Jste zde

Rádiová zařízení - RED

Český metrologický institut je autorizovanou / notifikovanou osobou  pro oblast posuzování shody rádiových a telekomunikačních koncových zařízení vlády č. 426/2016 Sb., které implementuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU - dále viz středisko 0220 TESTCOM - Certifikační orgán pro výrobky.