Jste zde

Podpůrné prvky legální metrologie

Některé činnosti v rámci národního metrologického systému ČR a způsobilost subjektů k jejich vykonávání jsou specifikovány v právní úpravě metrologie a zatíženy specifikovanými požadavky a podmínkami.

V souvislosti s těmito požadavky poskytuje ČMI některé speciální služby v oblasti legální metrologie:

a) registrace opravců a subjektů provádějících montáže stanovených měřidel,

b) schvalování typů měřidel

c) metrologická kontrola hotově baleného zboží a lahví,

d) prověřování způsobilosti subjektů pro autorizaci k ověřování stanovených měřidel úřednímu měření,

e) certifikace personálu

f) osvědčování odborné způsobilosti osob v metrologii,

g) mezilaboratorní porovnávací zkoušky,

h) T-DMPZ – dvoustranné mezilaboratorní porovnání zkoušek tachografů

a další