You are here

Department of hardness and roughness

Vnitřní organizační jednotka

Název oddělení

Department of hardness and roughness

Číslo

8013

Address

V Botanice 1504/4, 150 72 Praha - Smíchov

Head of Department

Ing. Jiří Borovský

Phone: 257 288 319 

Email: jborovsky@cmi.cz

Mapa

Obory kalibrací

 • roughness
 • hardness

Kalibrované přístroje

 • (groove) depth (step height) standard (eg., ISO 5436-1 Type A)
 • spacing standard (eg., ISO 5436-1 Type C)
 • roughness standard (eg., ISO 5436-1 Type D)
 • roughness standard (eg., ISO 5436-1 Type D)
 • geometrical standard type C and D horizontal and measurement products
 • laboratory roughness instruments for adjustment standards
 • laboratory roughness instruments for geometrical standards
 • working roughness instruments for adjustment standards
 • working roughness instruments for geometrical standards
 • profile instruments
 • profile standards
 • profile measurement products
 • hardness blocks Rockwell
 • specimen Rockwell
 • hardness blocks Vickers
 • specimen Vickers
 • hardness blocks Brinell
 • specimen Brinell
 • indenters Rockwell
 • indenters Vickers
 • hardness testers Shore
 • hardness testers IRHD
 • hardness blocks Shore
 • specimen Shore
 • hardness blocks IRHD
 • specimen IRHD
 • hardness testers Rockwell
 • hardness testers Vickers
 • hardness testers Brinell

Další služby

 • poradenská a konzultační činnost
 • přejímání a tvorba norem
 • odborná teoretická a praktická školení pro podnikovou metrologii (výstupem je vydání osvědčení o způsobilosti osob provádět metrologické výkony)
 • typové zkoušky tvrdoměrů
 • mezinárodní spolupráce v oblasti tvrdosti i drsnosti povrchu