Jste zde

oddělení měr a vah

Vnitřní organizační jednotka

Název oddělení

oddělení měr a vah

Číslo

3051

Adresa

Bendova 539/11, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí

Vedoucí oddělení

Bc. Petr Egermaier

Telefon:  

E-mail: pegermaier@cmi.cz

Mapa

Obory kalibrací

 • hmotnost
 • objem
 • průtok

Kalibrované přístroje

 • kontrolní lihová měřidla
 • stacionární nádrže
 • objemová průtočná měřidla
 • objemová průtočná měřidla na kapalná paliva
 • přepravní sudy a tanky
 • kovové odměrné nádoby
 • závaží třídy E2 (dle OIML R111)
 • závaží třídy F1 (dle OIML R111)
 • závaží třídy F2 (dle OIML R111)
 • závaží třídy M1 (dle OIML R111)
 • etalonové závaží
 • závaží speciální
 • jiná tělesa
 • závaží třídy M2 (dle OIML R111)
 • závaží třídy M3 (dle OIML R111)
 • váhy s neautomatickou činností
 • váhy s automatickou činností

Ověřovaná stanovená měřidla

Další specifikace

Ing. Vladimír Všetečka - detašované pracoviště Karlovy Vary