You are here

Department of laser metrology (length)

Vnitřní organizační jednotka

Název oddělení

Department of laser metrology (length)

Číslo

8014

Address

V Botanice 1504/4, 150 72 Praha - Smíchov

Head of Department

RNDr. Petr Balling Ph.D.

Phone: 257 288 326 

Email: pballing@cmi.cz

Mapa

Obory kalibrací

 • length

Kalibrované přístroje

 • stabilizované lasery podle doporučení mise en pratique
 • other stabilized lasers
 • laser interferometer system
 • laser interferometers
 • length bar (long gauge block)
 • 1-D grating
 • length bar (long gauge block)
 • precision line scales

Další služby

 • měření intervalů optických difrakčních mřížek (metodika 814-MP-C408)
 • kalibrace vlnoměrů a (optických) spektrálních analyzátorů - stupnice vlnových délek
 • kalibrace přesných čidel polohy a posunutí (úchylkoměry, indukční, kapacitní, odporové snímače), laserové vodováhy, kamery a PSD
 • konzultace z oboru přesných měření délky, CMC, MRA
 • výroba etalonových detektorů toku záření - světelných pastí