You are here

Unit of temperature and humidity

Address

6036 - oddělení teploty a vlhkosti
Okružní 31, 638 00 Brno
Tel: 

Vnitřní organizační jednotka

Head of Department

Mapa

Seznam rezervací metrologických služeb

  Zrušení rezervace

  • Zrušit rezervaci můžete zde 

  Obory kalibrací

  • thermometry and humidity

  Kalibrované přístroje

  • liquid-in-glass thermometers
  • resistance thermometers (standards)
  • resistance thermometers (industrial)
  • thermocouples
  • gauged thermometers
  • radiation thermometers
  • simulation of signal output: thermocouples
  • simulace výstupních signálů termoelektrické články
  • thermal imagers
  • hygrometers
  • měřicí řetězce vlhkosti včetně vlhkostních sond

  Další služby

  • konzultace k problematice přístrojového vybavení kalibrační laboratoře, interního schématu návaznosti, kalibračních metodik a postupů, softwarového vyhodnocení měření, stanovení standardní nejistoty měřícího řetězce
  • školení v oboru kalibrace / ověřovaní snímačů, měřidel teploty a měřidel vlhkosti
  • měření v místě zákazníka
  • typové zkoušky snímačů, měřidel a etalonážního zařízení v oboru teploty
  • proměření homogenity a stability teplotního pole
  • proměření stability a homogenity vlhkostního pole