lstemberkova@cmi.cz
Ing. Zdeněk Vykydal Dr.rer.nat. metrolog zvykydal@cmi.cz 266 020 299
Ing. Vladimír Sochor metrolog vsochor@cmi.cz 266 020 285 607 853 049
Unit of Thermometry, Humidity and Pressure
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
RNDr. Pavel Havelec Ph.D. vedoucí oddělení teploty, vlhkosti a tlaku phavelec@cmi.cz 266 020 126 727 931 412
Jindřich Drozda metrolog jdrozda@cmi.cz 266 020 126
Lenka Vostřelová metrolog lvostrelova@cmi.cz 266 020 125
Marcel Šmídek metrolog msmidek@cmi.cz 266 020 126 727 933 991
Petr Felix metrolog pfelix@cmi.cz 266 020 130
Libor Houska metrolog lhouska@cmi.cz 266 020 126 727 918 313
Ing. Josef Vojtíšek metrolog jvojtisek@cmi.cz 266 020 122 727 931 413
Unit of Radionuclide Standards Production
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Ing. Dominika Sosnová vedoucí oddělení výroby standardních radionuklidových zdrojů dsosnova@cmi.cz 266 020 306 702 291 468
Ing. Jan Krmela metrolog jkrmela@cmi.cz 266 020 412 702 291 330
Ing. Karolína Grexová metrolog kgrexova@cmi.cz 266 020 421
Ing. Vlasta Suková Ph.D. metrolog (t.č. MD) vsukova@cmi.cz 266 020 460
Ing. Kristýna Kohoutová metrolog kkohoutova@cmi.cz 266 020 446
Ing. Mariana Bilousová MBA metrolog mbilous@cmi.cz 266 020 412
Renata Obrazová metrolog robrazova@cmi.cz 266 020 412 603 726 324
Mgr. Martin Kačur metrolog mkacur@cmi.cz 266 020 412 601 360 623
Unit of Mechanical Testing Materials
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Jiří Dlouhý vedoucí oddělení mechanických zkoušek materiálu jdlouhy@cmi.cz 266 020 142 602 523 172
Stanislav Podroužek metrolog spodrouzek@cmi.cz 266 020 142 734 787 718
Unit of Weights and Measures
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Ing. Vladimír Peršl vedoucí oddělení měr a vah vpersl@cmi.cz 266 020 175 602 523 171
Jan Procházka metrolog jprochazka@cmi.cz 266 020 130 607 025 758
Milan Lukeš metrolog mlukes@cmi.cz 266 020 144 727 931 425
Petr Šikl metrolog psikl@cmi.cz 266 020 147
Tomáš Havel metrolog thavel@cmi.cz 266 020 144 727 931 426
Antonín Grenar metrolog agrenar@cmi.cz 266 020 154 727 931 400
Karel Kunc metrolog kkunc@cmi.cz 266 020 144 727 931 398
Petr Beneš metrolog pbenes@cmi.cz 266 020 152 727 851 862
Petr Dolejší metrolog pdolejsi@cmi.cz 266 020 152 727 931 429
Jan Zázvůrek metrolog jzazvurek@cmi.cz 727 931 396
Erik Hanuš metrolog ehanus@cmi.cz 266 020 140 602 149 416
Miloslav Holeček metrolog mholecek1@cmi.cz 266 020 140 602 566 083
Petr Bratršovský metrolog pbratrsovsky@cmi.cz 266 020 140 602 190 038
Pavel Hukauf zástupce vedoucího oddělení měr a vah phukauf@cmi.cz 266 020 153 727 931 397
Vladimír Vlček zástupce vedoucího oddělení měr a vah vvlcek@cmi.cz 266 020 140 602 523 173
Unit of Legal Metrology of Ionizing Radiation Quantities
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
RNDr. Henrich Kubala vedoucí oddělení legální metrologie veličin ionizujícího záření hkubala@cmi.cz 266 020 405 602 101 465
RNDr. Tomáš Soukup metrolog tsoukup@cmi.cz 266 020 427 602 680 505
Ing. Miroslava Novotná metrolog mnovotna@cmi.cz 381 102 754 702 291 469
Ing. Tomáš Tesař metrolog ttesar@cmi.cz 266 020 285 702 291 333
Ivan Rajman metrolog irajman@cmi.cz 266 020 403 702 291 335
Ing. Zdeňka Veselá metrolog zvesela@cmi.cz 266 020 311 702 291 331
Director of IOU, secretary of IOU
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Ing. Marie Ratajová ředitel ČMI OI České Budějovice mratajova@cmi.cz 387 319 071 724 045 857
Kateřina Ratajová THP pracovnice kratajova@cmi.cz 387 423 624 720 960 212
Unit of weights and measures
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Mgr. Stanislav Jindra vedoucí oddělení měr a vah sjindra@cmi.cz 725 988 803
Jan Zeman metrolog jzeman@cmi.cz 602 523 264
Jan Liška metrolog jliska@cmi.cz 387 423 624 739 106 215
Josef Tůma metrolog jtuma@cmi.cz
Martin Hála metrolog mhala@cmi.cz 602 422 048
Director of IOU, secretary of IOU
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Ing. Zdeněk Koča ředitel ČMI OI Plzeň zkoca@cmi.cz 377 326 077 602 146 856
Irena Bečková kumulovaná funkce THP ibeckova@cmi.cz 737 292 039
Unit of weights and measures
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Bc. Petr Egermaier vedoucí oddělení oddělení měr a vah s detaš. prac. K. Vary pegermaier@cmi.cz 720 935 607
Oldřich Mazur metrolog omazur@cmi.cz 724 261 455
Miroslav Lindaur metrolog mlindaur@cmi.cz 606 646 101
Pavel Ouda metrolog pouda@cmi.cz 602 146 857
Karel Buršík metrolog kbursik@cmi.cz
Director of IOU, secretariat of IOU
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Ing. František Dvořáček ředitel ČMI OI Liberec fdvoracek@cmi.cz 485 107 544 728 168 414
Lucie Holcová kumulovaná funkce THP lholcova@cmi.cz 485 107 544 727 809 666
Unit of Primary Metrology of Plane Angle and Length
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Bc. Kamila Nádvorníková vedoucí oddělení primární metrologie rovinného úhlu a délky - zástup za MD,RD knadvornikova@cmi.cz 485 107 532 724 207 999
Ing. Iuliia Krasnikova metrolog (t.č. MD) ikrasnikova@cmi.cz
Šárka Biňovcová metrolog sbinovcova@cmi.cz 485 107 532
Ing. Miloslav Ledvina Ph.D. metrolog mledvina@cmi.cz 485 104 455 602 137 291
Ludmila Tichá metrolog lticha@cmi.cz 485 107 532 602 364 609
Ing. Eva Modráková metrolog (t.č. MD) etyralikova@cmi.cz
Unit of weights and measures
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Lenka Palasová vedoucí oddělení měr a vah lpalasova@cmi.cz 485 104 455 728 169 444
Karel Dědek metrolog kdedek@cmi.cz 485 104 455 602 523 157
Jindřich Manych metrolog jmanych@cmi.cz 485 104 455 602 523 156
Petr Herbst metrolog pherbst@cmi.cz 606 034 951
Petr Pirunčík metrolog ppiruncik@cmi.cz 602 644 451
Director of IOU, secretariat of IOU
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Ing. Vítězslav Suchý ředitel ČMI OI Most vsuchy@cmi.cz 476 105 462 734 396 964
Petra Dolníková kumulovaná funkce - THP, asistentka pdolnikova@cmi.cz 476 104 330 606 627 004
Unit of weights and measures
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Ing. Stanislav Bajt vedoucí oddělení měr a vah sbajt@cmi.cz 476 104 330 602 523 158
Petr Ďuriš metrolog pduris@cmi.cz 602 669 698
David Bayer metrolog dbayer@cmi.cz 476 104 330 602 649 440
Petr Labaj metrolog plabaj@cmi.cz 702 185 969
Director of IOU, secretariat of IOU
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Ing. Zuzana Pálková Ph.D. ředitel ČMI OI Pardubice zpalkova@cmi.cz 466 670 728 103 606 063 529
Veronika Růžičková sekretářka vruzickova@cmi.cz 466 670 728 101 724 305 177
Jana Svobodová kumulovaná funkce THZ jsvobodova@cmi.cz 727 916 914
Tetiana Panasenko projektová práce - EPM - STASYS tpanasenko@cmi.cz
Zdeňka Klapková kumulovaná fce THP zklapkova@cmi.cz 466 670 728 101 724 249 344
Unit of Grain Moisture
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Ing. Lucie Pitrová Netolická vedoucí oddělení vlhkosti pevných látek lpitrovanetolicka@cmi.cz 737 292 041
Martin Horák metrolog mhorak@cmi.cz 466 670 728 129 602 523 168
Pavel Srpek metrolog psrpek@cmi.cz 466 670 728 132 727 872 036
Marcela Vaníčková metrolog mvanickova@cmi.cz 466 670 728 128 606 059 692
Jakub Vondrouš metrolog jvondrous@cmi.cz 606 713 259
Unit of Primary Metrology of Gas Volume, Flow and Refractometry
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Ing. Tomáš Valenta vedoucí oddělení primární etalonáže objemu a průtoku plynu tvalenta@cmi.cz 466 670 728 105 602 551 924
Zdenka Šmídová metrolog zsmidova@cmi.cz 466 670 728 114 602 500 054
Ing. Olga Keřková metrolog okerkova@cmi.cz 466 670 728 107 731 401 829
Radek Novotný metrolog rnovotny1@cmi.cz 466 670 728 107 737 292 040
Mgr. Pavla Valentová metrolog pvalentova@cmi.cz 466 670 728 109 727 916 922
Ing. Stanislav Březina metrolog sbrezina@cmi.cz 466 670 728 141 607 628 951
Tomáš Vít metrolog tvit@cmi.cz 725 954 110
Unit of weights, measures, length and mechanical testing of materials
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Ladislav Kramář vedoucí oddělení měr a vah lkramar@cmi.cz 466 670 728 110 602 523 169
Jakub Záruba metrolog - zástupce vedoucího oddělění měr a vah jzaruba@cmi.cz 466 670 728 117 607 986 320
Milan Kulhánek metrolog mkulhanek@cmi.cz 466 670 728 115 602 573 239
Ing. Viktor Šindelář metrolog vsindelar@cmi.cz 466 670 728 115 724 305 179
Roman Voleráb metrolog rvolerab@cmi.cz 466 670 728 115 734 692 892
Ondřej Škrobal metrolog oskrobal@cmi.cz 702 287 361
Ondřej Panovský Dis. metrolog opanovsky@cmi.cz 466 670 728 115 606 063 496
Lukáš Hnejtek metrolog lhnejtek@cmi.cz 725 982 887
Zdeněk Záruba metrolog zzaruba@cmi.cz 466 670 728 106 602 551 925
Čestmír Profous metrolog cprofous@cmi.cz 466 670 728 133 734 283 650
Alena Jírová metrolog ajirova@cmi.cz 466 670 728 116 720 072 348
Jakub Reimer metrolog jreimer@cmi.cz 606 063 497
Mgr. Vojtěch Schmeiser metrolog vschmeiser@cmi.cz 702 024 910
Filip Vostrčil metrolog fvostrcil1@cmi.cz
Director of IOU, secretariat of IOU
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Ing. Radovan Wiecek ředitel ČMI OI Brno rwiecek@cmi.cz 545 555 307 602 523 163
Markéta Hanáková kumulovaná funkce THP - pokladní (zástup za MD, RD) mhanakova@cmi.cz 545 555 309
Jindřich Virgler správce budovy jvirgler@cmi.cz 545 555 310 602 134 249
Hana Hrozková kumulovaná funkce THP hhrozkova@cmi.cz 545 555 306 728 381 011
Ing. Ivan Svoboda metrolog isvoboda@cmi.cz 727 891 063
Mgr. Eva Klapetková administrativa - majetek eklapetkova@cmi.cz 545 555 308 723 435 881
Kateřina Adamová recepční kadamova@cmi.cz 545 555 111
Unit of Primary Metrology of Electrical Quantities
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Ing. Jiří Streit vedoucí oddělení primární etalonáže ss a nf elektrických veličin jstreit@cmi.cz 545 555 208 606 631 788
Mgr. Petr Jakubík Ph.D. metrolog pjakubik@cmi.cz 545 555 214 603 565 173
Mgr. Martin Šíra Ph.D. metrolog msira@cmi.cz 545 555 302
Ing. Pavel Bednář metrolog pbednar@cmi.cz 545 555 211
Ing. Stanislav Mašláň metrolog smaslan@cmi.cz 545 555 302
Ing. Michal Hedvíček metrolog mhedvicek@cmi.cz 545 555 301
Robert Stratil metrolog rstratil1@cmi.cz 545 555 211
Ing. Romana Kovalová metrolog rkovalova@cmi.cz 545 555 214
Ing. Martin Koval Ph.D. metrolog mkoval@cmi.cz 545 555 723 725 504 983
Unit of Primary Mass Metrology
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Mgr. Jaroslav Zůda Ph.D. vedoucí oddělení primární etalonáže hmotnosti jzuda@cmi.cz 545 555 230 602 551 921
Unit of Primary Metrology of Pressure, Vacuum and Low Mass Flow
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Ing. Zdeněk Krajíček Ph.D. vedoucí oddělení primární metrologie tlaku, vakua a malého hmotnostního průtoku zkrajicek@cmi.cz 545 555 297 724 121 129
Bc. Václav Páviš metrolog vpavis@cmi.cz 545 555 237
Mgr. Dominik Pražák Ph.D. metrolog dprazak@cmi.cz 545 555 226 734 681 579
Ing. Richard Páviš metrolog rpavis@cmi.cz 545 555 237
Mgr. Martin Vičar Ph.D. metrolog mvicar@cmi.cz 545 555 299 734 411 406
Ing. Tomáš Hajduk Ph.D. metrolog thajduk@cmi.cz 545 555 225 737 292 043
Marek Lauč metrolog mlauc@cmi.cz 545 555 326
Bc. Ivana Hajduková metrolog ihajdukova@cmi.cz 545 555 224 731 623 207
Ing. Václav Sedlák metrolog vsedlak@cmi.cz 545 555 226 607 029 211
Mgr. Renata Řeháková metrolog rrehakova@cmi.cz 545 555 224
Zdeněk Přidal metrolog zpridal@cmi.cz 545 555 224
Unit of Primary Nanometrology and Technical Length
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Mgr. Petr Klapetek Ph.D. vedoucí oddělení primární nanometrologie a technické délky pklapetek@cmi.cz 545 555 709 734 423 706
Ing. David Nezval metrolog dnezval@cmi.cz 545 555 720
Mgr. Miroslav Valtr Ph.D. metrolog mvaltr@cmi.cz 545 555 337
Mgr. Anna Charvátová Campbell Ph.D. metrolog acharvatovacampbell@cmi.cz 545 555 337
doc. Mgr. Jan Martinek Ph.D. metrolog jmartinek@cmi.cz 545 555 720
Mgr. Radek Šlesinger Ph.D. metrolog rslesinger@cmi.cz 545 555 337
Dr. Nupinder Jeet Kaur metrolog nkaur@cmi.cz 545 555 337
Bc. Václav Hortvík metrolog vhortvik@cmi.cz 545 555 236 607 024 856
Ing. Petr Grolich metrolog pgrolich@cmi.cz 545 555 720
Ing. Václav Duchoň metrolog - zástupce vedoucího oddělení vduchon@cmi.cz 545 555 207 724 106 261
Ing. Jan Šrámek Ph.D. metrolog jsramek@cmi.cz 545 555 205 737 292 042
Martina Lancouchová metrolog mlancouchova@cmi.cz 545 555 210 727 900 568
Zdeňka Macháčková metrolog zmachackova@cmi.cz 545 555 210 606 642 699
Ivan Sláma metrolog islama@cmi.cz 545 555 210 727 939 419
prof. RNDr. Miloslav Ohlídal CSc. pedagogická činnost - vývoj metod měření rozptylu mohlidal@cmi.cz
Unit of Primary Metrology of Liquids Flow, Flow velocity and Heat
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Mgr. Jindřich Bílek Ph.D. vedoucí oddělení primární etalonáže průtoku kapalin,rychlosti proudění a tepla jbilek2@cmi.cz 545 555 717 733 677 364
Josef Pospíšil metrolog jpospisil@cmi.cz 545 555 202 724 048 243
Markéta Blahová metrolog mblahova@cmi.cz 545 555 717 734 797 001
Tomáš Přichystal metrolog tprichystal@cmi.cz 545 555 202 720 987 481
Mgr. Jan Geršl Ph.D. metrolog jgersl@cmi.cz 545 555 718 602 528 299
Ing. Zdeněk Toufar metrolog ztoufar@cmi.cz 545 555 304 733 677 365
Ing. Stanislav Kalous metrolog skalous@cmi.cz 545 555 304 724 121 128
Ing. Miroslava Benková Ph.D gestor pro obor ztělesněné míry objemové a protečené množství kapalin a stlačeného zemního plynu (CNG) mbenkova@cmi.cz 545 555 717 734 877 960
Ing. Jaroslav Synáč CSc. metrolog jsynac@cmi.cz 545 555 202 602 378 425
Ing. Jan Sluše Ph.D. metrolog jsluse@cmi.cz 545 555 718 724 508 747
Ing. Jaroslav Foltýnek metrolog jfoltynek@cmi.cz 545 555 304 727 826 624
Ing. Peter Škrovánek metrolog pskrovanek@cmi.cz 545 555 719 702 012 561
Ing. Stanislav Knotek Ph.D. metrolog sknotek@cmi.cz 545 555 718 702 166 992
Mgr. Roman Stratil metrolog rstratil@cmi.cz 545 555 719 720 987 482
Mgr. Darina Žajdlíková metrolog dzajdlikova@cmi.cz 545 555 202 603 891 923
Ing. Jan Pavlas metrolog jpavlas@cmi.cz 545 555 711 722 502 835
Ing. Jaroslav Štěpánek Ph.D. metrolog jstepanek@cmi.cz 545 555 718 722 970 603
Unit of Primary Metrology of Physical Chemistry
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Mgr. Martina Vičarová Ph.D. vedoucí oddělení primární etalonáže fyzikální chemie mvicarova@cmi.cz 545 555 322 724 903 256
Mgr. Matilda Roziková Ph.D. gestor pro obor chemické veličiny mrozikova@cmi.cz 545 555 321 734 264 743
Lenka Mihulová metrolog lmihulova@cmi.cz 545 555 322
Mgr. Peter Bartoš metrolog pbartos@cmi.cz 545 555 334 702 009 104
Unit of Acoustics
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Ing. Zdeněk Vyhlídka vedoucí oddělení akustiky zvyhlidka@cmi.cz 545 555 212 720 155 165
Ing. Kateřina Škorpilová metrolog kskorpilova@cmi.cz
Radomír Hanzl metrolog rhanzl@cmi.cz 545 555 209 725 978 274
Unit of Temperature and Humidity
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Ing. Jiří Bílek vedoucí oddělení teploty a vlhkosti jbilek@cmi.cz 545 555 239 734 411 405
František Čuma metrolog fcuma@cmi.cz 545 555 239
Petr Mihula metrolog pmihula@cmi.cz 545 555 303
Michal Havlík metrolog mhavlik@cmi.cz 545 555 239
Vítězslava Cimrmanová metrolog vcimrmanova@cmi.cz 545 555 303
Jakub Otych metrolog jotych1@cmi.cz 545 555 314 724 121 127
Unit of Weights and Measures
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Ing. Klára Bendová vedoucí oddělení měr a vah kbendova@cmi.cz 545 555 227 606 647 632
Jiří Macháček metrolog jmachacek@cmi.cz 545 555 229 602 523 162
Petr Čefelín metrolog pcefelin@cmi.cz 545 555 229 602 689 426
Marek Kaláb metrolog mkalab@cmi.cz 545 555 229 724 046 869
Jiří Teplý metrolog jteply@cmi.cz 545 555 229 602 523 161
Miroslav Machala metrolog mmachala@cmi.cz 545 555 229 724 047 853
Jiří Černoušek metrolog jcernousek@cmi.cz 545 555 229 724 046 914
Vojtěch Vávra metrolog vvavra@cmi.cz 545 555 229 601 086 786
Petr Vávra metrolog pvavra@cmi.cz 545 555 229 722 976 738
Unit of the Legal Metrology and Conformity Assessment in the Field of Mass
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Ing. Jan Kucharčík vedoucí oddělení legální metrologie a posuzování shody v oboru měření hmotnosti jkucharcik@cmi.cz 545 555 230 601 132 196
Ing. Ivan Kříž metrolog ikriz@cmi.cz 545 555 230 602 134 237
Director of IOU, secretariat of IOU
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Lukáš Běhal ředitel ČMI OI Jihlava lbehal@cmi.cz 567 220 880 602 566 078
Věra Brožková kumulovaná funkce - THP, metrolog vbrozkova@cmi.cz 567 220 577 724 370 546
Unit of Weights and Measures
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Roman Trnka vedoucí oddělení měr a vah rtrnka@cmi.cz 602 551 923
Jiří Zabloudil metrolog jzabloudil@cmi.cz 602 523 165
Jakub Šikýř metrolog jsikyr@cmi.cz 602 304 681
Martin Šlesinger metrolog mslesinger@cmi.cz 731 198 114
Petr Veselý práce dle zadání pvesely@cmi.cz
Director of IOU, secretariat of IOU
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Ing. Vít Petřík ředitel ČMI OI Kroměříž vpetrik@cmi.cz 573 333 683 602 524 170
Petra Řezníčková kumulovaná funkce - THP, metrolog preznickova@cmi.cz 573 337 668 607 067 088
Unit of Weights and Measures
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
František Vranka vedoucí oddělení měr a vah fvranka@cmi.cz 602 551 922
Ing. Tomáš Skopal metrolog/ zástupce ředitele OI tskopal@cmi.cz 606 647 633
Jindřich Láník metrolog jlanik@cmi.cz 601 083 920
Jiří Bartek metrolog jbartek@cmi.cz 602 523 167
Unit of Force and Torque
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Libor Heglas vedoucí oddělení síly lheglas@cmi.cz 573 336 840 734 393 976
Jan Beneš metrolog jbenes@cmi.cz 573 336 840 607 067 130
Director of IOU, secretariat of IOU
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Ivo Pitra ředitel ČMI OI Opava ipitra@cmi.cz 553 625 308 602 523 268
Šárka Reichelová kumulovaná funkce THP sreichelova@cmi.cz 553 625 308 605 208 026
Unit of Weights and Measures
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Ing. Renata Škrobánková vedoucí oddělení měr a vah rskrobankova@cmi.cz 553 625 308 702 282 780
Pavel Lissek metrolog plissek@cmi.cz 607 068 319
Pavel Malý metrolog pmaly@cmi.cz 553 625 308 702 210 811
Marek Reichel metrolog mreichel@cmi.cz 553 625 308 606 159 788
Bc. Petr Maněk metrolog pmanek@cmi.cz 553 625 308 724 334 436
Jan Havelka metrolog jhavelka1@cmi.cz 553 625 308 702 282 779
Pavel Bartusek metrolog pbartusek@cmi.cz 553 625 308 724 028 196
Daniel Kuděla metrolog dkudela@cmi.cz 553 625 308 720 942 800
Jiří Klapuch metrolog jklapuch@cmi.cz 553 625 308 720 942 879
Director of IOU, secretariat of IOU
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
František Libra ředitel ČMI OI Olomouc flibra@cmi.cz 585 226 416 602 523 269
Eva Hudcová kumulovaná funkce THZ ehudcova@cmi.cz 585 226 416 702 015 503
Unit of Weights and Measures
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Radek Uvízl metrolog ruvizl@cmi.cz 585 226 416 702 015 641
Radim Říha metrolog rriha@cmi.cz
Vojtěch Hándl metrolog vhandl@cmi.cz 585 226 416 702 015 631
Petr Krejčíř metrolog pkrejcir@cmi.cz 585 204 240 727 903 055
Director of IOU, secretariat of IOU
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Dr. Ing. Marek Šmíd ředitel ČMI LPM Praha msmid@cmi.cz 257 288 312 602 751 168
Ing. Michal Bartoš metrolog mbartos@cmi.cz 602 190 267
Ing. Nikola Šmidmayerová metrolog nsmidmayerova@cmi.cz 257 288 381 606 792 533
Sylva Pokorná THZ kumulovaná funkce spokorna@cmi.cz 257 288 307
Magda Buttorazová kumulovaná funkce THP mbuttorazova@cmi.cz 257 288 313 602 751 186
Unit of Force and Torque
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Ing. Lukáš Vavrečka Ph.D. vedoucí oddělení síly a momentu síly lvavrecka@cmi.cz 257 288 377 733 115 114
Ing. Miloslav Chlumský metrolog mchlumsky@cmi.cz 257 288 308 724 371 279
Jiří Vondříček metrolog jvondricek@cmi.cz 607 064 222
Jaroslav Riedl metrolog jriedl@cmi.cz 257 288 309 602 537 732
Ing. Petr Kašpar metrolog pkaspar@cmi.cz 257 288 391 724 367 735
Unit of Acoustics and Kinematics
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Ing. Marek Blabla vedoucí oddělení akustiky a kinematiky mblabla@cmi.cz 257 288 316 737 292 045
Ing. Milan Prášil CSc. metrolog mprasil@cmi.cz 257 288 349 733 696 109
Ing. Jiří Zich metrolog jzich@cmi.cz 257 288 344 734 643 285
Ing. Jindřich Chval CSc. metrolog jchval@cmi.cz 257 288 302 734 765 877
David Kramář metrolog dkramar@cmi.cz 257 288 348 734 514 168
Ing. Enrico Buttoraz metrolog ebuttoraz@cmi.cz 257 288 348 737 292 044
Ing. Stanislav Hynek metrolog shynek@cmi.cz 257 288 374 702 124 842
Ing. Roman Kouřimský metrolog rkourimsky@cmi.cz 257 288 305 730 169 462
Unit of Hardness and Roughness
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Ing. Jiří Borovský vedoucí oddělení tvrdosti a drsnosti povrchu jborovsky@cmi.cz 257 288 319 602 190 268
Unit of Quantum Metrology of Length
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
RNDr. Petr Balling Ph.D. vedoucí oddělení kvantové metrologie délky pballing@cmi.cz 257 288 326 602 190 269
Mgr. Petr Křen metrolog pkren@cmi.cz 257 288 388 702 292 649
Ing. Pavel Mašika metrolog pmasika@cmi.cz 257 288 304
RNDr. Miroslav Doležal metrolog - výzkumný pracovník mdolezal@cmi.cz 257 288 326 702 292 648
Unit of Technical Length
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Ing. Jakub Sýkora vedoucí oddělení technické délky jsykora@cmi.cz 257 288 387 727 956 609
Pavel Skalník metrolog pskalnik@cmi.cz 257 288 358 602 780 868
Ing. Jaromír Hynek metrolog jhynek@cmi.cz 257 288 317 734 514 167
Ing. Jan Soukal metrolog jsoukal@cmi.cz 257 288 315 737 058 810
Unit of Electromagnetic Quantities
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Ing. Renata Styblíková Ph.D. vedoucí oddělení elektromagnetických veličin rstyblikova@cmi.cz 257 288 335 602 196 072
Ing. Michal Ulvr Ph.D. metrolog mulvr@cmi.cz 257 288 340 734 522 098
Vladimír Kohout metrolog vkohout@cmi.cz 257 288 323 734 695 027
Ing. Jan Hlaváček Ph.D. metrolog jhlavacek@cmi.cz 257 288 378 776 640 470
Unit of Radiometry and Photometry
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Dott. Geiland Porrovecchio vedoucí oddělení radiometrie a fotometrie gporrovecchio@cmi.cz 257 288 303 734 424 218
Ing. Petr Kliment Ph.D. metrolog pkliment@cmi.cz 257 288 303 724 371 261
Radim Kohout metrolog rkohout@cmi.cz 257 288 394 737 292 046
Ing. Petr Linduška metrolog plinduska@cmi.cz 257 288 336 702 124 841
Mgr. Petr Klenovský Ph.D. metrolog pklenovsky1@cmi.cz 722 183 647
Mgr. Petr Matějíček metrolog pmatejicek@cmi.cz 257 288 394 603 555 125
Ing. Břetislav Osmík metrolog bosmik@cmi.cz 257 288 336 702 119 849
Ing. Jana Gerneschová metrolog jgerneschova@cmi.cz 725 839 912
Lenka Horáčková administrativní pracovnice lhorackova@cmi.cz 257 288 329 734 827 747
Ing. Ondřej Beníšek metrolog obenisek@cmi.cz 257 288 390 608 889 564
Director of IOU, secretariat of IOU
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Ing. Pavel Nováček ředitel ČMI TESTCOM Praha pnovacek@cmi.cz 271 192 360 723 651 576
Jana Staňková asistentka jstankova@cmi.cz 271 192 360 731 635 350
Stanislava Weissová pracovník spisovny a archivu sweissova1@cmi.cz 271 192 458
Martin Kápička údržbář mkapicka@cmi.cz 731 635 354
Dana Pácová referent ekonomicko - správního oddělení dpacova@cmi.cz 271 192 103 731 635 352
Jaromír Vrána referent ekonomicko - správního oddělení jvrana@cmi.cz 271 192 383 722 970 803
Unit of Laboratories
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Ing. Karel Pitaš vedoucí oddělení laboratoří kpitas@cmi.cz 271 192 118 607 217 597
Jitka Kopřivová asistentka jkoprivova@cmi.cz 271 192 295
Ing. Petr Nohejl zkušební inženýr pnohejl@cmi.cz 271 192 294 737 309 284
Ing. Martin Poříz zkušební inženýr mporiz@cmi.cz 271 192 402 732 792 628
Ing. Pavel Jonáš zkušební inženýr pjonas@cmi.cz 271 192 307 725 982 283
Ing. Václav Bufka zkušební technik vbufka@cmi.cz 271 192 263 722 953 989
Ing. František Šebek CSc. kmitočtový specialista fsebek@cmi.cz 271 192 158 737 383 688
Ing. Martin Olekšák zkušební inženýr moleksak@cmi.cz
Unit of Frequency Engineering and Software Validation
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Ing. Michal Řezáč vedoucí oddělení kmitočtového inženýrství a validace softwaru mrezac@cmi.cz 702 144 690
Ing. Miloš Prchlík vedoucí kmitočtový specialista mprchlik@cmi.cz 271 192 324 731 635 247
Ing. Petr Markvart kmitočtový specialista pmarkvart@cmi.cz 271 192 324
Mgr. Ivana Lacková metrolog ilackova@cmi.cz 271 192 179 725 571 408
Ing. Martin Staněk specialista ICT metrologie mstanek@cmi.cz 702 144 788
Ing. Čeněk Pavelka CSc. kmitočtový specialista cpavelka@cmi.cz 271 192 153 731 635 249
Ing. Tomáš Havel kmitočtový specialista thavel1@cmi.cz 271 192 476 602 450 451
director of IOU, secretary of IOU
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Ing. Jiří Šuráň MBA ředitel ČMI Medical jsuran@cmi.cz 602 366 771
Mgr. Irena Svobodová asistentka ředitele ČMI Medical isvobodova@cmi.cz 271 192 126 731 511 619
Unit for administration of orders and support
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Ing. Jan Kavalírek administrátor zakázek jkavalirek@cmi.cz
Unit of project management
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Mgr. Kateřina Drbálková vedoucí projektu kdrbalkova@cmi.cz 722 066 759
Unit of project management
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Ing. Miroslav Rosulek hodnotitel výrobku mrosulek@cmi.cz 720 957 410
Ing. Petr Braťka manažer předklinického hodnocení pbratka@cmi.cz 722 963 958
Unit of external audits
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Ing. Petr Katolický vedoucí auditor/auditor pkatolicky@cmi.cz 603 459 497
Unit of clinical evaluation
Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Mgr. Helena Kolářová manažer klinického posuzování hkolarova@cmi.cz 702 268 251