Jste zde

H2020 včetně EMPIR

Evropská komise zveřejnila návrh iniciativy s názvem „Evropský metrologický program pro inovace a výzkum“ (EMPIR), založené na veřejném partnerství EU a členských států. EMPIR, který bude v letech 2014- 2020 administrován v rámci Horizontu 2020, je následovníkem původní iniciativy „Evropský metrologický výzkumný program“ čítající 22 národních metrologických institutů. Hlavním cílem této iniciativy je řešit výzvy, jimž čelí Evropský systém metrologického výzkumu a poskytnout vhodná metrologická řešení na podporu inovací a průmyslové konkurenceschopnosti za účelem řešení společenských výzev, jako je zdravotnictví, životní prostředí a energetika, včetně podpory rozvojové a implementační politiky. Plánovaný rozpočet iniciativy pro období 2014-2020 je 600 milionů eur, EU i členské státy poskytnout každý polovinu dané částky. 

Výzvy

1.výzva - řešení v období 2015 - 2019

2.výzva - řešení v období 2016 - 2020

3.výzva - řešení v období 2017 - 2021

Harmonogram 2016

  • 13. ledna 2016 – oficiální vyhlášený výsledků 2. výzvy EMPIR
  • 18. ledna až 29. února 2016 – 1. kolo soutěže 3. výzvy EMPIR zaměřené na energetiku, životní prostředí a Výzkumný potenciál
  • 12. až 14. dubna 2016 - Podvýbor EMPIR pro vědu
  • 1. květen nebo 1. červen 2016 - zahájení řešení úspěšných projektů 2. výzva EMPIR
  • 26. – 27. května 2016 – výbor EMPIR
  • 16. června – 30. září 2016 – 2. kolo soutěže 3. výzvy EMPIR
  • 23. června – 5. července 2016 – Vyjednávací schůzky k projektům v PTB, NPL a LNE
  • 21. – 25. listopadu 2016 – konference hodnotitelů
  • 28. a 29.listopadu výbor EMPIR

 

Odkazy

EMPIR - informace EURAMET

EMPIR - informace MSU EURAMET