Kontakt pro informace: tel.: +420 734 521 365 | email: marketing@cmi.cz

Aktuality

ČMI obdržel po pravidelné dozorové návštěvě spojené s mimořádným dozorem za účelem rozšíření služeb v oblasti zkoušení elektroměrů nové Osvědčení o akreditaci včetně přílohy pro Zkušební laboratoř ČMI.

Vydáno 26. 02. 2016

Od ledna 2016 zavádí ČMI novou službu - kalibrace čítačů částic. Podrobnosti najdete zde.

Vydáno 29. 01. 2016

Ke dni 20. 4. 2016 je zrušena směrnice MID ve verzi 2004/22/ES a nahrazena verzí 2014/32/EU a je zrušena směrnice NAWID ve verzi 2009/23/ES a nahrazena verzí 2014/31/EU. ČMI jako notifikovaná osoba, resp. oznámený subjekt k tomu přijal zásady specifikované ve zvláštní informaci generálního ředitele pro modul B.

Vydáno 24. 02. 2016

Stránky

Pro titulní stránku ještě nebyl vytvořen obsah.