Jste zde

Organizační schéma ČMI

Organizační schéma je k dispozici rovněž v dokumentu.

Součástí ČMI jsou útvary (VOJ - vnitřní organizační jednotky) bez právní subjektivity. Jsou dislokovány v regionálních centrech ČR (viz mapa).

OI Liberec OI Pardubice OI Praha TESTCOM Praha LPM Praha ČMI Medical OI Plzeň OI Jihlava OI České Budějovice detašované pracovištěKarlovy Vary(OI Plzeň) OI Brno OI Kroměříž OI Olomouc OI Opava OI Most akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 laboratoře primární metrologie kalibrace ověřování státní etalony zdravotnické prostředky část ředitelstvíPraha ředitelství Brno

Těmito VOJ jsou  oblastní inspektoráty  a tři specializovaná pracoviště, Laboratoře primární metrologie v Praze, TESTCOM v Praze a ČMI Medical v Praze. Vybrané VOJ uchovávají státní etalony ČR (vyznačeno v mapce).

Kromě uvedených VOJ jsou pro vybrané činnosti zřízeny útvary, řízené přímo generálním ředitelem  nebo pověřeným odborným ředitelem.

Pro styk s jinými subjekty je vnitřním organizačním jednotkám institutu delegována značná pravomoc. VOJ především:

  • zajišťuje výkony legální metrologie (včetně metrologického dozoru),
  • ověřuje stanovená měřidla,
  • poskytuje kalibrační služby,
  • vystavuje kalibrační a ověřovací listy,
  • vystavuje metrologické posudky,
  • na výkony uvedené výše uzavírá odpovídající smlouvy,
  • provádí registraci výrobců a opravců stanovených měřidel,
  • pořizuje materiál a zařízení v určeném finančním limitu.