Kontakt pro informace: tel.: +420 734 521 365 | email: marketing@cmi.cz

Aktuality

ČMI – OI Praha, odd. 1035 úspěšně absolvovalo recertifikační audit v oblasti vývoje a výroby sekundárních etalonů radionuklidů. Nový certifikát naleznete zde. 

 

Vydáno 10. 04. 2015

ČMI obdržel po pravidelné dozorové návštěvě nové Osvědčení o akreditaci včetně přílohy pro Zkušební a Kalibrační laboratoř ČMI. Další informace naleznete zde

Vydáno 21. 10. 2015

Dne 21.10.2009 byla vydána směrnice EU č. 2009/126/ES o druhém stupni rekuperace benzínových par při čerpání pohonných hmot na čerpacích stanicích.

Vydáno 16. 03. 2015

Stránky

Pro titulní stránku ještě nebyl vytvořen obsah.