Jste zde

Outsourcing

OUTSOURCING – komplexní služby v oblasti metrologie (kalibrace měřidel, ověřování stanovených měřidel, poradenství, spolupráci při vypracování příručky jakosti a další).

Jestliže chcete zlepšit své postavení a lépe dosahovat svých podnikových cílů v oblasti konkurenční, věcné, finanční a organizační, jsme velice potěšeni, že Vám můžeme nabídnout v poskytování služeb ČMI službu na komplexní zabezpečení metrologických služeb – outsourcing.

Jak již z názvu vyplývá, jedná se nejen o službu kalibrace a ověření měřidel, ale také o posouzení vhodnosti jejich použití, inventarizace, vytvoření jejich evidenčních karet, stanovení nekalibračních intervalů, poskytnutí součinnosti při kontrole jejich funkčnosti, zprostředkování jejich oprav, nebo odborné pomoci a dalších služeb, spojených s metrologií ve vaší společnosti.

Naši detailní nabídku na poskytování služby outsourcing naleznete zde.

Pro více informací prosím kontaktujte: Referát pro marketing a outsourcing služeb - Bc. Radek Zeman, MPA, rzeman@cmi.cz

Průzkum spokojenosti zákazníků
ČMI jako národní metrologický orgán ČR poskytuje celou škálu služeb v oblasti metrologie. Naší snahou je trvale pečovat o spokojenost svých zákazníků s kvalitou i rozsahem služeb, s logistikou těchto služeb, ale i s chováním pracovníků ČMI k Vám, zákazníkům. K usilování o dosažení tohoto cíle se neobejdeme bez zpětné vazby od Vás, a proto si Vás dovolujeme požádat o spolupráci vyplněním následujícího dotazníku. Je-li ve Vašem případě platných více odpovědí, vyznačte všechny. Poskytnuté údaje samozřejmě považujeme za důvěrné.

Úplný průzkum spokojenosti zákazníků se provádí pomocí dotazníku. Předem děkujeme za pozornost, kterou vyplnění dotazníku věnujete. Vyplnění formuláře je možné on-line. K vyplnění můžete přejít zde .