Jste zde

Referát interního auditu

Vnitřní organizační jednotka

Název oddělení

Referát interního auditu

Číslo

0114

Adresa

Okružní 31, 638 00 Brno

Vedoucí oddělení

Ing. Silvie Hoffmanová

Telefon:  

E-mail: shoffmanova@cmi.cz

Mapa

Další služby

  • vykonává nezávislou objektivní, zjišťovací a konzultační činnost, zaměřenou na zdokonalování procesů v organizaci, systematický a metodický přístup k hodnocení a zlepšování efektivnosti řízení rizik, řídících a kontrolních procesů a správy a řízení organizace