Jste zde

oddělení primární metrologie veličin ionizujícího záření

Vnitřní organizační jednotka

Název oddělení

oddělení primární metrologie veličin ionizujícího záření

Číslo

1015

Adresa

Radiová 1288/1a, 102 00 Praha - Hostivař

Vedoucí oddělení

Ing. Vladimír Sochor

Telefon: 266 020 285, 266 020 400 

E-mail: vsochor@cmi.cz

Mapa

Obory kalibrací

 • ionizující záření

Kalibrované přístroje

 • Velkoplošný zdroj s jedním radionuklidem
 • Měřidlo plošné kontaminace
 • Roztok s jedním nuklidem
 • Studnová ionizační komora používaná v lékařství
 • Monitor plynů v jaderném reaktoru
 • Zařízení pro měření životního prostředí
 • Suchý zdroj Rn-222
 • Uzavřený zářič
 • fantom BOMAB
 • Dozimetr
 • Dozimetr

Ověřovaná stanovená měřidla

Další služby

 • konzultační služby v oboru uváděných veličin
 • školení expertů
 • technické zkoušky pro typové zkoušky
 • metrologické expertizy