Jste zde

Váhy - NAWID

Český metrologický institut je uveden jako oznámený subjekt 1383 v informačním systému Evropské komise NANDO:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/

ČMI jako oznámený subjekt nabízí posuzování shody vah s neautomatickou činností podle směrnice 2014/31/EU (implementované v ČR NV 121/2016/Sb.).

Zde jsou uvedeny všechny dovolené postupy posuzování shody vah s neautomatickou činností s detailním popisem dle "Modré příručky" Evropské Komise. Seznam možných postupů je:

- váhy s neautomatickou činností - B+F, B+D, G

 

Kontakt pro případ dotazů, připomínek, stížností apod.:

Český metrologický institut

Mgr. Jan Kalandra

Okružní 31

638 00 BRNO

e-mail: jkalandra [at] cmi [dot] cz (subject: Jan%20Kalandra) (jkalandra@cmi.cz)

Soubory ke stažení: