Jste zde

Pořádané akce

Český metrologický institut si Vás dovoluje pozvat na šestý ročník semináře věnovaného problematice měření teploty, vlhkosti a termofyzikálních vlastností v průmyslu a v kalibračních laboratořích. Školení je určeno všem uživatelům průmyslové automatizace, tedy koncovým uživatelům z řad průmyslu, projekčním organizacím, výrobcům a dodavatelům průmyslové automatizace a, v neposlední řadě, také pracovníkům kalibračních laboratoří a podnikovým metrologům.

Účastníci kurzu obdrží na závěr potvrzení o absolvování kurzu, kterým lze doložit získané poznatky
z hlediska požadavků normy ČSN EN ISO 9001.

Seminář je rozdělený na tři části:

 • část věnovaná obecným požadavkům na používání měřidel v technické praxi, 
 • část věnovaná kalibracím měřidel teploty a vlhkosti,
 • část věnovaná měření termofyzikálních veličin.

Termín konání: 2. až 4. 4. 2019

Lokalita: Hotel Jehla, Kovářova 214/4, 59101 Žďár nad Sázavou

Garant akce: Dr. Ing. Radek Strnad, PhD., ČMI, tel. +420 739 343 457

Kontakt na zajištění ubytování: E-mail: recepce@hoteljehla.cz, Rezervační oddělení +420 731 150 659

Pozvánka na školení ke stažení

Registrace na seminář

Registrace probíhá přes webový formulář umístěný ve spodní části web-stránky. Po jeho vyplnění vám bude vystavena faktura pro zaplacení registračního poplatku. Na závěr školení bude účastníkům vydáno potvrzení o absolvování kurzu. Pro každého účastníka semináře je nutné vyplnit registrační formulář samostatně.

Cena kurzu:

 • Kurz pro kalibrační laboratoře a průmyslové aplikace    8 000,- Kč bez DPH
 • Sekce pro termofyzikální veličiny                                      7 000,- Kč bez DPH

Ubytování:

Účastníci si ubytování hradí sami a je možné jej zabezpečit přímo v hotelu konání semináře za zvýhodněnou cenu, je potřeba se odkázat na seminář pořádaný ČMI. Objednávky na ubytování zasílejte písemně na e-mail recepce@hoteljehla.czrezervační oddělení +420 731 150 659.

Připravovaný program

2. 4. 2019 od 10:00 - Obecná sekce

 • Redefinice SI jednotek a její dopad na termofyzikální veličiny
 • Metrologický systém v ČR
 • Zákon o metrologii
 • Základní principy zařízení pro měření teploty a vlhkosti
 • Nejistoty bez matematiky aneb jsem si jistý, jak měřím?

3. až 4.4.2019 - Průmyslové aplikace

3. až 4. 4. 2019 - Kalibrační laboratoře

3.4.2019 - Měření termofyzikálních veličin

 • Metrologický řád a evidence měřidel v podniku
 • Požadavky na montáž a údržbu stanovených měřidel
 • Odporové snímače teploty
 • Termoelektrické snímače teploty
 • Povrchové teploty
 • Měření termokamerami
 • Měření vysokých teplot
 • Měření relativní vlhkosti
 • Měření rosného bodu
 • Měření rosného bodu uhlovodíků
 • Měření vlhkosti pevných látek
 • Nové metody měření
 • Komunikace
 • Některé aspekty kalibrace průmyslových snímačů teploty s převodníky
 • Meteorologické aplikace
 • Přechod na novou verzi normy 17025
 • Systém validace práce, stanovení kalibračních intervalů
 • Způsoby prokazování způsobilosti a stanovení CMC
 • Měření elektrických veličin v laboratoři teploty a vlhkosti
 • Vybavení kalibrační laboratoře kontaktní teploty a vliv na CMC tabulky
 • Vybavení kalibrační laboratoře bezkontaktní teploty a vliv na CMC tabulky
 • Vybavení kalibrační laboratoře vlhkosti a vliv na CMC tabulky
 • Příklady stanovení CMC tabulek
 • Ověřování stanovených měřidel
 • Úvod do TFV, principy vybraných metod
 • Základy návaznosti, současný stav
 • Měření tepelné vodivosti
 • Měření tepelné kapacity
 • Termogravimetrie
 • NDT
 • Entalpie fázových přeměn
 • Měření emisivity
 • Měření vlastností tekutin

 

Registrační formulář

Začátek akce:
Úterý, 2. Duben 2019 - 10:00

Registration for the upcoming SPM workshop 2019.

Začátek akce:
Středa, 27. Březen 2019 - 13:00

Registrace na SPM seminář 2019

Začátek akce:
Středa, 27. Březen 2019 - 13:00