Jste zde

Mezilaboratorní porovnání (MPZ)

Předmětem mezilaboratorního porovnávání (MPZ) je vzájemné porovnání výsledků měření laboratoře s výsledky měření referenční laboratoře, která je pro danou oblast měření nejvyšší autoritou. Cílem MPZ je prokázání způsobilosti akreditovaných i neakreditovaných laboratoří, včetně validace jejich metod měření a stanovených nejistot. MPZ je jednou z metod zajištění odborné úrovně metrologických laboratoří a jimi poskytovaných služeb

ČMI je akreditovaný poskytovatel zkoušení způsobilosti podle ČSN EN ISO/IEC 17043 "Posuzování shody - Obecné požadavky na zkoušení způsobilosti" s více než dvacetiletou praxí. 

Český metrologický institut organizuje:

MEZILABORATORNÍ POROVNÁNÍ (MPZ): tato porovnání jsou založeny na každoročním programu mezilaboratorních porovnání, kterých se účastní větší počet metrologických laboratoří z České republiky i ze zahraničí.

DVOUSTRANNÁ MEZILABORATORNÍ POROVNÁNÍ (DMPZ): jsou organizována na žádost laboratoře a uzpůsobena jejím specifickým potřebám. 

Pro více informací prosím kontaktujte: Referát MPZ

RNDr. Simona Klenovská
Mgr. Jiří Herec, Ph.D.
Mgr. Blanka Šmardová, Ph.D.